Vad det skulle innebära att ”införa abortsjuksköterskor”

I sedvanlig ordning har inte de representanter för Barnmorskeförbundet som dissade det förslag, som vissa kyrkliga tyckte var så bra, förklarat varför. De har bara fnyst och sagt att det inte finns på kartan. Jag tycker det är dumt. Jag tycker man ska ta sig en väsentlig funderare över motståndarsidans argument, även i de fall man inte håller med, så man kan förklara varför de inte håller. Rebella tar sig därför an uppgiften att förklara varför.

Det skulle inte skilja mycket mellan abortsjuksköterskans och barnmorskans utbildning. De jobbar båda med det som egentligen borde kallas obstetrik och gynekologi men på svenska ofta kallas bara för gynekologi: allt som har med kvinnans reproduktiva funktioner att göra, inklusive barnafödande. Någon kurs skulle väl kanske skilja, men det kan säkert skilja lite även mellan utbildade barnmorskor exakt vad de läst. En tidig abort utförs numera med piller. Hur de pillren funkar hormonellt får alla lära sig om ändå, i rent begreppsbildningssyfte. Och en sen abort går ju till precis som en förlossning. Man startar förlossningen, fostret pressas ut. Enda skillnaden är att det omogna livet dör under framdrivningsskedet. Den mjuka skallen klarar det inte. Vid en riktigt sen abort kan det leva en liten stund efteråt, men det rör sig inte om ett friskt barn som bara lämnas att dö. Det klarar sig inte utanför livmodern, inte mer än en kortare stund. (Exakta siffror har jag inte, men det vore mycket intressant.) Om det gick att rädda genom att stoppa i kuvös hade aborten inte fått utföras. Så ser vår abortlagstiftning ut: liv som anses livsdugligt, dvs. kan överleva utanför livmodern, får inte aborteras.

Redan nu finns det jobb en barnmorska kan söka där det inte ingår aborter. Däremot vet man förstås inte om arbetsgivaren framöver stuvar om, och flyttar över personal så arbetsuppgifterna ändras. Det är detta man vill slippa. Att ”införa abortsjuksköterskor” innebär i realiteten att sätta två olika yrkestitlar på i grunden samma yrke, bara med den skillnaden att den ena inte utför aborter. I så fall har man hårdkodat abortmotståndet ända in i utbildnings- och yrkestitelsystemet.

Om vi inför ”abortsjuksköterskan”, har vi i princip bytt namn på yrket barnmorska och döpt om det till ”abortsjukssköterska”. Den abortvägrande barnmorskan, däremot, skulle åtnjuta yrkestiteln ”barnmorska”. Förutom själva den inbyggda samvetsfriheten vore detta en enorm propagandaseger för abortmotståndarna. Det är det de vill, förstås.

Vi borde faktiskt byta namn på barnmorskeyrket. Jag tycker verkligen det, för det namnet gör så abortmotståndarna oskyldigt kan säga ”det ingår inte i barnmorskans uppdrag att utföra aborter”. Ordet ”barnmorska” låter som om det enbart handlar om förlossningar av rosiga små bäbisar. I själva verket utgår utprovning av preventivmedel, aborter och säkert en hel del annat som jag inte har koll på – allt som rör kvinnans reproduktiva funktioner, kort och gott, inklusive förlossning.

En utmärkt benämning vore därför gyn-obstetrik-sjuksköterska. I dagligt tal kan det förkortas gynobs. Eller så säger vi bara gyn-sköterska, gyn-ssk. Det är ju ingen som reagerar över att de läkare som normalt finns på förlossningsavdelningen är gynekologer, trots att det de gör då egentligen inte är gynekologi utan obstetrik. På svenska omfattar ordet gynekologi även ofta barnafödande, men vill man vara petig får det nya ordet bli gynobs-sköterska.

En komplikation kan vara att liknande yrkestitlar används på en del håll i världen där det är läkaren som basar över förlossningen, inte barnmorskan. Exakt vad olika titlar och specialiteter betyder på olika håll i världen diffar alltid en del och ett sånt titelbyte skulle kunna uppfattas, av barnmorskorna själva, som en deklassering. Å andra sidan får ord som ”midwife” människor på många håll i världen att associera till någon icke universitetsutbildad, mer i stil med klok gumma eller jordemor. Men att sjuksköterska specialiserad i obstretik och gynekologi är den adekvata beskrivningen av vad en barnmorska är, därom råder inget tvivel.

Jag medger att jag inte specialstuderat exakt vad barnmorskor läser. Jag tänker bara att indelningen i olika specialiteter är funktionell, och handlar om vilka delar av människokroppen man behandlar; den teoretiska basen är densamma. Att utbilda särskilda knäkirurger och handledskirurger är helt onödigt. De skulle läsa samma saker ändå. Jag kan inte föreställa mig att det skulle skilja särskilt mycket i utbildningen till riktig barnmorska och barnmorska minus aborter, men om jag skulle ha fel räknar jag med att det hoppar upp någon och berättar det.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s