Ryktesspridning i Expressen. Vem har intresse av att sprida ryktena?

Det talas om att Svenska kyrkan har krävt att påven ska fira sin mässa utomhus på Swedbank-stadion, för att inte den ska överglänsa det gemensamma eventet dagen innan på Malmö arena.

Så skriver Sofia Lilly Jönsson i Expressen.

Ja, det talas om det. Men ingen vet att det är så. Det bara antas, ty allt som blir fel måste vara Svenska kyrkans fel.

I Kyrkans tidning 12/10 stod att läsa följande. AJ = Antje Jackelén, AA = Anders Arborelius. Understrykningen är min.

Det finns uppgifter om att Svenska kyrkan har velat avstyra att Katolska kyrkan håller mässa vid reformationsevenemangen. Hur ser du på det?

AJ: Det är beslut som fattas av Katolska kyrkan i Rom och Lutherska världsförbundet. I det ursprungliga förslaget fanns mässa inte med, senare kom ett önskemål från Stockholms katolska stift. Vi har funderat på hur vi bäst skulle tillmötesgå det, så att det blir en helhet som inte konkurrerar med reformationsevenemangens syfte.

AA: Det har retts ut, nu består påvens besök av tre delar: det officiella mötet, det ekumeniska och den extra dagen då påven firar mässa.

Det är LVF som tyckt att katolikerna ändå får sansa sig lite, och inte ha stor egen fest på samma adress dagen efter. Katolikerna kom med önskemålet om mässa efteråt.

Jag kan inte se att det är Svenska kyrkan som ska bära hundhuvudet här. Det blev lite avigt, men som sagt: även katoliker får väl försöka planera i tid.

Undras varifrån Sofia Lilly Jönsson har sin information. Hon skriver

”Relationerna mellan katolska och Svenska kyrkan blir nog inte bättre efter det här mötet, snarare sämre”, säger en katolik i Lund som jag talar med inför påve Franciskus besök i slutet av den här månaden.

Det kommer många gemensamma uttalanden nu från kyrkoledarna som talar om goda relationer. Men stämningen mellan de olika kristna aktörerna är inte helt på topp efter månader av påfrestande förberedelser i ekumenikens tecken.

Jag undrar vilka de kristna aktörer är, mellan vilka stämningen inte är på topp. Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift, eller diverse gräsrötter? och i så fall vilka? I Facebook-gruppen ”Katoliker i Sverige” kan man läsa en del, men när man läser där ska man minnas att där finns en mycket högljudd falang som inte är särskilt mycket för ekumenik. Såna katoliker som föredrar Första vatikankonciliet framför det Andra. Och av FB-gruppen att döma var det dessa som började lobba för att påven skulle hålla mässa också, när han ändå var i Sverige.

Vad sägs om den här, alternativa beskrivningen? Biskop Anders föll undan för ekumenik-hatande trad-katoliker, och bad Vatikanen om mässa – därigenom offrande besökets ekumeniska fokus.

Jag finner den beskrivningen lika rimlig som att låta Svenska kyrkan bära hundhuvudet. Den är definitivt mer sann än att skylla på Antje Jackelén, som
a) inte styr Svenska kyrkan, på det sätt som Anders Arborelius styr Stockholms katolska stift. Svenska kyrkan är, enligt lag, en demokratisk folkkyrka. Icke så RKK.
b) inte är boss i Lutherska världsförbundet, som är den intressent som haft synpunkter. Så säger Antje Jackelén, och tills det finns skäl att tro något annat bör vi tro på hennes ord.

Trots det är många intresserade av att lägga skulden på ärkebiskop Antje Jackelén. Inte så Sofia Lilly Jönsson, dock, som är den som påpekat att ärkebiskopen ofta behandlas som om hon vore en maktfaktor i stil med katolska biskopar vilket hon alls inte är.

Men rimligaste beskrivningen, tycker jag, är att det är kardinal Kurt Koch som klantat sig genom att i planeringen förbise detta lands katoliker, som självklart måste få klappa lite på sin påve när han sätter sin fot här.

Ni som mullrar om att reformationsjubileet i Lund med allt runtomkring, så som det blir, i själva verket försämrar relationerna mellan katoliker och protestanter i Sverige. Ni spelar de där VatI-katolikerna i händerna. De som inte gillar ekumenik. De som inte gillar att påven ber tillsammans med företrädare för andra kyrkor. De som egentligen skulle önska att påven kommer hit enbart för dem.

Lita därför inte på rykten i detta fall. Kom ihåg att det finns de som har intresse av att sprida sådana.

Eftersom det här blogginlägget inte skäller på Svenska kyrkan, kommer det få väsentligt mycket mindre spridning på sociala medier än om jag skarpt kritiserat Antje Jackelén… så funkar det. Tyvärr.

Länkar

Spänd stämning inför påvens Sverigebesök, Sofia Lilly Jönsson i Expressen 25/10
http://www.expressen.se/kultur/spand-stamning-infor-pavens-sverigebesok/

Stor längtan efter gemensam nattvard, Kyrkans tidning 12/10. Intervju med ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Anders Arborelius. Artikeln ligger bakom betalvägg; länken nedan kommer att funka bara i ett dygn eller två.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/stor-langtan-efter-gemensam-nattvard?key=72d2c37efa251e432af5b72f28e38ddf&time=1477387974

”Att skälla på Antje Jackelén hjälper inte”, Sofia Lilly Jönsson i Expressen 10/8.
http://www.expressen.se/kultur/att-skalla-pa-antje-jackelen-hjalper-inte/
Värt att komma ihåg, när folk börjar säga fula saker om Antje Jackelén – i det här fallet, liksom i många andra.

På ett sätt är väl detta blogginlägg lite onödigt. Egentligen har jag redan sagt samma sak, i ett tidigare blogginlägg.
https://rebellasandra.wordpress.com/2016/10/14/tank-om-katolska-kyrkan-ocksa-har-ett-ansvar-att-planera-i-tid/
Jag rättfärdigar den här texten med att jag nu hittat uppgiften om att önskemålen om mässan verkligen var något som det katolska stiftet kommit med i efterhand, och därmed väsentligt fuckat upp de ekumeniska planerna.

Tillägg:
SLJ säger på Facebook att hon har så många källor så.
https://www.facebook.com/sofia.jonsson.754/posts/573731469480413?comment_id=573940406126186&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
Det jag skulle vilja se källa på – {{citation needed}} som de säger på Wikipedia – är att Svenska kyrkan är skyldig till allt mackel med katolikernas mässa. Det brasklappar SLJ visserligen längre ner i texten, ”kanske är ingenting Svenska kyrkans fel”. Då finns väl inte bra källor på den punkten, då, som i artikeln specifieras som ”det talas om att”.

Men på Facebook uppger hon sig ha uppgifterna om mässan från trovärdiga källor och flera tidningsredaktioner har fått samma tips (men ingen har reagerat förutom Världen idag? som tidigt gjorde ett stort nummer av den.) Hur kan i så fall kanske inget vara Svenska kyrkans fel? Det går inte ihop. Att anklagelsen är något hon nämner i förbigående, inte något hon fokuserar sin text på, gör inte ryktesspridningen bättre.

”Det är sant för att jag säger det och jag har källor” har redan en gång fällt SLJ:s alster i känslig fråga i Pressens opinionsnämnd. Det håller inte. En källa som faktiskt inte har förstahandsinformation är ingen källa alls. Uppge källor, eller vi kan inte lita på det. För det där med Martin Luthers tolkning av åttonde budet, om att tolka saker om vår nästa till det bästa, gäller väl jämt och inte bara ibland?

Annonser

2 thoughts on “Ryktesspridning i Expressen. Vem har intresse av att sprida ryktena?

  1. Jag tycker at det är mycket glädjande att läsa Antjes tydlighet i citatet ”AJ: Kyrkan behöver en insikt att hon ständigt är i behov av förnyelse och av att be om den Heliga Andens förnyelsekraft. Svenska kyrkan behöver förnya Gudsfolkstanken, att kyrkan består av Guds folk, inte av anställda och konsumenter. Och så behöver vi få till ett omfattande program för undervisning, det är stort behov av det.”

    Tyvärr kommer det nog inte att få någon större spridning.

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.