Har man ens övervägt ett trekammarsystem?

om det är så att församlingarna har börjat tro att de är mer självständiga än vad de är, så började detta när församlingen fick hela arbetsgivaransvaret för prästerna. Gör om, gör rätt!

Så skriver Johan Tyrberg, biskop i Lund. Det låter ju vettigt.

Men strax innan har han skrivit så här, apropå prästers arbetsgivare med mera

Här behövs eftertanke och utredning – när kyrkan är mogen. Jag tror inte att den är det. När jag tidigare skrivit i detta ämne har jag mötts av tystnad och av personer som vill samtala med mig i avskildhet.

När kommer tiden då att bli mogen?

Människor som vill prata enskilt men inte öppet. Är det tecken på ett läge som inte är moget? eller på något helt annat?

Han skriver också om biskoparna, som saknar rösträtt i kyrkomötet. Så bör det nog vara, tycks bisp Tyrberg mena. 14 röster, en per biskop, är ju liksom inte så mycket. Deras makt bör konstrueras på annat plan – såvida man inte vill ge varje biskop flera röster per skaft.

Är det någon som vill det? Den andra möjligheten vore att ge biskopsmötet en makt i paritet med kyrkomötet. Är det eftersträvansvärt?

Själv tycker jag ju att Svenska kyrkan borde snegla mot Church of England. Tre kamrar: lekmän, präster, biskopar. Det krävs fortfarande lite eftertanke vad gäller hur dessa kamrar ska viktas mot varandra, och var ska diakonerna in? gissningsvis tillsammans med prästerna? men i grunden känns det mig mycket sunt.

Givetvis bör man heller i det kyrkliga inte heller genomföra större förändringar efter beslut fattade med enkel majoritet. Betänk att när Church of England 2014 äntligen kunde utse sin första kvinnliga biskop efter att den sista av de tre kamrarna till slut uppnått kvalificerad majoritet i frågan – faktiskt lekmannakammaren – var beslutet grundligt förankrat, och riskerna att biskop Elisabeth ”Libby” Lane eller någon av de kvinnliga biskopskollegor som utsetts sedan dess (det verkar ha funnits en hel kö av självklara kvinnliga kandidater, med tanke på hur fort det gått) ska stöta på någon typ av problem minimal. Jämför hur vi i Sverige stressade på ämbetsreformen, med mycket ont blod som följd.

Man önskar att någon toge tag i de frågor som bispen i Lund ställer.

Man önskar också att fler av bisparna var beredd till liknande reflektioner, på andra sätt än enbart i försvarsställning.

Länkar

Johan Tyrberg i Kyrkans tidning. (Debattartiklarna nås utan prenumeration.)
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/biskopars-mojligheter-att-direkt-paverka-forsamlingarna-bor-oka

Hur Church of Englands kyrkomöte är sammansatt står på Wikipedia. En del egenheter där känns extremt engelska, men huvud-designen med tre kamrar vore väl något att sno. Har den saken någonsin övervägts eller utretts inom Svenska kyrkan?
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Synod_of_the_Church_of_England

Lite annan aspekt av kyrkligt styre. Kyrkornas världsråd har numera en beslutsmodell baserat på konsensussökande istället för konflikt. Det är något som SvK borde studera.
http://www.dagen.se/debatt/kristin-molander-kyrkan-behover-annan-demokrati-1.965244

Annonser

6 thoughts on “Har man ens övervägt ett trekammarsystem?

 1. Ganska bra system i Finland. Kyrkomötet består av biskoparna, 32 präster valda av prästerna, 64 av församlingarna valda lekmän, ett ombud valt av sametinget och en representant för statsrådet. Stora beslut fattas med 3/4 majoritet.

  Liked by 1 person

  • Låter rätt vettigt. En kammare men olika grupper har ett antal platser vikta åt sig. Det kan vara ett alternativ till tre kammare.

   Lekmännen har majoritet alltså – om de skulle vara eniga mot prästerskap och biskopar. Hur väljs lekmännen, undrar jag. Och hur väljs biskoparna? IMHO borde SvK titta ordentligt även på hur man utser sina biskopar. Biskopens uppgift är att hålla samman kyrkan, sägs det ibland. I så fall borde en biskop aldrig utses med enkel majoritet.

   Att det finska kyrkomötets präster utses av biskoparna är väl det som låter mest udda i mina öron. Kan inte prästerna få välja sina representanter alldeles själva? Har biskopsmötet någon formell makt, eller inte?

   Gilla

   • Nej, det är inte så att prästerna utses av biskoparna utan prästerna väljer sina egna representanter. Varje stift har ett visst antal prästplatser och prästerna i stiftet röstar om vilka som skall representera dem.

    När lekmännen utses har varje stift ett bestämt antal lekmannaplatser och församlingarnas förtroendevalda i församlingsråd och kyrkofullmäktige röstar om vem som skall representera lekmännen. Visst kan det indirekt finnas lite partipolitiska intressen i valet, men det är inte så att riksdagspartierna skulle ställa upp kandidatlistor i kyrkomötesvalet.

    Biskopsmötets formella makt har jag inte full koll på. De brukar ge utlåtanden om olika lärofrågor och anvisningar om hur kyrkoordningen skall tillämpas i vissa fall. Sedan bestämmer de också om den utbildning som skall krävas av dem som söker kyrklig tjänst.

    Biskoparna väljs av ett elektorskollegium. Alla präster i stiftet har rösträtt och lekmannaelektorerna är lika många som prästerna. Lekmannaelektorerna väljs av församlingarnas förtroendevalda. Sedan har man två valomgångar, ungefär som presidentvalet i Frankrike, där de två som fått mest röster går vidare till andra omgången. Men man kan bli vald med enkel majoritet i andra omgången, så det kan nog vara en svaghet i systemet som du påpekar.

    Lekmännen har majoritet i kyrkomötet, men de har inte 3/4 majoritet, så stora förändringar kräver att präster och lekmän är rätt så överens.

    Liked by 1 person

   • Du skrev präster valda av prästerna, jag läste ”präster valda av biskoparna” och tyckte det var konstigt … hjärnan har märkliga saker för sig ibland.

    Tack för beskrivningen. Ja, det låter rimligt vettigt. Och jag finner det väldigt märkligt att man så sällan hör frågan, i samband med klagomål på det system vi har ”hur fungerar det i våra grannländer”? Norge, Danmark och Finland borde vara självklara fall att studera.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.