När Joel Halldorf säger samma saker som Dag Sandahl

Det mest slående med Joel Halldorfs senaste Dagen-ledare är att han använder argument som vid diverse tillfällen hörts ur Dag Sandahls mun. Det handlar om debatten kring svenskkyrklig personals möjlighet att ducka för att utföra vigslar mellan personer av samma kön, eller egentligen mest bara kyrkostyrelsens första vice ordförande Wanja Lundby-Wedins kommentarer om debatt och beslut på kyrkomötet.

Att intervjun ligger bakom betalvägg är tragiskt – hur ska diskussionen bli begriplig, som kretsar kring en text inte alla kan läsa? Jag tar mig friheten att citera den i sin helhet. Om Kyrkans tidning ogillar detta tar jag bort och lovar att aldrig göra om det. Jag kan inte se att KT förlorar något på det, så jag hoppas och tror att KT ska låtsas att de inte sett.

Wanja Lundby-Wedin: På sikt är målet att alla anställda ska acceptera samkönad vigsel

Det är bra att kyrkostyrelsen ska utreda hur Svenska kyrkan ska undvika diskriminering i samband med vigsel, tycker Wanja Lundby-Wedin. I framtiden hoppas hon att kyrkan ska få en annan ordning.

Wanja Lundby-Wedin, kyrkostyrelsens första vice ordförande, är glad över att kyrkostyrelsen ska utreda hur Svenska kyrkan ska undvika diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel, och återkomma med förslag till kyrkomötet.

Beslutet togs med 119 röster för S-förslaget mot 114, sex ledamöter avstod från att rösta.

– Jag är väldigt glad över att vi kunde enas kring förslaget och att vi kunde ta med oss det här beslutet när vi lämnade kyrkomötet. Vi var medmotionärer till Anna Ekströms motion, men nu är vi nöjda över att det efter en lång diskussion blev så här.

– Folkkyrkan är ingen folkkyrka om den inte hänger med sin tid. Det är inget löftesbrott att ompröva 2009 års beslut om att kyrkan har två olika syner på samkönade vigslar, säger Wanja Lundby-Wedin.

I talarstolen sa du ”Av respekt för läronämnden har vi lagt den tidigare motionen åt sidan. Jag vill betona att vårt tilläggsyttrande inte handlar om olikheter, eller rätten att tycka olika eller att tolka Ordet olika. Vårt syfte är att slå vakt om alla människors lika värde”. Kan du utveckla?

– Det ska mycket till för att vi ska gå emot en enig läronämnd. Det här är ingen fråga vi vill driva igenom i konflikt med kyrkan. Nu har vi uppnått det vi vill – att få till en diskussion om hur människor ska behandlas lika och undvika att diskrimineras.

– Motionen gällde en metod, vi vill hellre ha en diskussion med fokus på hur vi för frågan framåt. Frågan gäller vad vi gör när åsikter som anställda i Svenska kyrkan har, krockar med medlemmarnas rätt att bli lika behandlade. Vi måste sträva efter att alla anställda på sikt ska acceptera vigsel av samkönade.

Gäller det även andra yrkeskategorier än präster?

– Ja, det här ska gälla alla inblandade i en vigsel.

Men argumentet att ett homosexuellt par alltid kan få sin vigsel i sin hemkyrka, men kanske inte av just den präst de vill, vad säger du om det?

– Det blir märkligt när en person som får själavård eller tar emot nattvarden av en präst, går i hans eller hennes gudstjänster och vill vigas av just den prästen, plötsligt får en annan präst framletad som vigselförrättare.

Men det här med 2009 års beslut om att det ska finnas två syner inom kyrkan?

– Jag förstår att man inte kan ändra sig under en och samma mandatperiod, men vi måste inse att nya människor med andra åsikter röstas in i kyrkomötet. Självklart förändras åsikterna. Kyrkan är ju en del av det omgivande samhället och kan inte stå kvar i åsikter som inte hänger med samhällsutvecklingen.

– Kyrkoordningen är tydlig på vad Svenska kyrkan har för äktenskapssyn. Alla har rätt att få bli vigda på lika villkor, men beslutet från 2009 innebar att enskilda präster kan neka att viga samkönade. I framtiden hoppas jag att vi ska få en annan ordning.

Ska socialdemokraterna göra detta till en valfråga nästa år?

– Vi har inte klubbat valprogrammet än, men det finns en viktig passus om att vi på alla sätt ska motverka diskriminering och stå upp för hbtq-personers rättigheter. Vi utgår från människan – att alla ska känna sig välkomna vid alla kyrkliga handlingar.

Skulle staten kunna ta ifrån Svenska kyrkan vigselrätten om inte nya präster viger samkönade?

– Nej, så långt tror jag inte att det här skulle kunna gå.

Nu skriver Joel Halldorf att kursändringar måste motiveras teologiskt, annars beter man sig inte som en kyrka utan som något helt annat. Endast att ”följa med sin tid” räcker inte. Halldorf använder till och med, precis som Sandahl brukar, exemplet Bonhoeffer – eller snarare de kyrkor i Tyskland som inte följde samma linje som han. (För den som inte har koll på Bonhoeffer: han var tysk luthersk präst och blev avrättad 1945. Om han varit katolik, hade han blivit helgonförklarad som martyren Sankt Dietrich för länge sen. Se Wikipedia eller andra uppslagsverk.)

Halldorf har rätt, förstås. Själv tänker jag lämna själva sakfrågan därhän, och koncentrera mig på att man uppenbarligen måste vara något annat än svenskkyrklig för att kunna säga som Sandahl och bli tagen på allvar.

Resonemangen kommer inte från Sandahl utan från baskursen i teologi, svarar Halldorf mig på Twitter. Det är intressant på flera sätt, men låt oss koncentrera oss på en aspekt.

Blir basala teologiska resonemang ogiltiga och möjliga att ignorera, om det är Dag Sandahl som framför dem? Det verkar ofta så. Det är ju så det funkar idag: de som man kan klassa som mörkermän ska helst inte bemötas på detaljnivå utan tigas ihjäl.

Det betraktas ofta som suspekt att länka till Bloggardag. Länkar man till Sandahl definierar man sig som ingående i en grupp, ett gäng – det har jag hört så många gånger. Då är man suspekt. Argumentet räcker för att avfärda såväl bloggare som journalister. Jamen okej, då kan ni avfärda mig då. (Som om det ens behövdes. Anonyma bloggare är avfärdade per default.)

Jag har mycket negativt att säga om Bloggardag också. En del har jag redan skrivit, resten får vara till en annan dag. Själv läser jag honom alltmer sällan, mest för att han skriver så fruktansvärt snårigt och ofta ganska svårtydbart. For the record: Jag tycker det är bra att Svenska kyrkan viger par av samma kön, och jag anser självklart att kvinnor kan vara präster – jag tror inte på den där essentiella olikheten mellan könen, som Katolska kyrkan inbillar sig finns. Jag skulle aldrig rösta på Frimodig kyrka, av flera skäl. Men basala teologiska resonemang är basala teologiska resonemang. Om Joel Halldorf ur baskursen i teologi samt Rowan Williams kan extrahera fram klockrena sandahlare – vad säger det, om domen över de som då och då länkar till Bloggardag?

Länkar

Intervju med Wanja Lundby-Wedin i Kyrkans tidning. Bakom betalvägg. Hela texten finns ovan, såvida inte KT protesterar – då lyfter jag omedelbart bort den.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/wanja-lundby-wedin-pa-sikt-ar-malet-att-alla-anstallda-ska-acceptera-samkonad-vigsel

Joel Halldorfs ledare i Dagen.
http://www.dagen.se/ledare/hanga-med-sin-tid-racker-inte-1.862040

Dag Sandahl a.k.a. Bloggardag.
http://bloggardag.blogspot.se/2016/11/saklig-oenighet-i-tio-punkter.html
Här finns saker att kritisera också, inte minst hur Sandahls twittersvans använt texten. Jag hoppar dock över det just nu. Punkt tre är identisk med Bonhoeffer-argumentet och det är sannerligen inte första gången Sandahl skriver varken om kyrkliga ageranden i Tredje riket och Bonhoeffer. Han brukar skriva om vikten av teologiska motiveringar också, inte just här dock vad jag kan se – men det ligger väl under alltihop, å andra sidan.

Halldorf på Twitter ang. baskursen i teologi
https://twitter.com/joelsh/status/804209349707046912

Annonser

4 thoughts on “När Joel Halldorf säger samma saker som Dag Sandahl

 1. Det är för mig märkligare att Wanja anser att man som kyrka kan byta åsikt till nästa mandatperiod, än att Joel Halldorf och Dag Sandahl kommer till samma slutsats.

  Kyrkan har undvikit att följa samhällets seder långt innan Trajanus reskript år 112 om att kristna som inte offrade till kejsaren skulle avrättas. Men man kan ju alltid fråga sig om SvK har som syfte att vara en kyrka oavhängig av staten, eller inte? I det senare fallet blir det ju intemärkligt om man följer gängse seder. Men när blir man då bara en kulturbärande halvstatlig organisation istället för en kyrka?

  Gilla

 2. Wanja Lundby-Wedin kommer med en rad hårresande uttalanden här. Jag kan inte se att SvK som KYRKA har något alls att vinna på att sätta hårt mot hårt i olika teologiska skiljefrågor. Varför låter man detta politikerspel fortsätta? Svikna löften är inte svikna under en ny mandatperiod? Hårresande ur kristen synvinkel. Lägg också märke till att Lundby-Wedin anser sig och styrelsen vara något annat än kyrkan trots att hon är medlem och sitter i dess styrelse: ”Det här är ingen fråga vi vill driva igenom i konflikt med kyrkan. ”

  Gilla

  • Man kan se det som en slarvig formulering bara, men i så fall rätt många… kritiken mot det politiska i SvK har verkligen fått något att haka upp sig på.

   Mitt intryck är att de kyrkoanställda med så gott som en mun svarar ”nej” på frågan huruvida diskriminering av par av samma kön inför vigsel är ett problem. Se exv. Lisa Tegby (debattsektionen inte bakom betalvägg)
   http://www.kyrkanstidning.se/debatt/skapa-inte-ett-problem-som-inte-finns
   Om det är så bör väl utredningen komma fram till detta, och så behövs ingen åtgärd.

   Jag fick mig påpekat att för några årtionden sen fanns präster som vägrade viga frånskilda. Det var mest en högkyrkogrej. Då bötfällde man vigselvägrande präster. Sen gick man över till att låta församlingen ha vigselplikt men inte varje enskild präst. Som nu, alltså.
   http://www.dagen.se/familj/boter-for-vigselvagran-1.194701

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s