Malmö är ett Visby

Djupgående konflikter i samband med stor omorganisation. Och kyrkoråd som tycker att biskopen bäst hålls utanför. Jo, nog verkar det som om Malmö också är ett Visby, trots att det stiftet inte omges av Falstaff fakirs berömda gift.

Jag är yrvaken. Jag har inte hängt med. Sydsvenskan och Dagen, är vad jag hittat. Är det jag som sökt dåligt, eller skriver riksmedia verkligen noll och inget?

Rebella kan inte tillägga mycket av värde, förutom länkar – och lite utdrag, ty Sydsvenskans artiklar ligger bakom betalvägg. Jag blev såpass nyfiken att jag tog en månads nätprem för en spänn – sen gäller det att komma ihåg att avpremma innan månaden löpt ut … eller behålla den, om det visar sig bli mer nyheter från Malmö? Men jag gissar att locket läggs på ungefär här. Bispen kommer inte att prata i onödan, och inte de förtroendevalda heller. Framöver kommer dialogen att ske bakom stängda dörrar.

I april fick kyrkoherden i Malmö, som genomfört omorganisationen, gå med två årslöner. Några månader senare briserar detta.

Dagen
12/7 Extern granskning: ”Kyrkorådet i Malmö bör avgå”
http://www.dagen.se/extern-granskning-kyrkoradet-i-malmo-bor-avga-1.995187

14/7 Anställda i Svenska kyrkan i Malmö: Vi är inte alls i ”sjukdomstillstånd”
Dagen tänker uppenbarligen inte gå på fler betor med att inte ordentligt låta alla sidor komma till tals. Att folk vill släta över och inte hetsa upp pressen är nu inte samma sak som att problem inte finns …
http://www.dagen.se/anstallda-i-svenska-kyrkan-i-malmo-vi-ar-inte-alls-i-sjukdomstillstand-1.996365

20/7 Kyrkopolitikerna i Malmö avgår inte trots kritik
http://www.dagen.se/kyrkopolitikerna-i-malmo-avgar-inte-trots-kritik-1.999005
Intressant att Dagen legat så långt före lokalpressen. Har Sydsvenskan direkt tvekat om att ta upp saken? I så fall – varför? Nyhetsvärdet är ju uppenbart. Men det är Sydsvenskan som fått bisp T att yttra sig.

Sydsvenskan
19/7 Full kris i Malmökyrkan avslöjas i rapport – hela ledningen uppmanas att avgå
https://www.sydsvenskan.se/2017-07-19/full-kris-i-malmokyrkan-avslojas-i-rapport-hela-ledningen-uppmanas-att-avga

21/7 Biskopen om Malmös kyrkokris: ”Det är stressfullt och motigt”
https://www.sydsvenskan.se/2017-07-21/biskopen-om-malmos-kyrkokris-det-ar-stressfullt-och-motigt
Rubriken motsvarar inte jätteväl det intryck man får av artikeln. Bisp Tyrberg försöker vara balanserad, och inte onödigt skarp – han måste ju tänka på relationen till de som sitter och bestämmer i Malmö. Mycket till ”skarp” makt har ju bispen inte, så det gäller att inte i onödan reta upp upp folk.

Linda Hultén redovisade rapporten för kyrkorådets ordförande Claes Block (S) den 24 maj i år. Hon förväntade sig reaktion –som uteblev.
Ett par veckor senare, den 9 juni, valde Linda Hultén därför att skicka rapporten för kännedom till biskopen i Lund, Johan Tyrberg.
Biskopen diarieförde rapporten tidigare än politikerna i Malmö. Så blev rapporten offentlig.
Kyrkorådets presidium i Malmö är rasande över att biskopen fick rapporten.
– Jag kan inte förstå att rapporten har skickats till tredje man. Det är inte god sed, säger kyrkorådets ordförande Claes Block (S).
Malmös tyngsta kyrkopolitiker beskriver alltså biskopen i Lund som ”tredje man”. Trots att biskopen har tillsynsansvar över Malmö pastorat.

Bisp Tyrberg vill se två sidor av att han fått rapporten i sin hand.

”Alla har rätt att till biskopen framföra åsikter om förhållanden i församlingen. Biskopen har tillsynsansvar och det är minst sagt märkligt om en församling vill dölja sina förehavanden för biskopen. Även Linda Hultén måste alltså ha rätt att framföra synpunkter till biskopen”, skriver han.
”Det andra perspektivet är i hennes roll som konsult. Hennes avtal med Malmö pastorat är jag inte tillräckligt insatt i för att kommentera.”
Biskop Johan Tyrberg uppfattar att situationen i Malmö är ”under kontroll”.
”För alla inblandade är det stressfullt och motigt, men jag har fullt förtroende för att man kommer att lösa det – det tar bara lite tid”, skriver biskop Johan Tyrberg.

Huruvida konsulten brutit mot någon regel för att ge bispen rapporten tänker han alltså inte lägga sig i. Och så försöker han att låta förtroendeingivande och faderlig, för att behålla möjligheten till dialog med alla inblandade.

Expressen
22/7 Rapport avslöjade kyrkokris i Malmö – nu talar biskopen ut
http://www.expressen.se/kvallsposten/rapport-avslojade-kyrkokris-i-malmo-nu-talar-biskopen-ut/
Rewrite på Sydsvenskan (mao finns nu mindre skäl att springa iväg och premma)

Svenska kyrkan i Malmös blogg
21/7 Genmäle från ordförande Claes Block, med anledning av artiklar om en enkätrapport rörande Svenska kyrkan i Malmö i juli 2017

Kyrkorådet i Malmö, som är beställare av enkäten, har därför nu bett Hultén att få ta del av ett avkodat underlag till de slutsatser som presenterats. Dessa underlag har enligt Hultén förstörts.

Här tror man ju att man läser fel. Ledningen framstår som direkt dispotisk.

Vi hoppas att bisparna Fasth och Tyrberg kan ge varandra moraliskt stöd.

Jag är inte längre förvånad över att Svenska kyrkans biskopar så ofta föredrar att gå i pension så fort de får, istället för att sitta kvar några år till.

11 thoughts on “Malmö är ett Visby

 1. Man får väl förmoda att den utköpta kyrkoherden agerat som kyrkorådets presidium velat. Slå sönder lokala arbetslag för att skapa en pool med yrkeskunniga med flexibilitet.
  Med den otrygghet som då uppstår lokalt så blir arbetsmiljön dålig, något som enkelt kunde förutses när man beslutade om strukturreformen.
  Artikeln 14/7 tror jag bottnar i självförnekelse. Det är svårt att inse att man själv jobbar i en organisation med sjukdomstillstånd.
  Det är dock ännu svårare att se att en extern konsult (som jag själv) skulle rekommendera att högsta ledningen för uppdragsgivare borde avgå.

  Gilla

  • Det är ett spännande budskap när man drar rapporten: ”Du bör avgå”. Kanske inte helt konstruktivt. Det slår mig också att konsulten om hon så önskat hade kunnat skicka sin rapport till Johan Tyrbergs bostadsadress eller ge honom den direkt i handen, när han kommer åter från semestern. Hon ville att den skulle nå pressen. Hon måtte ha reagerat rejält på vad hon fann.

   Börjar undra om skälen till kyrkoherdars jättelöner är att jobbet är omöjligt och risken för sparken rätt stor – med usel möjlighet till placering någon annanstans. Det där att biskopen kunde flytta på folk inom stiftet innan infektionen var total, var nog inte helt dumt.

   Men mest intressant är väl den totala diskrepansen mellan enkät och djupintervju. Såna där enkäter som numera används för styrning av precis allt, de verkar inte ha mycket samband med verkligheten …

   Gilla

   • Ett känt uttryck inom managementteori är att ”man får vad man mäter”.
    Om man tar in en konsult för att leta fel, så finner man ……fel. Arbetsmiljöproblem är per definition ledningens fel, antingen fel mål satta av styrelse/kyrkoråd eller fel genomförande av operativ ledning/kyrkoherde.

    Gilla

   • Tar man in en konsult för att hitta fel, så hittar man just det…. fel alltså.
    Konsultens yrkesheder avgör sedan om man hittar de felen uppdragsgivaren önskat, eller om man hittar fel som är mindre önskvärda.

    Gilla

 2. Fler länkar. Lägger dem här så länge, uppdaterar blogginlägget senare.

  http://www.expressen.se/kvallsposten/rapport-avslojade-kyrkokris-i-malmo-nu-talar-biskopen-ut/ rewrite på Sydsvenskan

  Claes Block försvarar sig – och gör saker värre.
  http://svenskakyrkanmalmo.se/blog/2017/07/21/genmale-fran-ordforande-claes-block-med-anledning-av-artiklar-om-en-enkatrapport-rorande-svenska-kyrkan-i-malmo-i-juli-2017/
  Block blandar ihop enkäten med djupintervjuerna. Det är lite rörigt. Och så skriver han

  Kyrkorådet i Malmö, som är beställare av enkäten, har därför nu bett Hultén att få ta del av ett avkodat underlag till de slutsatser som presenterats. Dessa underlag har enligt Hultén förstörts.

  Eh. Han vill läsa vad hans personal sagt? Jag vet inte vad man ska säga om konsultens agerande i övrigt. Men om konsulten gått med på det här hade det rimligen motsvarat typ tjänstefel.

  Block framstår här som direkt despotisk.

  Valet av konsult var olyckligt, säger Block. Sån otur då att biskopen förordat just henne.

  Gilla

  • Malmö församling har visst väldigt mycket otur. (Kyrkoherde, konsult, djupintervjuer)
   Undrar om det är en slump?
   En konsult som ger avkodade enkätunderlag till uppdragsgivaren lär aldrig få några mer uppdrag. Det där är nog noga reglerat i kontraktet för uppdraget.
   Däremot ger det ett visst löjets skimmer över beställaren.

   F.ö. vill nog inte Ragnar Block och Claes Block bli förknippade med varandra.
   Ligger nog mer än ett teologiskt dike dem emellan.

   Gilla

   • Tack för korrektionen. Min hjärna är fin på att hitta oväntade associationer mellan olika saker men kopplar också ibland helt fel. Just det här med att leta upp mer kända namnar och ersätta med dem verkar min hjärna lite specialiserad på.

    Gilla

 3. Block verkar inte ha hajat vad han begärde.
  https://www.sydsvenskan.se/2017-07-24/kyrkoradet-kraver-att-fa-se-underlaget-men-konsulten-har-forstort-det

  Men det underlaget – som bestod av minnesanteckningar från de 30 intervjuer Linda Hultén genomfört – förstördes i samband med att rapporten överlämnades till kyrkorådets ordförande Claes Block. Enligt henne var det en försiktighetsåtgärd: de som medverkar i den här typen av intervjuundersökning måste garanteras konfidentialitet.
  – I sådana här känsliga situationer har jag genom åren lärt mig att vi måste ha ett visst arbetssätt för att skydda intervjupersonerna. Framförallt när det är den här typen av organisationer som likt Svenska kyrkan faller under offentlighetsprincipen, säger hon och fortsätter:
  – När vi genomför djupintervjuer, då har vi konfidentiella samtal. Vi intygar för intervjupersonerna att deras individuella utsagor inte kommer att lämnas till uppdragsgivaren.
  Claes Block menar däremot att det aldrig har varit tal om att ta reda på vem som har sagt vad. Han säger att han har bett om att få se underlaget, men utan att någon namnges. Linda Hultén tycker inte att det argumentet håller: det skulle framgå av sammanhanget vem som har sagt vad. Det är helt enkelt oundvikligt att intervjupersonernas konfidentialitet skulle röjas.

  Gilla

  • Under min tid som partimedlem så fanns det utbildningar som förberedelse till demokratiskt valda uppdrag. Under min tid i arbetsledande ställning ordnade arbetsgivaren utbildning i arbetsrätt.
   Det verkar som om någon är dåligt påläst eller väldigt oinsatt i vad rollen innebär.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s