Hot kan bli allvar

Det råder ingen tvekan om att den lobbyverksamhet som bedrivs för att jämställa homosexualitet med heterosexualitet präglas av ett hårdnande tonläge. Det handlar inte längre om att med små steg successivt påverka opinionen. Nu handlar det om maktspråk: Den som inte ansluter sig till påbjudna uppfattningar ska smädas och bespottas, ja helst också kriminaliseras, genom en diskrimineringslag som gör varje kritisk ståndpunkt olaglig, varje klassisk bibeltolkning kriminell.

Inriktningen är klar: Alla som inte ansluter sig till RFSL:s krav ska bestraffas. Efter genomdrivandet av partnerskapslagen var nästa steg att straffa ut alla borgerliga vigselförrättare som inte ville förrätta partnerskap. En systematisk sådan utrensning pågår för närvarande i kommunerna.

Härnäst är det kyrkor och samfund som står på tur. De ska ”erbjudas” rätten att viga homosexuella. Att erbjudandet döljer ett tvång behöver ingen sväva i okunnighet om. En Göteborgspräst framförde i radio häromdagen att den kollega som inte vill förrätta en sådan vigselakt inte bör få vara präst. Så långt har det gått.

Olika andra totalitära förslag har framförts om sanktioner, ja, rent av förbud, mot kristna samfund som håller fast vid Bibelns syn på äktenskap och sexualitet. Dessa hot måste tas på allvar: De kan snart nog vara verklighet. I dagsläget tyder ingenting på att en sådan utveckling kan hejdas. RFSL och andra lobbygrupper arbetar med stor effektivitet och har lyckats koppla ett starkt grepp om landets medier liksom om tongivande politiker. Den politiker som dristar sig bjuda motstånd hängs ut och förföljs.

Ett viktigt led i opinionsbildningen är att övertygad om att sexualiteten är medfödd och därmed inte möjlig att påverka. Ett praktexempel på hur man kan vilseleda genom att bolla med statistik är en debattartikel i DN i går, av forskaren Mikael Landén. Hans slutsats är denna. Eftersom de som tror på en ärftlig orsak är mer positivt inställda till homosexualitet bör i alla fostrande sammanhang betonas att biologin utgör grunden för vårt medvetande och beteende. Det är värt att notera av ovan nämnda skäl: Snart nog kan vi vara där.

Snart nog kan vi befinna oss i ett läge där det blir straffbart att hävda en annan ståndpunkt. Ändå finns det inga klara belägg för att homosexualiteten är biologiskt betingad. För forskaren Landén är detta oväsentligt. På några få rader, och utan närmare redogörelse, hänvisar han till två forskare som påstås ha visat att det förhåller sig så. Att båda mött hård kritik nämner han inte.

Nå, hur är det då med de attityder som Landén har mött? Räknar man samman de olika grupper han delat upp de intervjuade i, visas en långt mindre positiv attityd än Landén vill ge intryck av. Mindre än 30 procent av samliga är positiva till vigselrätt, endast 10 procent säger ja till adoptioner. Räknar man på antalet svarande är drygt 40 procent positiva till vigsel, knappt 20 procent till adoption. Det finns således ett betydande folkligt stöd för det homosexuella äktenskapets särställning, och en stark folklig övertygelsen om att den heterosexuella familjen är den bästa uppväxtmiljön för barn. Det kan man nog våga slå fast, trots att den enkät, som Dagens Nyheter beskriver som ”en ny stor undersökning” endast omfattade tusen personer, varav 330 inte hade lust att delta.

 

Ledare, Nya Dagen 29 augusti 2000

I denna text råder inget tvivel om vilken grupp det är synd om. Stackars stackars de äkta kristna! som, om könsneutral äktenskapslag blir verklighet, måste se sig direkt förföljda.

Ja, det blev förbjudet att säga vad som helst om homosexuella. Det blev förbjudet att säga som Åke Green gjorde. Inte många torde beklaga det idag.

Det citerade, avfotograferat ur tidningen Dagen.

Ledaren. Suddig, men med lite ansträngning fullt läslig.

I dagsläget måste alla tycka att denna ledare är direkt pinsam. (Eller?) Att det sen förmodligen hade varit bättre att ta ifrån samfunden den juridiska vigningsrätten, så får varje samfund viga enbart de personer de önskar viga, är en annan femma.

Det här ”vi är så förföljda och hotade”-tonläget är något slags frikyrklig specialitet. Det återkommer då och då, inklusive deltemat med det onda RFSL. Det är den enda förklaring man erkänner till att folk numera alltmer tycker att homosexuella i stora drag är som folk mest: den onda lobbygruppen RFSL:s härjningar.

Stilen och tonen är väl värd att lägga på minnet, så man känner igen de nutida ättlingarna.

Länkar

Mikael Landéns debattartikel i DN. Dess ärende är att bemöta en missuppfattning att en tro eller åsikt att egenskaper, såsom homosexualitet, i hög utsträckning är biologiskt determinerade skulle leda till en avhumaniserad och cynisk hållning gentemot medmänniskorna. Det verkar vara tvärtom, menar Landén.
http://www.dn.se/arkiv/debatt/dn-debatt-okad-tolerans-mot-homosexuella-ny-undersokning-mest-positiva/

Annonser

4 thoughts on “Hot kan bli allvar

 1. Rebella,

  Jag måste berätta för dig att pastor Åke Green vann målet i Högsta domstolen 2005. Den friande domen motiverades med att Greens hätska ord omfattades av yttrandefriheten och religionsfriheten.

  Det har alltid varit så att när förtryckta människor, som i det här fallet homosexuella, inte längre tiger still utan reser sig upp, hävdar sina rättigheter och till sist uppnår jämlikhet, då blir det snabbt omvända roller. Konservativa kristna faller ned i självömkan och påstår att de är förtryckta när de inte tillåts förtrycka sina medmänniskor, som i den överdrivna artikel du återger. Världen idag publicerade också en artikelserie som påstod att andelen pedofiler var mycket högre hos homosexuella än inom den heterosexuella befolkningen. Tidningen grundade sig på Paul Camerons falsarium som har bevisats vara pseudovetenskap. Generella obekräftade påståenden om homosexuellas livsstil trycktes. Fortfarande behöver kristna tillägna sig kunskap, ett bra referat av de tio vanligaste fördomarna om homosexuella bemöts med fakta här:

  https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2011/10-anti-gay-myths-debunked

  Det är alltså lagligt att publicera det sorgliga påståendet att homosexuellas medborgerliga framsteg beror på satans illistiga inflytande. Det är jämförbart med påståendet att den svarta medborgarrättsrörelsen i USA och deras framgångar för likaberättigande, t.ex. lagliga rasblandade äktenskap, beror på djävulens inflytande. Det finns ett mönster av negativa projiceringar där homosexuella förbinds med ondska, demoner, djävulen och raserandet av gudagivna skapelseordningar. Likartade mönster kan urskiljas i den föreställningsvärld som format antisemitism och underordning av kvinnor. Ledarskribenten (OAS-ledaren, kyrkopolitikern) Berit Simonsson skrev i Världen idag den 15 feb 2013:

  ”Det som var otänkbart för några år sedan är inte bara tänkbart i dag, utan applåderas och påhejas. Som enkönade äktenskap till exempel.
  Vi ska inte vara naiva och tro att det är trendsättarna som av sig själva påverkar oss, Bibelns ord avslöjar bakomliggande krafter. ’Den kamp vi har att utkämpa, är inte mot kött och blod’, det vill säga inte mot människor, hur felaktigt de än lever och handlar. Kampen vi har att utkämpa är mot ondskans andemakter i himlarymderna. Kan det betyda att någon i kulisserna gnuggar händerna i triumf i dag då vi så naivt och omedvetet tillåter att våra gränser för det vi tidigare tyckte var otänkbart, förflyttas längre och längre bort? Kan det vara så att han som kallas en lögnare från begynnelsen, fortfarande kan förvandla svart och få det att verka riktigt vitt och fint? Förvandla lögnen så att den verkar som den enda vettiga och trovärdiga vägen?
  Hur bär han sig åt? Jo, ungefär som när man kokar grodor. Om man släpper ner grodan i det redan heta, kokande vattnet, så inser den faran och hoppar genast ur grytan. Men om man är slugare och släpper i grodan i det kalla vattnet och sedan hettar upp det lååååångtsamt, så… vips… då är grodan kokad utan att den ens har märkt något.
  Tänk om det är en beskrivning av vad som händer med oss och våra värderingar också? Kanske har det aldrig förr i historien spelat så stor roll som just nu vem kristna lyssnar till. Det som många säger – eller det Jesus säger?”

  http://www.varldenidag.se/ledare/2013/02/15/Grodor-kokas-bast-langsamt/

  Det finns anledning att läsa varje nummer av Världen idag med ett kritiskt öga. Tänk om homosexuellas likaberättigande beror på Andens inflytande?

  Inez

  Gilla

  • Oj, var det så att Green vann. Mitt minne är dåligt. Men dåså, då har de ännu mindre att klaga på.

   Perspektivet är intressant just vad gäller den här ledaren, faktiskt. Är det faktiskt sånt prat som pastor Greens som denna anonyma Dagen-ledare förfasas över att det kanske framöver kan gå att åtala, eller…?

   Min uppfattning är att Världen idag står ungefär där tidningen Dagen var för 20 år sen.

   Gilla

  • Berit Simonsson är visst en ivrig förespråkare för det här med förföljda kristna här i Sverige. Här har jag länkat och citerat ur en film, ett panelsamtal (kan vi kalla det) med henne och Bertil Murray. Jag citerar ur min text, inte direkt ur filmen (som jag inte ids se om)
   https://rebellasandra.wordpress.com/2015/08/12/pa-tal-om-bogbotarna/

   Berit Simonsson pratar om hur osund förföljelse är en del av normal kristen tro. Den förföljelse man nu råkar ut för i Sverige, exempelvis genom Uppdrag Gransknings ”Bögbotarna”, är i art men inte i grad samma som kristna råkar ut för i andra delar av världen.

   Alltså, jag tycker det verkar som att ”Bögbotarna” var ganska oschysst vinklat och skapade en extremt överdriven uppmärksamhet. Men samma art av förföljelse som kristna råkar ut för i andra delar av världen! Med den logiken kan man verkligen rättfärdiga precis vad som helst.

   Gilla

 2. Rebella,

  Green predikade att homosexuella är en cancersvulst på samhället och liknande. Många blev besvikna över Greens friande dom, men kanske var den riktig trots allt. I en pluralistisk demokrati måste yttrandefriheten vara vidsynt och en fällande dom hade gjort Green till en oförtjänt hyllad martyr. Det är homosexuella som är de sanna martyrerna genom historien. Homosexuella har bränts på bål, blev offer för förintelsen, har lynchats, misshandlats, trakasserats, sjukförklarats, avskedats, stötts ut av släkt och vänner, blivit uteslutna ur kyrkor och förnekade nattvarden, drivits till självmord o.s.v. Det är nödvändigt att veta om den historiska bakgrunden och det samtida förtrycket i flertalet länder för att förstå de starka reaktionerna från HBTQ-rörelsen. Jag debatterade artikeln på KV och fick stöd, men Bengt försvarade Simonsson. Läs inläggen här:

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=10736

  SVT använde en förkastlig metod när de undercover tog sig in i själavården och de blev rättmätigt anmälda till granskningsnämnden. På den punkten håller jag med Simonsson. Fast SVT har gjort undercover program även om svenska imamer, är det då förföljelse av muslimer? Det är väl den journalistiska metoden som ska ifrågasättas.

  Präster som är homomotståndare har rätt att betrakta homosexualitet som en synd och är befriade från vigsel av homosexuella par. Svenska kyrkan har beslutat att försök att bota homosexuella inte får förekomma inom själavården och de konservativa upplever då att de är förtryckta. Jag tycker att beslutet är riktigt för det handlar om att skydda homosexuellas trosliv och förhindra fler psykiska sammanbrott och självmord.

  Jag har samma åsikt som du om tidningarna. Världen idag är en värdekonservativ frikyrklig tidning med starka band till Livets ord, medan Dagen har utvecklats alltmer till en allmänkristen, öppen och reflekterande tidning.

  Inez

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.