Fallet Arlanda kapell

Det finns ett kapell på Arlanda flygplats. Kapellet tillhör Märsta pastorat. Varje dag mellan fem på morgonen och tio på kvällen är kapellet öppet. I kapellet finns, som man kan förvänta sig, ett altare, en bönepall, en ljusbärare, två vävda bilder, ett tiotal stolar och en bokhylla med biblar, psalmböcker och bönböcker. Men i andaktsrummet finns också sådant som man kanske inte väntar sig att finna i ett kapell: en orientalisk matta, en papperslapp med en pil och ordet ”Mecka”, ett litet handfat med vattenkran. I bokhyllan finns, förutom biblar och kristna bönböcker på olika språk, också Koranen och Bhagavadgita och ytterligare några heliga skrifter från olika religiösa traditioner. Utanför kapellet ligger en gästbok: ”Tack allehoppa för att ni gör bra här” har någon skrivit och undertecknat på arabiska; ”Tack för att ni gjorde vår bröllopsdag så underbar” har någon annan skrivit och undertecknat med svenskklingande namn. I presentationen av Arlandakapellet beskrivs kapellet med följande ord:

”Kapellet är öppet för alla som vill få en stunds ro, oavsett trosriktning, mellan kl 05 och 22. Det ligger i Sky City på gatuplan, under rullrampen intill terminal 5. Det är skyltat. Här kan du vänta på flyget eller på din själ. Här kan du tända ett ljus för någon som behöver din omtanke eller för dig själv.”

Bilderna i presentationen visar altaret, bonaderna, ljusbäraren och stolarna. Inte bönemattan, riktningen mot Mecka eller handfatet. Presentationen är avsedd för kristna eller människor med en diffus tro, inte för muslimer eller hinduer som söker ett andaktsrum. Att Svenska kyrkan på ett tydligt sätt räknar med att kapellet ska användas också för muslimsk bön tycks komma som en positiv överraskning för de muslimer som skrivit i gästboken. Visserligen brukar flygplatskapell vara interreligiösa, men i Arlandas fall är det inte flygplatsen eller Luftfartsverket som äger och driver kapellet utan Svenska kyrkan, Märsta pastorat.

Ur Att tänka om tro – vår egen och andras av Kajsa Ahlstrand, ett av kapitlen i skriften Sann mot sig själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan utgiven 2011.

Det långa citatet ovan är fem år gammalt. De flesta som hittar texten idag torde nog blixtsnabbt associera till bisp Eva Brunnes förslag om att installera en pil mot Mecka i Sjömanskyrkans kapell i frihamnen.

Svenska kyrkan har alltså redan ett kapell som samtidigt fungerar som interreligiöst bönerum, vars kristna symboler är diskreta och kompletterade med andra religioners. Kapellet som sådant verkar inte ha väckt särskilt mycket upprördhet, trots golvets pil mot Mecka. Eftersom bisp Brunne själv använt ett bönerum på Heathrow som exempel, snarare än Arlanda, verkar det som att hon själv inte haft koll på Arlanda kapell som kom till 1989, 20 år innan Eva Brunne blev biskop i Stockholm. (Märsta pastorat, som ansvarar för Arlanda kapell hör förvisso till Uppsala stift inte Stockholm.)

Kapellet i Arlanda är från början skapat i sitt nuvarande skick. Att göra om ett kristet kapell till allmänreligiöst bönerum är en lite annan sak. Det blir en oavsedd symboliken i att göra om, ta ner, flytta ut, täcka över och ge plats för andras religiösa symboler som berör många kristna människor illa. Jag har sagt det förut: jag tycker att förslaget var dumt. Däremot ser jag inte skandalen i att det lagts fram. Om en biskop inte får provtänka på ett möte med en styrelse för en stiftelse som driver en verksamhet inom Svenska kyrkans ramar, kan hen rimligen aldrig yttra sig utan att till 100% ha tänkt igenom sakerna i förväg… och då tror jag inte särskilt mycket blir varken sagt eller uträttat.

Jag vidhåller att upprördheten på intet sätt stod i proportion mot det föreslagna.

Länkar

Sann mot sig själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan (pdf)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=825888

Citatet i det långa citatet, från SvK:s websajt, kommer från en gammal sidversion. Idag presenteras kapellet så här på sajten.
https://www.svenskakyrkan.se/arlandakapell
https://www.svenskakyrkan.se/arlandakapell/arlanda-kapell

Fallet Sjömanskyrkan – detta är vad Sjömanskyrkan och dess kapell är.
https://rebellasandra.wordpress.com/2016/12/26/det-har-ar-sjomanskyrkan-i-stockholm/

Bisp Eva Brunnes försvar av sitt förslag.
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/biskop-eva-brunne-om-sjomanskyrkan

Annonser

One thought on “Fallet Arlanda kapell

  1. Ping: Nu när vi har lärt oss om organiserade hetskampanjer … Sjömanskyrkan-gate revisited | Rebellas andra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s