Visad medkänsla inom en grupp eller familj är inte ett angrepp på utomstående. (inkl. länksamling)

Intro

Detta blogginlägg började som en text, följd av en handfull länkar – de sex-sju stycken, som jag just då fann mest relevanta. Efter några dagar, när det visade sig att Mitt kors-bråket drog fram allt djupare lager av svenskkyrklig konflikt i ljuset, började jag samla länkar mer metodiskt och sortera dem kronologiskt. En del saker tolkades som reaktion på något annat, men när jag kollade kronologin såg jag att det inte stämde. Den typen av upptäckter gjorde det värt besväret.

I mitten på augusti hade länklistan växt till sådan omfattning att den är närmast oöverblickbar. När månadsskiftet närmade sig hoppades jag att det hela snart skulle ta slut, så jag kunde sluta samla…

… och texter som handlar om ”Mitt kors” och bråket kring det som sådant, har blivit ovanliga. Däremot har det ur ”Mitt kors”-debatten hoppat fram många sidospår – som nog egentligen inte är sidospår, utan snarare orsakerna till att det blev sånt ståhej kring en Facebook-grupp. Jag varken kan eller vill försökta täcka all diskussion om Svenska kyrkan, men väljer subjektivt vad jag tycker är relevant ur dotterdiskussionerna.

Jag har även skrivit en text som försöker sammanfatta trenderna i diskussionen.
https://rebellasandra.wordpress.com/2016/08/20/mitt-kors-debatten-for-dummies/

Bloggtext: Visad medkänsla inom en grupp eller familj är inte ett angrepp på utomstående

Kanhända är kampanjen Mitt kors skapad utifrån den felaktiga uppfattningen att IS alldeles särskilt angriper kristna. Så är det inte. IS angriper alla som inte omfattar fundamentalistisk, islamistisk islam. Kristen, ateist, yazidier, shia eller annan anhängare av ”felaktig islam” – om något, misstänker jag faktiskt att IS ser ”felaktig islam” som värst.

Det är ganska säkert så att majoriteten av IS offer är muslimer. En del uppskattningar sträcker sig så högt som 95%. Jag har själv trott något annat, på grund av allt prat om förföljda kristna och väsentligt mycket mindre prat om andra grupper som IS attackerar. Men det är inte islam mot kristendomen. Det är fundamentalistisk islam mot allting annat.

Å andra sidan är det faktiskt inte orimligt att i första hand solidarisera sig med de människor som man på något sätt liknar. Det är inte orimligt om kristna känner mer samhörighet med andra kristna hundratals mil bort, än andra människor lika långt bort. Det handlar om identifikation.

Vi lär oss empati genom de människor vi har omkring oss, i våra närmaste gemenskaper. Vi förstår att de är likadana som vi. Ju längre bort en människa befinner sig, desto svårare är detta att förstå. Fysisk närhet, språk, men även sånt som socialgrupp och gemensamma intressen är sådant som leder till möjlighet att i någon mån identifiera sig med andra. Att på allvar inse att vi är människor i lika hög grad, allihop.

Man kan inte ha som påbud att alla ska bry sig lika mycket om alla. Det går inte. Människor funkar inte så. Det är mycket klokare att utgå från den identifikation som finns. Nu finns många människor som känner starkt för kristna som dräps och förföljs på grund av sin tro. Att smälla dem på fingrarna för det är fel. Att varsamt försöka utvidga medkänslan till att omfatta såväl ateister som yazidier och ”felaktigt” troende muslimer är rätt. Svenska kyrkans hållning vad gäller inställningen till förföljda kristna är därför på ett rent mänskligt plan ordentligt problematisk.

Kampanjen ”Mitt kors” är oklanderligt utformad. Man kan välja att gå med. Man kan välja att avstå. Privatpersoner kan välja att kritisera den, om så önskas. Men en kyrklig företrädare kan inte angripa en kampanj som rakt av går ut på att bära och visa kors i solidaritet med förföljda kristna. Aldrig någonsin.

Det här är inte första gången som kyrkokansliets kommunikationschef Gunnar Sjöberg visar synnerligen dåligt omdöme. Jag kan delvis sympatisera med hans tankegångar – sympatisera, inte helt hålla med. Funderingen vore helt okej för en privatperson. De utdrag som just nu sprids på nätet är väl inte helt rättvisande. Man måste få problematisera saker – om man är privatperson, vill säga. Kyrkokansliets kommunikationschef kan inte säga så här.

Frågan är i vilken mån Svenska kyrkan själv klarar att inte göra skillnad på människor. Jag misstänker att dess anställda funkar ungefär som folk i gemen på denna punkt.

Svenska kyrkan: Jag vill inte uppmana er att öka på mängden kyrkligt anställda som köpts ut. Den är redan för stor, vilket tyder på allvarliga problem i er organisation. Men kommunikationschef Gunnar Sjöbergs ageranden i sociala medier är helt oförenligt med hans roll. Om ni inte gör er av med honom, och det kvickt, kommer allt färre kristna kunna känna någon typ av samhörighet med er. Snart har ni inte kvar någon typ av mandat för att uttala er om någonting över huvud taget.

Länklista över mitt kors-debatten (inkl. vissa utvikningar)

26 juli

Världens kristna är under attack
Blogginlägg av de tre Kristen Opinion-damerna Johanna Andersson, Annika Borg och Helena Edlund. En reaktion på mordet på prästen Jacques Hamel. Personligen ogillar jag den texten skarpt. Den är mig begriplig som en känsloyttring, men inte är det primärt eller endast kristenheten som står under attack…
https://kristenopinion.wordpress.com/2016/07/26/varldens-kristna-ar-under-attack/

27 juli

Kampanjsidan Mitt kors.
https://www.facebook.com/groups/1746487298941396/

28 juli

Eva Brunne i DN: Tro och terror. Religionsdialogen viktigare än någonsin
Stockholms biskops debattartikel har inget direkt att göra med kampanjen Mitt kors, men målar upp den andra ståndpunkten. Den andra sidan. Nu har vi varsitt läger i varsin ringhörna. Matchen kan börja.
http://www.dn.se/arkiv/kultur/tro-och-terror-religionsdialogen-viktigare-an-nagonsin/

30 juli

#mittkors
Kristen opinion om sin Facebooksida.
https://kristenopinion.wordpress.com/2016/07/30/mittkors/

1 augusti

Kyrkans tidning: #mittkors vill ta ställning för världens förföljda kristna
Kort notis, från innan det började blåsa.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/mittkors-vill-ta-stallning-varldens-forfoljda-kristna

Gunnar Sjöberg på Facebook.
De flesta återgivanden av yttrandet på nätet klipper ut delar av kyrkokansliets kommunikationschefs text, och får det att låta värre än vad det är. Bedöm det i sin helhet.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154614119237638&set=a.458494267637.243328.695717637

Skärmdump från Gunnar Sjöbergs Facebook-sida. Foto där han står och håller en urblekt svensk flagga, snarare där det gula blivit vitt. Text: Alltså, jag vet inte. Det här med att kristna plötsligt ska börja bära kors som tecken för och emot nåt. Det är väl inget nytt egentligen, men uppmaningen känns uppviglande och okristligt i de motsättningar som redan råder. Vill vi dra saken till religionskrig när det handlar om något helt annat och muslimska församlingen t o m vägrar begrava den som mördade prästen i Frankrike? Jag bär min gamla svenska flagga med stolthet fast den nu ser finsk ut. Det där med gränser, kan vi inte ställa oss över det? Jag tror Jesus tänkte så. Och att korset är ett tecken för öppenhet.

Gustav Natt Och Dags kommentar fångar in kärnan väl. Själv skulle jag iofs säga ”misstänkliggör” istället för ”förringa”.

Skärmdump. Kommentar på Gunnar Sjöbergs text och foto, av Gustav Natt Och Dag: Jag tycker att du med din personliga känsla som argument förringar medkristnas uppsåt. Ingen förutom terroristerna önskar ett religionskrig. Visad medkänsla inom en familj eller grupp är inte ett angrepp på utomstående.

3 augusti

Dagen: Uppmaning att bära kors har fått stor respons
http://www.dagen.se/uppmaning-att-bara-kors-har-fatt-stor-respons-1.761244

Världen idag: Facebook-kampanj för förföljda kristna
http://www.varldenidag.se/nyheter/facebook-kampanj-for-forfoljda-kristna/Bbbphb!z7cZQOPH3yDoOLEa7OiVPA/

Katolskt magasin: Kommunikationsansvarig i Svenska kyrkan: Uppviglande att bära kors
Sammandrag av Sjöbergs och Hammars åsikter.
http://www.katolsktmagasin.se/2016/08/03/kommunikationsansvarig-svenska-kyrkan-uppviglande-att-bara-kors/

Bitte Assarmo i Katolskt magasin: Upprörande budskap från svenskkyrkliga representanter
Katolskt magasins chefredaktör menar att

Gunnar Sjöbergs och Anna-Karin Hammars budskap är att muslimer är så intoleranta att de inte klarar av att se kristna bära kors. De blandar med andra ord ihop fredliga muslimer med våldsbejakande islamister. Ingenting kunde vara mer fel, det har visat sig inte minst i Frankrike där kristna och muslimer gemensamt fördömt mordet på f Jacques Hamel.

http://www.katolsktmagasin.se/2016/08/03/upprorande-budskap-fran-svenskkyrkliga-representanter/

4 augusti

Gunnar Sjöberg: Att bära sitt kors
Komm.chefen kommenterar på sin blogg.
http://blogg.svenskakyrkan.se/minsynpasaken/2016/08/04/att-bara-sitt-kors-2/

Anna Karin Hammar förklarar på Facebook varför hon ansluter sig till komm.chef Sjögrens hållning. Hon nämner tre skäl, varav ett är initiativtagarnas trovärdighet då KO:s texter ofta har en anti-islamsk ton. Assarmo i Katolskt magasin avfärdas med att hon

har släppt loss en person i år som heter George Rutler (1/8) och som förespråkar religionskrig. Dvs det som Trump står för. Det finns sådana växande kretsar i Europa och det är i deras sammanhang som Edlunds, Borgs och Anderssons initiativ kan tolkas med tanke på deras egna texter.

(Eftersom Assarmo kommenterar Hammar måste AKH även ha skrivit något tidigare i frågan, som jag inte kan hitta.)
https://www.facebook.com/annakarin.hammar/posts/10154433082363436

Ett av Gunnar Sjöbergs uppföljar-FB-inlägg där han menar att främlingsfientliga grupper genom att haka på ”Mitt kors” kidnappat Jesu kors.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154622356527638&set=a.458494267637.243328.695717637

Svenska kyrkan kritiserar korskampanj
http://www.dagen.se/svenska-kyrkan-kritiserar-korskampanj-1.761542

Dagen: Initiativtagaren Annika Borg: ”Helt absurt”
http://www.dagen.se/annika-borg-helt-absurt-1.761541

Expressen: Storbråk inom kyrkan – om kors runt halsen
Hårdragen text. Lösryckta ord. Läs vad Sjöberg skriver, innan ni dömer efter denna artikel.
http://www.expressen.se/nyheter/storbrak-inom-kyrkan–om-kors-runt-halsen/

Fru Park: Nu sätter jag på mig mitt kors
Bloggaren Fru Park, med underrubriken ”En konservativare blogg”, undrar om det bara är de med rätt sorts åsikter som får bära korset.
https://frupark.wordpress.com/2016/08/04/nu-satter-jag-pa-mig-mitt-kors/

Jonas Lindberg i Kyrkans tidning: Vi måste söka andra svar än hat och konflikt
Denna extrainsatta ledare nämner inte ”Mitt kors”-kampanjen rakt ut, men syftningen får nog ändå ses som tydlig.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/vi-maste-soka-andra-svar-hat-och-konflikt

Motsatta reaktioner kan nämligen vara direkt katastrofala på sikt. Vi får inte bidra till att religion på nytt används i politiska och militära syften för att splittra och söndra.

5 augusti

Åke Bonnier: Det utmanande korset.
Blogginlägg av bisp Åke Bonnnier. Formulerar väl ungefär samma sak som komm.chefen var ute efter, men på mycket bättre sätt.
http://blogg.svenskakyrkan.se/akebonnier/2016/08/05/det-utmanande-korset/

Irène Nordgren på Katolsk vision: Annika Borgs korståg – det luktar heligt krig
Nordgren menar att det inte bara är jihadister som uppmanar till heligt krig, utan också KO-damerna.
http://www.katolskvision.se/blog/?p=19756

David Lindén i Expressen: Ängsligt att inte stödja kampanjen #mittkors
Lekmannafunderingar med små faktafel. Lindén önskar att Svenska kyrkan kunde kosta på sig att känna lite vrede, inte bara sorg.
http://www.expressen.se/debatt/angsligt-att-inte-stodja-kampanjen-mittkors/
Min egen kommentar är att även påven kommenterat dådet på liknande sätt, med sorg snarare än vrede, och det av ett skäl. Jag kan dock inte se att detta inte skulle gå att kombinera med ”Mitt kors”.

Dagen: Åke Bonnier om Mitt kors-kampanjen
Baserat på Bonniers blogginlägg + ett av Sjöbergs inlägg (som möjligen inte längre finns kvar).
http://www.dagen.se/ake-bonnier-om-mitt-kors-kampanjen-1.761986

Kyrkans tidning: Hård debatt om #mittkors
KT sammanfattar diskussionen så här långt.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/hard-debatt-om-mittkors

Världen idag: Korskampanj för förföljda får kritik
Även Världen idag måste förstås sammanfatta ordfäktandet.
http://www.varldenidag.se/nyheter/korskampanj-for-forfoljda-far-kritik/Bbbphd!2PuLO5zqokWXgDq8jKtOXA/

6 augusti

Thomas Idergard i Signum: Korsets dårskap och troskrisen
Idergard passar (som vanligt) på tillfället, att få prata illa om den kyrka han lämnat för RKK. Han börjar med kritiken mot att ärkebiskop Jackelén inte tillräckligt tydligt och fort fördömt mordet på den franske prästen (det ämnet finns inte täckt i min länklista, den diskussionen föregick ”Mitt kors”) och avslutar med komm.chefens kritik mot ”Mitt kors”.

Frågan är om dylika härdsmältor i semestertid inte är uttryck för en troskris snarare än något annat. Konsekvensen av att, som ledande företrädare för Svenska kyrkan under många år, aktivt förneka gudomligheten i Jesus Kristus eller vara otydlig om den, kanske slutligen blir problem att se hur andra kan förföljas och dö för något som bara är en av många symboler för vishet och snällhet – eller att förstå hur korset runt halsen skulle vara mer speciellt än en bild på Mahatma Gandhi?

http://signum.se/korsets-darskap-och-troskrisen/

7 augusti

Mathias Bred i GP: Svenska kyrkan är undfallande inför islamism
Signerad ledare.
http://www.gp.se/ledare/svenska-kyrkan-%C3%A4r-undfallande-inf%C3%B6r-islamism-1.3534265

Ledare i Nerikes Allehanda: Kors i taket, vilket liv!
Skribenten menar att skepsis mot Kristen opinion-trion, f.a. Helena Edlund, är befogad, och pekar på hennes tidigare skriverier.
http://na.se/asikt/ledare/1.4143234-kors-i-taket-vilket-liv

8 augusti

Moruti: Det sanna korset
Prästbloggaren Moruti a.k.a. Anders Göranzon åstadkommer på sin blogg en av de mer läsvärda sammanfattningarna av debatt, upprörhet och röra. Ja, korset har använts på olika sätt genom historien, men tänk om det gick att ha dialog även inom Svenska kyrkan…? Den här texten kommer inte få mycket spridning. Den är alldeles för sansad och vettig för det.
http://moruti.blogspot.se/2016/08/det-sanna-korset.html

Bloggardag: Mitt i krysset
Dag Sandahl tycker att komm.chefen gjorde självmål mitt i krysset. Komm.chefen spär på ett intryck som redan finns, ”att Svenska kyrkan vill tona ner det där med kristendom”. Sandahl tror att resultatet blir utträden ur kyrkan. Däremot verkar han ge Åke Bonniers text någorlunda godkänt. (Sandahl ger aldrig just beröm till SvK-biskopar.)
http://bloggardag.blogspot.se/2016/08/mitt-i-krysset.html

Nuri Kino i Dagen: Skäms Svenska kyrkan, skäms!
Kino, som deltagit i Facebook-gruppen med ett foto av ett kors som han har intatuerat på armen, är upprörd.
http://www.dagen.se/kronikor/skams-svenska-kyrkan-skams-1.763065

Margit Richert i SvD: Jag fortsätter att bära mitt kors för alla förföljda
Richert tycker att det komm.chefen förstås var ”höggradigt trams” men menade att det hela handlar om Svenska kyrkans identitetskris.

Religion är till själva sitt väsen exkluderande: en samling trossatser och riktlinjer att bekänna sig till och efter bästa, famlande förmåga söka efterleva i vardagen. Det är också det som är styrkan. Kanske mer än någonsin i en hyperindividualiserad värld där inget längre tycks hålla samman.

Har hon rätt? Är religion till sitt väsen exkluderande? Jag vill svara både ja och nej. För några år sedan hade jag sagt självklart ja.
http://www.svd.se/jag-fortsatter-att-bara-mitt-kors-for-alla-forfoljda

Ann Heberlein i Expressen: Kyrkan vill inte leda ett kristet samfund
Heberlein kopplar diskussionen till de senaste årets upprördhetsfrågor kring SvK, och avslutar

Sjöbergs reaktion är obegriplig. Uppmanar han alltså kyrkans medlemmar att gömma symbolen för sin tro för att inte provocera? Och vilka är det som skulle bli så provocerade? Sjöbergs uttalande bekräftar en misstanke jag närt en längre tid: Svenska kyrkans ledning vill inte längre leda ett kristet samfund; de vill leda en allmänetisk förening för humanistiska värderingar av banalaste slag.

http://www.expressen.se/debatt/kyrkan-vill-inte-leda-ett-kristet-samfund

”De fems” debattartikel i DN: ”Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp”
Denna text av bisp Anders Arborelius, ärkebisp Antje Jackelén, rabbinen Ute Steyer, imamen Mahmoud Khalfi samt Nadia Marhri Lodin i Series muslimska råd ska nog läsas som ett alternativt svar på samma fråga, som kampanjen ”Mitt kors” försöker besvara. Vitt skilda angreppssätt, mao. Och jag kan inte se, att man inte skulle kunna förena bägge.
http://www.dn.se/debatt/odesdigert-mota-terrorhot-med-upprop-till-kulturkamp/

9 augusti

Repliker på de fems debattartikel, på DN debatt. (Om jag strikt skulle avgränsa ”mitt kors”-diskussionen bör väl dessa eg. inte tas med. De fems debattartikel skrevs ju säkerligen utan att syfta på den; replikerna gör det inte heller. Men pga tajmingen har det blivit sammanlänkat – jag tar med.)

Hägg-Nordén-Norell-Westerholm: Skyll inte religiöst motiverat våld på det sekulära samhället
Carina Hägg, Edward Nordén, Magnus Norell och Johan Westerholm.
Skribenterna menar att de fem i sin iver att slå vakt om religionen projicerar allt ont på den sekulära modellen.
http://www.dn.se/debatt/repliker/skyll-inte-religiost-motiverat-vald-pa-det-sekulara-samhallet/

Göran Salmonsson: Alternativet är en moralisk diskussion utan gudar
Problemet är själva religionen, tycker Salmonsson, uppenbarligen provocerad därtill av de fems artikel.
http://www.dn.se/debatt/repliker/alternativet-ar-en-moralisk-diskussion-utan-gudar/

Marcus Birro: Allt för vagt om religiös terrorism
Man måste tala ur skägget om att kristendomen är mycket bättre än islam, tycker Birro.

när såg du en Pingstvän med bombbälte sist?

http://www.dn.se/debatt/repliker/allt-for-vagt-om-religios-terrorism/

Kent Wisti i Expressen: Egentligen handlar det inte om kyrkan
Prästen och tecknaren Wistis svarar Heberlein. Han tycker att uppmärksamheten kring komm.chefens Facebook-inlägg är överdrivna, men sorterar in den i ett mönster:

Skiljelinjen står mellan korsfararen och pilgrimen.
Mellan svärdet och det delade brödet.
Om rädsla för varandra eller längtan till varandra.

http://www.expressen.se/debatt/om-100-ar-finns-inte-svenska-kyrkan-kvar/

Karin Långström: Enhet och motstånd
Prästen Karin Långströms tycker visserligen att delar av kritiken mot FB-gruppen nog handlar mest om att det är KO-damerna som ligger bakom, men delar övrig kritik mot strömningar i tiden och hyllar de fems artikel.
http://karinlangstrom.blogspot.se/2016/08/enhet-och-motstand.html

”Mitt kors”-kritikern har nu gått med i kampanjen
Komm.chefen berättar i en intervju i Kyrkans tidning att han gått med i FB-gruppen, men är fortsatt orolig för hur kampanjen kan utnyttjas. KT-intervjun ligger under betalvägg. Tidningen Dagen serverar ett sammandrag. (Artikeln har uppdaterats: han blev utslängd ur alt. inte insläppt i gruppen.)
http://www.dagen.se/mitt-kors-kritikern-har-nu-gatt-med-i-kampanjen-1.763701

DN:s huvudledare: Goda grannar med Gud
DN berömmer de fems artikel och yttrar sig, som så många andra, mot polarisering.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/goda-grannar-med-gud/

Kyrkan står upp mot terrorns världsbild
Ledarkrönika signerad Ingvar Persson knyter ihop de fems artikel med kampanjen Mitt kors. De fem menade nog aldrig att särskilt utpeka ”Mitt kors”-kampanjen som den ”kulturkamp” man inte vill se, men många fler än Persson torde göra den kopplingen.
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article23309510.ab

Per Gudmundson i SvD: Muslimska Brödraskapet ett udda val av kyrkan
Ledartexten kritiserar att en av de fem anses höra till Muslimska brödraskapet.

Om man i en debattartikel vill förhindra ”kulturkamp” och ta avstånd från våld i religionens namn, är Muslimska Brödraskapets representant hur som helst ett udda val av medundertecknare.

http://www.svd.se/muslimska-brodraskapet-ett-udda-val-av-kyrkan

Kors och ifrågasättande av diagnoser
Kyrkoledaren Sofia Camnerin på Equmeniakyrkans webbplats. (Hennes namn står inte, men att texten är hennes framgår av både texten och hennes twitterkonto.)

Media i allmänhet och sociala media i synnerhet tenderar att polarisera. Den verkar vilja och driva antingen eller.
(…)
De starkaste bilderna i konsten, musiken och i den kristna traditionen har för mig alltid varit bilder som klarar av att hålla samman kontraster.

http://equmeniakyrkan.se/kors-och-ifragasattande-av-diagnoser/
Absolut, kyrkoledar’n. Ja och amen. Det är svårt det där, att inte polarisera… även för de som säger sig arbeta mot just polarisering.

Henrik Sundström i Bohuslänningen: Identitetspolitiken har ersatt den kristna tron

Det har länge varit ett mål för svensk socialdemokrati att omvandla den svenska lutherskt kristna statskyrkan till att bli ett verktyg för ett befria Sverige från kristendomen och istället ersätta denna med en ateistisk allmän religiositet.

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/identitetspolitiken-har-ersatt-den-kristna-tron-1.3553307
Detta har nu lyckats, menar moderatpolitikern Sundström, och går ur kyrkan.

i Borås tidning: Gränsen går inte vid korset
http://www.bt.se/ledare/gransen-gar-inte-vid-korset/
Ledare. Berömmer ”de fems” debattartikel, och ställer sig öht helt och hållet vid Sjöbergs sida inklusive påpekandet att man i diskussionen kring Mitt kors-bråket hittar rätt mycket främlingsfientlighet och islamofobi.

10 augusti

Kors runt halsen inte kulturkamp
Elisabeth Sandlund förklarar vad många med mig undrat – vadå kulturkamp? Tack för det!

Ursprungligen användes beteckningen på järnkanslern Bismarcks kampanj mot den katolska kyrkans inflytande i Tyskland på 1870-talet men det har kommit att stå för situationer där en ”överlägsen” kultur eller livsåskådning sett som sin uppgift att nedkämpa andra, ”underlägsna” kulturer eller livsåskådningar.

http://www.dagen.se/ledare/kors-runt-halsen-inte-kulturkamp-1.763793

Dagen. Annika Borg: Därför fick Gunnar Sjöberg inte vara med i ”Mitt kors”
”Pastorala skäl”, säger hon.
http://www.dagen.se/annika-borg-darfor-fick-gunnar-sjoberg-inte-vara-med-i-mitt-kors-1.764253

Mathias Bred-ledare i GP: Kyrkans topp i strid mot dess fundament
Bred dissikerar de fems debattartikel.

Läser man snabbt kan artikeln passera som allmängiltiga reflektioner, men djävulen sitter som så ofta i detaljerna. Debattartikeln misstänkliggör människors berättigade rädslor och ifrågasätter traditionen att skilja på religion och politik.

http://www.gp.se/ledare/kyrkans-topp-i-strid-mot-dess-fundament-1.3666687

Dala-demokraten. Björn Sandmark: Korstågens tid är förbi
Sandmark tycker det är märkligt att drev-genren kring SvK och dess ärkebiskops ageranden breder ut sig i pressen. Kyrkan är ju faktiskt skild från staten, det här borde väl angå bara medlemmarna? Har inte rätt många av de som kommenterar faktistk lämnat kyrkan? Sandmark tillhör de som i ”Mitt kors”-kampanjen ser en korstågsmentalitet. Förmodligen menar han samma, som de fem kallade för kulturkamp.
http://www.dalademokraten.se/kultur/bjorn-sandmark-korstagens-tid-ar-forbi

Parsmos penna: Hur bär du ditt kors?
Skämtteckning. Parsmo angriper denna gång inte något särskilt läger – en vettig värdering av föreliggande material, IMHO.
https://www.instagram.com/p/BI7bNGnje-j/

Sofia Lilly Jönsson i Expressen: Att skälla på Antje Jackelén hjälper inte
SLJ fokuserar inte alls på bråket kring ”Mitt kors”. Min enda ursäkt för att ta med hennes text här är att hon nämner att ”bråka om kors” som något vi gör istället för att ta itu med hur Svenska kyrkans strukturer fungerar. Jönsson målar upp en bild av hur ärkebiskop Jackelén skickas fram som i grunden ganska maktlös affischflicka (mitt ord, inte SLJ:s) för att ge en bild av enhetlig kyrka – en bild som egentligen inte alls stämmer, och som när den krockar med verkligheten åstadkommer de bråk vi ser och sett.

Så har strategin varit. Det är tydligt att den inte fungerar längre. Gång på gång uppstår nya debattbränder runt Svenska kyrkan, symtom på inre problem som börjar läcka ut och synas i dessa offentliga bråk.

Kritikerna ropar efter ringande kyrkklockor och tydligare fördömanden, men då ber de egentligen bara om mer av det som de kritiserar. Mer symbolhandlingar, mer toppstyrning, mer politik. När symbolfunktionen blivit så viktig att ärkebiskopens tweet blir oersättliga, de blir vad kyrkan är, så måste man inse att något är fel på ett djupare plan. I stället för att bråka om Twitter och kors borde vi diskutera det.

http://www.expressen.se/kultur/att-skalla-pa-antje-jackelen-hjalper-inte/

Vandra vägen: Läget i Svenska Kyrkan
Prästbloggaren Tomas Jarvid påpekar att Svenska kyrkans liv trots allt fortsätter som vanligt.

Så jag vill bara påminna om att i vardagsslitet så traskar Svenska Kyrkan på som vanligt. Vi firar gudstjänster, undervisar konfirmander, döper barn, begraver avlidna och tröstar sörjande, studerar bibeln, ber och sjunger lovsång till Kristus. Inget som har något nyhetsvärde för så är det alltid i Kyrkan. Det finns förstås mycket som kunde vara bättre i Svenska Kyrkan men i en syndafallen värld får vi nog räkna med det. Och det finns ju goda sidor med det, hade Svenska Kyrkan varit perfekt hade de väl haft goda skäl att inte låta mig vara medlem där. Då vore den ju inte perfekt längre.

Det viktiga livet i Kyrkan är alltid det som sker i det vanliga församlingslivet. I vardagen och i ditt och mitt hjärta. Det ska man alltid påminna sig när det hettar till.

Jomenvisst. Själv tycker jag ju att pågående bråk – som jag kanske hellre borde kalla för polariseringsbråket än mitt kors-bråket – är intressant, på många plan. Det säger mycket, både om Svenska kyrkan och om andra. Men det är inte vad Svenska kyrkan är.
http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2016/08/10/laget-i-svenska-kyrkan/

Dagen-TV: Elisabeth Sandlund kommenterar ”Mitt kors”
Bra sammanfattning. 4 minuter.
http://www.dagen.se/tv-elisabeth-sandlund-kommenterar-mitt-kors-1.764476

Åke Wredén i Eskilstunakuriren: Trons frihet och trons träldom
Krönika kring de fems debattartikel. Wredén ser den som ett fint exempel på hur de äkta religiösa krafterna kan slå sig ihop mot de som vill utnyttja den. Exempel på det sistnämnda är IS, förstås, men också de högerkrafter som skulle vilja sluta Svenska kyrkan till sin barm, för att hon ska tjäna deras syften och som blir mäkta vreda när SvK inte vill spela deras spel.

Det pågår ett envetet misstänkliggörande eller förtal av Svenska Kyrkan i allmänhet, eller av henne själv, för påstådd ovilja att försvara de kristna offren för IS förföljelser eller för att inte stå upp för kristendomens tro och bekännelse.

Slående är dessutom hur oskarp gränsen blivit mellan konservativa kritiker inom kyrkans egna led och sådana som uppträder som en del av den i realiteten djupt antikyrkliga ytterhögern.

http://ekuriren.se/asikter/kronikor/1.4272129-trons-frihet-och-trons-traldom
Oskarp gräns, ja. Och inte alla som skäller på SvK och dess flaggskepp Jackelén bryr sig egentligen om den kristna kyrkan som sådan. Det stämmer. Vi kan tillägga att det blivit så, att man uppifrån bemöter all konservativ kritik som kommande från denna antikyrkliga ytterhöger. Där har vi den polarisering, som de som säger sig vilja motverka polarisering kämpar hårt för att upprätthålla.

Gunnar Hökmark på Facebook-film: Om kyrkliga företrädare som använder religionen som plattform för sina egna politiska uppfattningar
Filmprata om 4 minuter, som blivit mycket delad. Moderatpolitikern Hökmark kritiserar Svenska kyrkan dels för ställningstaganden, och menar att kyrkans företrädare använder kyrkan för att föra fram sina egna (underförstått vänstervridna) värderingar, dels för att vilja ha dialog med ”terroristerna och hatets krafter” – rimligen syftar han här på islam i allmänhet. Att stå upp för sina värderingar är inte kulturkamp, inte heller att stå upp mot terrorism säger Hökmark.
https://www.facebook.com/gunnar.hokmark.9/videos/10153926091541553/
När jag pillar in filmen i min lista, drygt två dygn efter att den lades upp, har den delats ca 1000 gånger.

Alex Voronov i Eskilstuna-kuriren: Korskampanj med dolda avsikter
Voronov går hårdare fram mot Mitt kors-kampanjen och dess initiativtagare än någon annan hittills, främst med anledning av de kopplingar till Sverige demokraterna som många säger att Helena Edlund har.
http://ekuriren.se/asikter/kronikor/1.4275093-korskampanj-med-dolda-avsikter

Insändare i Hallands nyheter: Svenska kyrkan frångår klassisk kristen tro
http://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/svenska-kyrkan-fr%C3%A5ng%C3%A5r-klassisk-kristen-tro-1.3686936
Magnus Ehrnström synes vara en vanlig menig kyrkomedlem, som uttrycker sin oro över att Svenska kyrkan upplevs som allt mindre kristen. Insändaren hade väl inte varit så intressant att den platsat i listan om den inte fått ett intressant svar. (Se under 17/8).

GP: Biskop Per Eckerdal svarar Mathias Bred
Inklusive slutreplik (antar jag) av Bred.
http://blogg.gp.se/ledarbloggen/2016/08/11/biskop-per-eckerdal-svarar-mathias-bred/

Kyrkans tidning. Anna Karin Hammar: Dags för bojkott av israeliska varor
Egentligen helt orelaterat till ”Mitt kors”, men yttrandet irriterade många och kom att spä på konflikten.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/anna-karin-hammar-dags-bojkott-av-israeliska-varor (öppet åtkomlig artikel)

12 augusti

Helena Edlund, replik i Eskilstuna-kuriren: Jag är ingen makthavare
Edlund menar att hon alls inte har några kopplingar till SD, att hon har dementerat det många gånger, att hon är privatperson och präst och inte ska behöva stå ut med sådana här skriverier. Voronov ger svar direkt: Edlund har genom sitt debatterande gjort sig till offentlig person, och får leken tåla.
http://ekuriren.se/asikter/replik/1.4280044-helena-edlund-jag-ar-ingen-makthavare

DN-replik av Mathias Osvath: Mord är värre än angrepp på tron
Replik på de fems artikel. Osvath synes vara ateist av det slag, som tycker att religion i sig är ett problem. Han tycker de fems text är full av plattetyder och dessutom otydlig. Han tycker att religionen bör vara en privatsak. Blandar den sig i samhällslivet blir det farligt.
http://www.dn.se/debatt/repliker/mord-ar-varre-an-angrepp-pa-tron/

Mohamed Omar på Det goda samhället: Ärkebiskopens märkliga sällskap
Omar presenterar de två muslimska undertecknarna av de fems artikel som suspekta, inte representerande demokratiska värden.
https://detgodasamhallet.com/2016/08/12/arkebiskopens-markliga-sallskap/

Ledare i Världen idag, signerad Lukas Berggren: Varför kritisera stöd till förföljda kristna?
Berggren menar att de enda utsatta människor som Svenska kyrkan inte vill ta ställning för, är kristna sådana.
http://www.varldenidag.se/ledare/varfor-kritisera-stod-till-forfoljda-kristna/Bbbpfa!FWGCYlfpExYuKOu@6BPoKw/

Världen idag: ”För vagt av religiösa ledarna om terrorism”
Tidningen sammanfattar kritik mot de fems debattartikel (debattartikelsvaren + Hökmarks film).
http://www.varldenidag.se/nyheter/for-vagt-av-religiosa-ledarna-om-terrorism/Bbbphk!uxz0MO1GMD6T56IJpZJsQ/

Världen idag: IS uppmanar till att ”bryta sönder korset”
Nyhetsartikel som intervjuar Magnus Norell ang. senaste numret av IS’ glassiga magasin Dabiq, som har kamp mot kristendomen som tema. Artikeln kan förstås ha kommit till vara helt fristående från den pågående diskussionen, men lär bli tolkad som en del av den.
http://www.varldenidag.se/nyheter/is-uppmanar-till-att-bryta-sonder-korset/Bbbphj!B4W4sOmsV1qKm8MHt6CXxQ/
Tidigare nummer av tidningen med andra teman – ska vi gissa att de gått igenom shia, ateism med mera i flera omgångar? – berörs inte.

P1 Människor och tro: Intervju med Gunnar Sjöberg
Några minuter lång, i början av programmet.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/765390?programid=416

Stefan Edman i Bohuslänningen: Jag stannar kvar i Svenska kyrkan!
Författaren och debattören (och socialdemokraten) Edman tar sig för pannan över Henrik Sundströms verklighetsbeskrivning, i samma tidning 9/8.
http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/jag-stannar-kvar-i-svenska-kyrkan-1.3689057

Kyrkans Tidning visar i en aktuell enkät bland 500 präster och diakoner att de etiska frågor de för närvarande rankar högst är arbete, flyktingomsorg och ansvar för skapelsen. Helt i linje med Luthers så kallade kallelselära att evangeliets budskap ska levas ut i vardagen, i hemmet, på jobbet, i skolan. Varje arbetsuppgift är lika viktig i Guds rike, underströk Luther; det är en ”gudstjänst”!

Jag respekterar givetvis Sundströms uttåg, men beklagar det samtidigt. Själv är jag kvar för att tillsammans med tusentals andra bidra till att göra Kyrkan mera trogen sin bekännelse och uppgift i en vilsen och uppfordrande tid.

13 augusti

Bengt Malmgren. Jesus eller Muhammed: Det gäller att kunna hålla flera bollar i luften samtidigt.
Katolske bloggaren Malmgren tycker att de fems debattartikel flitigt misstolkas, och påpekar att majoriteten av världens muslimer är fredligt sinnade. Han bloggar kring polariserad antingen eller-debatt, med Mitt kors-debatten som ett exempel på något typiskt.
https://bengtmalmgren.wordpress.com/2016/08/13/jesus-eller-muhammed-det-galler-att-kunna-halla-flera-bollar-i-luften-samtidigt/

vi måste sluta med att snabbt inrangera människor i ena eller andra lägret i denna polariserade debatt. Sjöberg gjorde ju en pudel och insåg att han hade gjort en missbedömning och borde ha insett vilka reaktioner hans utspel skulle få. Sedan ville han vara med i kampanjen men fick inte för att många människor som var med i kampanjen tog illa vid sig. Detta illustrerar hur problematiskt det är, hur svårt vi har att förlåta och ta till oss när människor ändrar sig. Istället vill fortsätta att ha kontroll över dem genom att inrangera dem i fack. Att Sjöberg inte fick vara med solkar ner #mittkors-kampanjen lite.

Andreas Ekström, Sydsvenskans kultursidor: Vi behöver mindre religion – inte mer
Ekström ser i de fems debattartikel argument för att religionen ska få ta större plats i samhällslivet, och argumenterar emot. Han verkar se religionen som ett dubbeleggat svärd. Visst, den har fört med sig goda saker, men hans fokus är att religionens ambition att styra olika delar av mänskligt (och samhälleligt) liv beskär människors frihet. (Artikeln är eg. i lika hög grad en reaktion på Joel Halldorfs artikel i Expressen om att Sverige behöver imamutbildning, för att motverka extremism. Länk till den finns i artikeln.)
http://www.sydsvenskan.se/2016-08-13/vi-behover-mindre-religion–inte-mer

Kyrkliga ting: Förtroende och förväntningar…
Prästen Patrik Pettersson har länge bloggat om sin besvikelse på kyrkans ledning, inte minst i sitt eget stift. Inget av hans blogginlägg berör ”Mitt kors” särskilt direkt, men det stämmer bra in i mönstret med besvikelse på kyrkoledningen. Jag väljer till slut att ta med denna text, där PP tycks ha nått fram till någon typ av slutsats.
http://kyrkligating.blogspot.se/2016/08/414-fortroende-och-forvantningar.html

Kyrkans ledning och biskopar driver egna korståg som inte har någonting med våra församlingars liv och leverne att göra.

Det kanske är nödvändigt att helt enkelt strunta i vår kyrkas nationella ledning, våra biskopar och alla de ”utspel” och debattartiklar som kommer därifrån i tid och otid. För att kunna behålla glädjen i att få var en församlingspräst. En klok kollega i stiftet sade: ”Gör som jag. Jag bryr mig om biskopen lika mycket som biskopen bryr sig om mig. Det vill säga inte alls.” Det kanske är den enda rimliga hållningen i det som nu är.

14 augusti

Göran Rosenberg i Expressen: Vems kors bär du?
Rosenberg sällar sig till Mitt kors-kritikernas skara, till stor del utifrån de människor som skapat kampanjen. Han rekommenderar däremot påvens förhållningssätt.
http://www.expressen.se/kultur/goran-rosenberg-vems-kors-bar-du/
I det sistnämnda håller jag med honom. Påvens förhållningssätt är bra. Kampanjen som sådan är dock ganska neutral och jag förstår inte varför man inte skulle kunna kombinera både och – såvida man inte har stort behov av att ta avstånd från Annika Borg & co.

Johanna Andersson på Kristen opinion: Jag har begärt utträde ur Svenska kyrkan

Kyrkoledningen har i flera veckor drivit just en kampanj mot oss som startade gruppen ”Mitt Kors”. I denna kampanj har jag misstänkliggjorts, kallats ”tvivelaktig”, ”solkig”, ”uppviglare”, ”okristlig” och tillskrivits främlingsfientliga dolda agendor. Det började med kommunikationschefen och prästen Gunnar Sjöberg och stiftsadjunkten och prästen Anna-Karin Hammar, sedan har det fortsatt med ytterligare kyrklig personal i en rad olika sammanhang. Dit hör inte minst ärkebiskopens obehagliga insinuationer om en ”kulturkamp”. Jag har jämförts med IS, förklarats stå nära SD, hetsa mot muslimer och önska ett religionskrig. En del av dessa kommentarer är av sådan art att jag ska diskutera dem med en advokat. På ett känslomässigt plan är det mest smärtsamma att jag inte uppfattas vara värdig att bära mitt kors runt halsen.

https://kristenopinion.wordpress.com/2016/08/14/johanna-andersson-jag-har-begart-uttrade-ur-svenska-kyrkan/
Det är en lång process som ligger bakom detta, men att reaktionerna på kampanjen ”Mitt kors” blev droppen är högst begripligt. I sammanhanget vill jag påpeka två saker:
1) De fems debattartikel, där ordet ”kulturkamp” användes, innehåller ingenting som syftar på kampanjen ”Mitt kors”. Det finns inget skäl att tro att vem som än formulerat den, haft den kampanjen i bakhuvudet. Den är en reaktion på mordet på Jacques Hamel. Om man inte redan har en etablerad grupp undertecknare, utan ska skramla ihop en, är det en process som tar tid. Artikeln formulerades säkert innan bråket om Facebook-gruppen ”Mitt kors” började. Eftersom bråket var i full gång när artikeln publicerades har den senare kommit att tolkas i ljuset av den förra, men jag tror vi bör försöka låta bli sådana tolkningar.
2) Svenska kyrkan påpekar gärna (liksom jag själv har gjort) att de svenskkyrkliga reaktionerna på mordet på Jacques Hamel inte så lite liknar vad påve Franciskus sänt ut, i form av offentliga meddelanden och yttrande i påve-på-plan-intervju. Det är sant, och både påve och SvK har goda skäl. Svenska kyrkans toppskikt har däremot uppenbarligen inte studerat och tagit intryck av hur påve Franciskus behandlar sin egen kyrkas dissidenter. Det borde de göra.

Moruti: Diakonins riktning – utåt och inåt
Egentligen kanske inte prästbloggaren Anders Göranzon huvudsakligen tänkte på just Mitt kors-bråket, när han skrev denna text. Den platsar ändå i Rebellas självsvåldigt utformade länklista, för om vi är eniga om att Mitt kors-bråket är ett exempel på ett mönster passar den fint in i bilden. Göranzon citerar ett antal passager ur Biskopsmötets skrift Ett biskopsbrev om diakoni, och tänker att dessa tankespån är goda och dessutom inte tillämpliga enbart inom diakonin, utan också på det inomkyrkliga i stort. Rekommenderas.
http://moruti.blogspot.se/2016/08/diakonins-riktning-utat-och-inat.html

Gunnar Sjöberg på Facebook om Rosenbergs artikel

Och här möter jag en stabil axel att luta mig mot. Tack. Vi klarar det

https://www.facebook.com/gunnar.sjoberg/posts/10154649446402638
Så skedde det ytterligt osannolika – trodde jag – att Gunnar Sjöberg bevisar att han fortfarande inte förstår hur han (så länge han har den post han har) inte ska använda sociala medier, samt att hans överordnade inte har tagit honom i örat. Otroligt.

Jag har inte hållit koll på Sjöbergs FB-sida. Jag utgick från att inget mer intressant skulle ske där, åtminstone inte som visas för offentligheten. Därför kommer denna post in på min lista ett par dygn i efterhand. När jag för in den tänker jag att detta nog var ett slags vändpunkt. I och med detta kan många kyrkligt aktiva inte göra annat än att distansera sig från kyrkokansliet. Säga ”de representerar inte mig, oss, vår församling”. Sådana reaktioner fanns förvisso redan tidigare – se exv. Patrik Pettersson, 13/8, lite högre upp.

15 augusti

Annika Borg i Expressen: ”Mitt kors” förtjänar en ordentlig ursäkt
Annika Borg svarar Göran Rosenberg.
http://www.expressen.se/kultur/mitt-kors-fortjanar-en-ordentlig-ursakt/

Göran Rosenberg svarar: Korset är inte vilken fetisch som helst
http://www.expressen.se/kultur/korset-ar-inte-vilken-fetisch-som-helst/

Thomas Idergard i Signum: Att synligt bära sitt kors som påven Franciskus

Det är nedslående att läsa hur en del debattörer i Sverige, kristna och andra (nu senast Göran Rosenberg i en artikel häromdagen, […]) använder påven Franciskus som slagträ mot kristna som uppmanar andra kristna att synligt bära sina kors […] Påvens maningar att inte låta IS terror mot kristna påverka den fredliga dialogen med islam framställs som ett alternativ som utesluter andra – som det enda lämpliga vittnesbördet om den kristna tron och enda sättet att markera sin solidaritet med förföljda kristna.

http://signum.se/att-synligt-bara-sitt-kors-som-paven-franciskus/
Det är sällan jag håller med pojken Idergard, men i det sistnämnda har han rätt. Både Rosenberg och andra målar verkligen upp två olika läger som diametralt motsatta, helt oförenliga. Själv förstår jag inte varför man inte skulle kunna både exv. skriva den debattartikel som bisp Brunne skrev, och gå med i Facebook-gruppen Mitt kors.

I övrigt är texten ett långt svammel som går ut på att Franciskus minsann bär kors. Ja? Det gör alla svenskkyrkliga biskopar också, må vara att korset ibland av praktiska skäl får åka ner i bröstfickan. (Kanske svenskkyrkliga biskopsskjortor borde förses med en liten knapp att haka upp korset på, så det inte dinglar så förbaskat. De har ljusa ideer ibland, di där katolikerna.)

Att den hållning gentemot islam, islamism och terror som Franciskus ger uttryck för är i stort sett identisk med vad Svenska kyrkans representanter formulerat, och som de får oproportionenligt mycket skit för, aktar sig Idergard för att notera.

Bengt Malmgren: Att leva är att exkludera
Alla blogginlägg på temat ”Nu har jag gått med i FB-gruppen Mitt kors” är väl inte värda att sprida, men Malmgrens resonemang kring gruppen och bråket kring den, uttryckt i termer av att inkludera, exkludera och leva tillsammans med skillnader, är vettiga.
https://bengtmalmgren.wordpress.com/2016/08/15/att-leva-ar-att-exkludera/

Världen idag. Präst lämnar Svenska kyrkan: ”Har fått nog”
Tidningen refererar Johanna Anderssons blogginlägg (som senare även togs in i Expressen) och drar snabbt händelseförloppet.
http://www.varldenidag.se/nyheter/prast-lamnar-svenska-kyrkan-har-fatt-nog/Bbbpho!cyWvNpCVj1DqQ8kfsqAeYw/
Mitt i allt lyckas tidningen påstå att en biskop gått hårt åt kampanjen ”Mitt kors”. Va? Vem? Var? Jag betvivlar inte alls att vi har biskopar som tycker ungefär som Anna Karin Hammar och komm.chef Sjöberg. Det är en sak. Men om någon bisp faktiskt ”gått hårt åt kampanjen” borde vi väl ha hört om det. Om någon vet vad detta syftar på, pip till. Tills jag hör något vettigt betraktar jag formuleringen som ostyrkt feluppfattning.

Erik Helmerson i DN: Att stödja de förföljda är inte ett korståg
Signerad ledare, som åtminstone delvis utgår från Rosenbergs Expressen-artikel. Helmerson avslutar
http://www.dn.se/ledare/signerat/att-stodja-de-forfoljda-ar-inte-ett-korstag/

att visa solidaritet med Jesustroende som förföljs av fanatiker är förstås inte att markera mot muslimer i allmänhet eller bedriva religionskrig. Det är heller inte att strunta i att fanatikernas offer ofta är muslimer. Tänk att detta ska behöva sägas.

Naturligtvis finns en risk att denna kampanj missbrukas. Det finns gott om muslimhatare där ute. Både de ansvariga och andra gör klokt i att markera kraftfullt så snart någon använder Mitt kors för att hetsa mot islam eller andra trosriktningar. Enstaka övergrepp förekommer, tyvärr. Men att döma ut hela kampanjen som ett sådant är obegripligt fördomsfullt.

John Sjögren i SvD: Korset säger att vi ska möta våld med kärlek
Krönika på kultursidorna. Utan att skriva i direkt polemik mot någon, vägrar Sjögren gå med på att korståg och annat där korset missbrukats ska påverka vad det betyder. För honom är dess betydelse absolut.
http://www.svd.se/korset-sager-att-vi-ska-mota-vald-med-karlek/om/kultur

Även om det må ha utnyttjats i mindre fredliga sammanhang, så är korset till sitt väsen en symbol för att kärlekens makt är starkare än våldets och dödens. Att som kristen synligt bära sitt kors är inte en uppmaning till religionskrig eller våldsamheter av något som helst slag. Det är tvärtom att öppet deklarera tron på att mörkrets makter aldrig kommer att få sista ordet.

Katolskt magasin. Biskop Anders: Korset är vår kristna stolthet
De fems artikel skrevs, som sagt, säkerligen innan ”Mitt kors”-bråket seglade upp. Om den texten varit ämnad som en kommentar på det, hade bisp AA knappast medverkat. Som läget nu är, vet han att han som klok herde måste försäkra sina katoliker att det är utmärkt att bära kors – ja faktiskt att de borde använda korset mer, exv. i dödsannonser där det inte längre är den allenarådande symbolen ens för katoliker.

Intressant nog ger han en annan definition av vad det där med ”kulturkamp” i sammanhanget betydde, än den som Elisabeth Sandlund bidrog med. (I vilken mån övriga undertecknare menade samma, vet vi inte.)
http://www.katolsktmagasin.se/2016/08/15/biskop-anders-korset-ar-var-kristna-stolthet/

Det går tillbaka till Bismarcks kamp mot Katolska kyrkan och syftar på ett statligt ingripande som försvårar en minoritets religionsutövning:
– I vårt fall kanske rentav religion som sådan. Vi hör ju att det finns röster som vill inskränka de statliga bidragen till de religiösa grupper som inte helt slaviskt följer gängse normer (till exempel när det gäller kvinnliga präster, samkönade äktenskap). Vi har hört en f.d. minister säga att man borde inskrida mot religiösa friskolor. Vi har hört att man inte skall tillåta utländsk finansiering av religiösa lokaler (om det nu gäller Saudi Arabien eller Bonifatiuswerk är osagt). Mer och mer hör man röster som säger att all religion är av ondo och leder till terror och därför måste motverkas med alla medel. Det är dessa uttryck för kulturkamp som man måste försöka genomskåda, avslutar biskop Anders.

Ser bisp AA alltså tecken på att vi är på väg tillbaka på Bismarcks dagar, när en ”ond” stat försökte slå ner religionen? Oj. Verkligen? Det har jag väldigt svårt att se. Men de fems artikel argumenterar onekligen för religionens plats i det offentliga, så tolkningen passar inte den texten illa.

Gert Gelotte på Katolsk vision: Var rädd om korset!
Gelotte sällar sig till dem, som anser det olämpligt att använda korset som symbol för motstånd mot islamistisk terrorism eftersom det viktigaste är att vi alla är människor. Inte att terroristerna är muslimer och vi kristna.
http://www.katolskvision.se/blog/?p=19891
Bara idag har det kommit fyra blogginlägg på KV apropå mittkorseriet. Den som är intresserad hittar lätt övriga där.

Dagen: Initiativtagare till Mitt kors lämnar kyrkan
Tidningen har försökt få kommentarer från Svenska kyrkan, med ganska magert resultat.
http://www.dagen.se/initiativtagare-till-mitt-kors-lamnar-kyrkan-1.766232

Jerlerup: Är Annika Borg rasist, eller bara ”islamkritiker”?
Den antirasistiske bloggaren Torbjörn Jerlerup håller fram knepiga saker som Annika Borg skrivit, och inte minst en slagsida som visar att hon nog inte är så engagerad i människor som utsätts för rasism och hat för att de är muslimer. Det stämmer säkert. Jerlerup ställer frågan om Annika Borg är rasist, och svarar:

Det vet jag inte! Men jag undrar vad som skulle ske om jag kom med en davidsstjärna, en amulett med Allahs namn (eller en hijab) och ett kors till henne och bad henne ta på sig de olika attiraljerna var och ett, och bli fotograferad, till stöd för förföljda judar, muslimer och kristna. Något säger mig att hon inte skulle ta på sig just den muslimska symbolen. Jag hoppas jag har fel om det.

Nu är det väl iofs inget fel att inte vilja ta på sig andra religioners symboler. Vad gäller religioner man inte tillhör är det dessutom tillåtet att ha preferenser för vissa, och vara mindre tilltalad av andra.

Jag skulle kunna argumentera emot Jerlerup på ett par punkter till, men detaljerna är väl inte så viktiga. Det är mycket möjligt att Annika Borg faktiskt är mer eller mindre rasist. Eller inte. Jag vet inte. Men även om så skulle vara, betyder inte det att man självklart bäst agerar genom att kicka ut henne i kylan och ta avstånd från allt hon gör.

Tänk om man bemött hennes och de andra KO-damernas kampanj annorlunda. Tänk om det lett till att man faktiskt kunnat börja samtala, istället för att bara skrika till varandra från varsin skyttegrav. Det hade i så fall kanske gått att göra ”Mitt kors” till något entydligt bra… för på själva utformningen av den kampanjen ser jag inget fel och ingen jag sett hittills har heller kunnat göra det. De enda argumenten är ”korset betyder korståg” och att initiativtagarna är fel. Mitt kors-bråket handlar egentligen mest om inomkyrkliga problem, och om dem vet Torbjörn Jerlerup nog inte så mycket. (Jag ska inte strössla den här länklistan med länkar till egna blogginlägg, men jag skrev lite om öppenhet till många olika åsikter i en kristen församling här.)
https://rebellasandra.wordpress.com/2016/08/15/kulturkamp-i-svenska-kyrkan/

16 augusti

Signum: Fler inlägg om korset
Den korta texten är inte avsedd att ha någon substans, den är bara intro till två länkar som Signum tyckt vara läsvärda. Jag sätter ändå frukostteet i halsen över att Signum anser att debatten handlar om

huruvida det är lämpligt att som kristen bära ett kors

http://signum.se/fler-inlagg-om-korset/
Jag förstår inte vad Signum talar om. Jesuitpojkarna i Uppsala kan inte ha läst debatten.

Dagen: ”Vi borde vara bättre på att prata med varandra än så här”
Intervju med Jacob Sunnliden, informatör i Svenska kyrkan i Helsingborg, förstår inte varför det blivit bråk. Han tycker det hela mest verkar bygga på missförstånd – medvetna missförstånd.
http://www.dagen.se/vi-borde-vara-battre-pa-att-prata-med-varandra-an-sa-har-1.766235

– Vill man missförstå Gunnar Sjöberg så kan man göra det. Vill man missförstå Mitt kors-initiativet så kan man göra det. Men det som bekymrar mig är att vi inte hittar varandra i ett samtal i det här, säger Jacob Sunnliden.

– Vi borde vara bättre på att prata med varandra än så här.

Han har nog en poäng, pojken Sunnliden.

stig strömbergsson: ”debatten” mitt kors
Norrbottniske prästen Strömbergssons blogg är sällan särskilt ”debattig”, men här träffar han spikhuvudet med ett välriktat hammarslag. Strömbergsson verkar tycka ungefär samma som Sunnliden, men formulerar det mer rakt på sak. Han påminner om Luthers förklaring till åttonde budet, Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förråder, förtalar eller ljuger om vår nästa, utan försvarar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa, och tycker att detta saknas i debatten.
http://stigstrombergsson.blogg.se/2016/august/debatten-mitt-kors.html
Det får vi hålla med om. Istället tyds det regelmässigt till det sämsta.

Kan det till exempel vara så att man är så van att – och detta inte sällan med rätta – irriteras av präster kända som inomkyrkliga systemkritiska debattörer att man frestas att uppfatta allt som kommer från deras håll med misstänksamhet? Och att då mer se till sin egen tanke på hur deras åtgärd skulle kunna uppfattas i stället för att fokusera på vad de faktiskt säger sig avse. Befarad effekt och avsikt är ju inte samma sak. Kan man ha fallit för den frestelsen? Det är i så fall beklagligt men inte avfälligt. Och man kan göra en pudel. Men en hel, inte en pu-del.

Och kan det vara så att man är så van att – inte sällan med rätta – irriteras av uttalanden och ståndpunkter från Svenska kyrkan i allmänhet och Kyrkokansliet i synnerhet att man frestas att underkänna allt som kommer därifrån? Med illa dold skadeglädje dessutom. Det är i så fall också lätt hänt men det kan nog också finnas en och annan skällande byracka begravd.

Jag letade i alla fall fram ett kors jag fått av vänner i den Koptiska kyrkan i Egypten. Det har jag satt på mig och med bild och allt gått med i gruppen Mitt kors. Jag har gjort så för de förföljda, inte mot vare sig Islam eller Kyrkokansliet. Bara så att ni vet.

Dagen: Kyrka lyser rött för förföljda kristna
I november kommer ett par stora engelska kyrkor att belysas av röda strålkastare, för att uppmärksamma och väcka opinion för förföljda kristna ute i världen. Intressant som parallell.
http://www.dagen.se/kyrka-lyser-rott-for-forfoljda-kristna-1.766423
Huruvida någon engelsk debatt uppstår kring huruvida detta är ohemult lär vi inte få veta (men jag är synnerligen skeptisk till att det blir så).

Martin Tunström i Oskarshamnstidningen/Barometern: Missriktade utträden
Signerad ledare. Texten behandlar utträdesströmmen som är en följd av de senaste årets svenskkyrkliga skandaler och då framför allt kyrkans resor. Statistik för utträden pga ”Mitt kors” har vi inte än, men Tunström tolkar reaktioner på sociala medier så att det späder på och att det nu är en ny grupp människor som träder ut: besvikna människor med en stark kristen identitet. Tunström menar att kyrkokansliet i Uppsala inte verkar påverkas av utträdena, medan vad som drabbas är verksamheten i den lokala församlingen. Utträdena är alltså missriktade.

Det är detta diakonala – sociala – arbete som riskeras. Det är den lokala nivån som får mindre resurser när ledningen missköter den uppgift som alltid åligger just ledningen. Nämligen att hålla samman organisationen. Att med kyrkans eget språk bevara kyrkans enhet.

http://www.barometern.se/ledare/missriktade-uttraden/
Att på detta sätt vilja distansera sig från vad de har för sig på Kyrkans hus i Uppsala såsom icke representativt, något annat än vad kyrkan egentligen är och står för, är vad jag kan se en liten trend bland människor som är aktiva i Svenska kyrkan. Det är det ena som är intressant med den här ledartexten. Den andra att en ledartext, låt vara signerad, idag helt ogenerat kan ägnas åt Svenska kyrkans interna angelägenheter. För tio, ja kanske bara för fem år sedan, vore det otänkbart.

Världen idag: Christer Sturmark går med i ”Mitt kors”
Eh? Jaha… vill han bara ha publicitet, eller vill han sätta Svenska kyrkan ännu mer på pottkanten, eller…
http://www.varldenidag.se/nyheter/christer-sturmark-gar-med-i-mitt-kors/Bbbphp!Do1tRd8w1AEi4wA6NiixQ/

Fredrik Malm: Den tysta kyrkan
På sin blogg berättar den liberale riksdagsledamoten att han sökt igenom Svenska kyrkans webbplats efter tecken på engagemang för utsatta kristna, och mot IS med mycket magert resultat.
http://www.fredrikmalm.nu/2016/08/den-tysta-kyrkan.html

Jag begär inte att Svenska Kyrkan ska bli en kampanjorganisation för ortodoxa och katoliker i Mellanöstern. Men jag tycker det är ett anständighetskrav att Svenska Kyrkan ska göra något.

Jag har varit med i Svenska Kyrkan i 39 år. Jag är döpt och konfirmerad där, har suttit i kyrkofullmäktige och i varje kyrkoval har jag röstat på partier som står upp för jämställdhet, hbtq-rättigheter och för att hjälpa flyktingar. Jag har sett på nära håll vilken roll kyrkan hade för min farmor och mormor deras sista tid i livet.

Men det finns inte någon anledning att vara kvar längre. Jag gör det mest ”okristliga” jag kan komma på. Skickar in blanketten och begär utträde.

Den här texten cirkulerar just nu en hel del.

Ärkebisp Antje Jackelén på Twitter
Tillbaka från semestern avslutar ärkebiskopen sin första arbetsdag med att twittra följande. (Jag slår ihop tre tweets till hophållet citat, för läsbarhetens skull.)
https://twitter.com/BiskopAntje/status/765603703806160898

För den som kanske fåtts att tvivla på det självklara: 1) Ja, @svenskakyrkan är kristen och korset är vår främsta symbol för frälsning, försoning och fred, 2) Ja, @svenskakyrkan ber inte bara för förföljda kristna, vi hjälper också konkret sedan länge och 3) vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna.

Extremt defensivt läge, när man måste skriva så här. Bra avslutande punchline, dock.

I ett uppföljartweet länkade hon till denna sida, som Fredrik Malm alltså inte hittat.
https://www1.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/forfoljda-kristna-och-utsatta-troende
(Sidan var mycket magrare då än nu, och gav ett mycket sämre intryck. Tyvärr finns tidigare sidversioner inte sparade på Internet Archive.)

Dagen: Flera biskopar duckar för frågor om ”Mitt kors”
Tidningen Dagen har ställt tre frågor till samtliga biskopar.
http://www.dagen.se/flera-biskopar-duckar-for-fragor-om-mitt-kors-1.766601
Mikael Mogren i Västerås och Fredrik Modéus i Växjö var de enda som valde att svara på frågorna. De undviker att direkt ta ställning till själva gruppen – och det är väl klokt. Det är nog inte ett sådant ställningstagande som en bisp ska göra.

Bisp Mikael Mogren i Västerås’ svar på frågan hur han ställer sig till Mitt kors-kampanjen

Jag har burit kors sedan jag var 14 år gammal, så att bära kors är inget konstigt för mig. Jag ser detta som ett tecken på att tron börjar att ta mer och mer plats i det offentliga Sverige. Vi har ett nytt religiöst landskap i hela Europa

ser direkt konstigt ut om man inte vet att han är med i gruppen. Det hela handlar ju liksom inte om huruvida kristna ska bära kors eller inte… men vad ska han svara, liksom.

Mogren svarar, något förvånande kanske, på frågan ”Hur tror du debatten påverkar Svenska kyrkan?”

– Jag tror att detta får loss energi i kyrkan, det diskuteras som aldrig förr på kyrkbackar, i fikarum och i Expressen.

De flesta tycker nog tvärtom att det är väldigt destruktivt. Saker bryts nu sönder, det måste även Mogren se. Men ibland är sånt nödvändigt. Jag tror faktiskt han har rätt. Saker har nu kommit upp på bordet, som måste upp på bordet. Det svider, men att ta itu med dem är enda vägen framåt.

Bisp Modéus säger

Jag tycker det är sorgligt att det blivit strid runt korssymbolen som borde förena oss.

Och vägen framåt?

– Vägen framåt är alltid dialog och att lyssna till den andre.

Det sistnämnda är lätt sagt. Vem är ”den andre”? Se där en fråga för Svenska kyrkan att bearbeta. (Jag tror nog att bisp FM förstår det.)

Ragnar Persenius svarade

Jag svarar inte på enkätfrågor. Saken har blivit infekterad. Enkäter förenklar men jag ska skriva i dag eller i morgon på min blogg

Det hyser jag stor respekt för. Enkätfrågor, särskilt om man inte vet hur det sen presenteras i tidningen, är kniviga saker. Tidigare Dagen-enkäter om svenskkyrkliga prästers åsikter om ditt och datt har förmodligen inte ingivit förtroende.

Biskop Ragnar: Korset försonar
Bisp Ragnar Persenius’ blogginlägg är föredömligt kort och koncist – säger babbel-Rebella, nå jag förmår åtminstone att uppskatta den kvaliteten hos andra. Citatet nedan är halva texten. (Varför är inte bisp RP kommunikationschef? Okej, det hinner han väl kanske inte med, men…)
https://blogg.svenskakyrkan.se/biskopragnar/2016/08/16/korset-forsonar/

Jag har ända sedan jag deltog i Global Christian Forum i Albanien i november 2015 sagt att vi måste kunna säga två saker samtidigt: Jag ställer upp för mina lidande medkristna i Mellan Östern; Jag värnar mina lidande trossyskon av annan religiös tro. Troende människor och deras religionsutövning hotas när kyrkor och moskéer sprängs. Jag förnimmer Guds tårar.

Jag blev ledsen idag. Johanna Andersson, tidigare Almer, lämnade Svenska kyrkan. Jag är personligt berörd. Jag engagerade mig som ärkebiskopens adjunkt från 1988 i att du som kvinna skulle bli präst i Göteborgs stift. Och det gick bra. En bibelkunnig och fantastiskt duktig präst. Varför måste du lämna? Jag tycker om dig. Du har mycket att ge. Kom tillbaka.

Jag har en uppmaning till alla som deltar i den sista tidens polariserade debatt. Tänk efter. Inte kan väl korset som försoningens och det nya livets möjlighet användas som slagträ? Eller till att misstänkliggöra någon som tror på Jesus Kristus som Guds son? Om alla människor är skapade till Guds avbild, måste vi inte då se på dem som Guds vänner och inse att Gud längtar efter dem?

Eric Erfors i Expressen: Låt oss be en bön för Svenska kyrkan
Signerad ledare. Jag är stum av häpnad. Kan man skriva en sådan i form av en bön? i Sverige? Det är väl lite satiriskt, men ändå.
http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/lat-oss-be-en-bon-for-svenska-kyrkan/

Herre, vi är blott människor och ibland gör vi fel. Miljoner av Svenska kyrkans medlemmar förstår inte varför en präst – tillika en av kyrkans högsta tjänstemän – tycker att det är fel att kristna bär ett kors.

Men kanske kristna kan bära en ring i näsan utan att tillrättavisas av prästerskapet?

Herre, förlåt Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg ty han vet inte vad han gör när han på Facebook predikar om att uppmaningen att bära ett kors ”känns uppviglande och okristligt i de motsättningar som redan råder.”

Halvt medhåll, under protest. Ingen har tyckt att det är fel att kristna bär kors – däremot att man inte ska delta i en kampanj på det temat, signerad Annika Borg Johanna Andersson och Helena Edlund.

Men vad gäller komm.chef Sjöberg är det helt obegripligt att ingen tar honom i örat. Jag har på den här bloggen – i just detta blogginlägg faktiskt, det som vidhänger den gigantiska länksamlingen – föreslagit att man gör sig av med honom, eftersom han uppenbarligen är gravt olämplig på sin post. Ingen annan verkar föreslå samma sak. Det förvånar mig. Förstår man inte vilken fruktansvärd belastning han har blivit? Hur ska han framöver kunna funka i sin roll, när människor hyser sådan misstro mot honom?

Maria Schottenius i DN: Korsets väg riskerar att leda vilse
Schottenius befarar att korsets symbol kan komma att kidnappas, på samma sätt som svenska flaggan kidnappats.
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/maria-schottenius-korsets-vag-riskerar-att-leda-vilse/
Det är nog en skillnad, tror jag, att det finns stora grupper för vilka korset är viktigt, som inte kommer att gå med på det.

17 augusti

Siewert Öholm i Världen idag: Full storm i Svenska kyrkan
http://www.varldenidag.se/ledare/full-storm-i-svenska-kyrkan/Bbbpho!3AuGPma@c6goF2FONNmoQQ/
Ledare. Nyanser har aldrig varit Öholms starka sida va? Svenska kyrkan är här i princip allt ont. ”Villfarelsen och kätteriet mot kristen tro”, osv.

Bloggardag: Klart att detta inte går!
http://bloggardag.blogspot.se/2016/08/klart-att-detta-inte-gar.html
Dag Sandahl ser inget gott i kyrkgolvsreaktionen ”vi skiter i de där uppe, det är vi som är kyrkan”. Nej det är klart, han är högkyrklig, och han föreställer sig episkopalt ledarskap i centrum. Min bäste Dag Sandahl. När Andra vatikankonciliet började prata om kyrkans folk, och myndigförklara dem, pekade man på den långvariga striden kring Arius (tror jag det var) och sade att där gick minsann många biskopar fel. Det var lekfoket som förde vidare den sanna tron. Ska det vara högkyrkligt, kan man väl inte ignorera Andra vatikankonciliet.

Joel Halldorf i Dagen: Samtalsklimatet i Svenska kyrkan behöver reformeras
http://www.dagen.se/ledare/samtalsklimatet-i-svenska-kyrkan-behover-reformeras-1.766513
Ledare. Jag noterar till min glädje att ordet ”polarisering” nu regelmässigt används inte främst som något som vissa försöker åstadkomma mellan islam och kristendom, utan inom Svenska kyrkan. Halldorf skyller väl mycket på sociala medier, tycker jag. Nog fanns hätska och elaka debatter även före de sociala mediernas tid.

Christian Braw i Dagen: När ska kyrkan uttala sig?
http://www.dagen.se/kronikor/nar-ska-kyrkan-uttala-sig-1.766516
Braw skriver om Gunnar Sjöbergs oprofessionalism, som vi verkligen inte bör glömma bort.

Först av allt är det uppenbart att en central befattningshavare aldrig är privatperson. Detta vet kungen och drottningen. Det bör också en kommunikationschef känna till.

Sen skriver han

Men kan och ska en kyrka överhuvudtaget uttala sig om sådant som kampanjen Mitt kors? När ska den då uttala sig?

Där resonerar han utifrån Hans Küngs teologi, som han tagit del av genom ett föredrag av en sydafrikansk biskop vid namn Manas Buthelezi.

Det måste finnas ett tydligt uppdrag från Jesus Kristus, så som han talar i Bibeln, för att en kyrklig befattningshavares uttalanden skall vara trovärdiga. Då motsvarar de också de troendes medvetande och tas emot med glädje av dem.

Det uppdraget uppfattar nog både Sjöberg och alla andra sidor att de har. Det är inte där problemet ligger. Men ja – så bör kyrkliga befattningshavare uttala sig. Och den komponenten saknas ibland i svenskkyrkliga dignitärers tal. Det är ett problem.

Mona Walter i Dagen: Islam avhumaniserar kristna
För Mona Walter är islam en undermålig religion. Walter tycker att allt prat om dialog med och vänskap med islam är dumt. Alla borde bli kristna istället. Islam har inget intresse för fred, kärlek och samexistens, säger hon.
http://www.dagen.se/debatt/mona-walter-islam-avhumaniserar-kristna-1.766528
Riktigt så enkelt är det väl kanske inte. Den situation hon beskriver, om hur kristna lever i muslimska länder, är förmodligen oftare sann än inte, men så var det nog också att ha annan religion än majoritetsbefolkningen i kristna länder för inte alls länge sen – katoliker fick inte inneha vissa yrken i Sverige långt in på 1960-talet. (Hur det var med muslimer vet jag inte. Vet någon annan?

stillsam: Debattforskning efterlyses
Lars B. Stenström är pensionerad präst, och tidigare chefredaktör för Kyrkans tidning. Han analyserar debattens svängningar adekvat, vad jag kan se.
http://stillsam.blogspot.se/2016/08/debattforskning-efterlyses.html

Nu efterlyser och önskar jag en akademisk uppsats eller ett forskningsprojekt där debatten och dess argument kunde destilleras fram. Vad sades egentligen. Var argumenten och inläggen inriktade på person? Teologi? Politik? Kyrkosyn? Visst vore det spännande?! Vad skulle vi då inte få se…

Haha, ja. Denna sommars kyrkliga debatt är definitivt ett ämne värt en akademisk uppsats. Jag skulle kasta mig över den så fort den spikats och släppts.

Dagen: Antje Jackelén tog strid för korset och kyrkan
http://www.dagen.se/antje-jackelen-tog-strid-for-korset-och-kyrkan-1.766804
Sammanfattning av den twitterdebatt som utbröt efter de tweetar som jag redogjort för under gårdagens datum. Jag har inte läst hela detta twittermaraton, men ärkebispen förefaller ha skött sig bra. Vad jag saknar, från antingen henne eller från någon annan som kan yttra sig å Svenska kyrkans vägnar, är att säga att nej, Svenska kyrkan har inte tagit avstånd från kampanjen Mitt kors. Enstaka personer inom Svenska kyrkan har gjort det. När Gunnar Sjöberg skrev det han skrev, representerade han bara sig själv. Om någon hade sagt något sådant tidigare, hade nog inte rabaldret behövt bli riktigt lika högljutt.

Kyrkans tidning: Självklart för biskop Mogren bli #mittkors-medlem
Välkommen ut ur ”Mitt kors”-garderoben, bisp Mogren. Där finns eller har funnits minst en svenskkyrklig biskop till, men det misstänker jag att vi inte får höra så mycket om. Bisp MiM yttrar sig balanserat och bra, och intar en mittemellanposition liknande bisp Persenius (vilket också är det enda rimliga, både i sakfrågan och i hans roll).
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/sjalvklart-biskop-mogren-bli-mittkors-medlem?key=29aa3854ecfbdbf744f62d103fa2c8c6&time=1471421298
Länken funkar i ett dygn eller två. Tidningen Dagen ska väl sedan förse icke-prenumeranterna med en sammanfattning.

Bisp Mikael Mogren på Facebook
Om vad MiM tänkt säga, om inte ett planerat samtal i Aktuellt med Annika Borg (tror jag det var) hade blivit inställt.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153700478385286&set=a.10153125703310286.1073741827.730670285&type=3

Foto ur Mitt kors-gruppen. Förmodligen gruppens sämsta foto vad gäller själva korset, man bara anar biskopskorset under kavajen. Men selfie tillsammans med superhögkyrklige Bo Brander (vars kors syns bättre). Det var ett bra bildval.
https://www.facebook.com/groups/1746487298941396/permalink/1755876208002505/

Uppdelningens krafter är starka. Korsets gemenskap är starkare.

Prästen.nu: Mitt kors eller?
En prästblogg, som utmynnar i att bloggskribenten efter att han läst debatten nog fortsätter med att bära sina kors ganska osynliga, precis som han brukar.
http://prasten.nu/mitt-kors-eller/

Insändare av Ulla Rickardsson i Hallands nyheter: Korskampanj kränkande för Svenska Kyrkan
Detta är ett svar på Magnus Ehrnströms insändare från 11/8. Hade varit ganska ointressant, om det inte varit för att Ulla Richardsson sitter i kyrkostyrelsen.

Initiativtagarna uppmanar oss kristna att bära korset i vår klädsel. I grunden bra, jag bär gärna korset själv också. Emellertid har dessa kritiker med all säkerhet också en annan tanke. De vill så split och splittring. Jag har lyssnat på dem åtskilliga gånger i kyrkomötet där de gått fram i andra frågor på ett oförsonligt sätt.

http://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/korskampanj-kr%C3%A4nkande-f%C3%B6r-svenska-kyrkan-1.3703773

Barometern: ”Svenska kyrkan skäms för sin egen symbol
http://www.barometern.se/kalmar/svenska-kyrkan-skams-for-sin-egen-symbol/
Intervju med Annika Borg (som även är ledarskribent på Barometern), och Gunnar Sjöberg.

Borås tidning. Andersson, Borg, Edlund: Svepande anklagelser från BT:s ledarsida
Kristen opinion-trion besvarar BT-ledaren och menar att de inte kan bära ansvar för vad människor skriver utanför FB-gruppen. Ledaren klämmer till med ”Svar direkt”:

Att initiativtagarna till #mittkors väljer att medvetet mistsolka vad som står i ledaren är beklagligt. Med det säger samtidigt något väsentligt om i vilken anda de verkar.

Den typen av innehållslösa avfärdande icke-svar kan man bara ge, när man vet att man inte tänker bevilja vidare svar. Tidningen har också lyckats ge Helena E. fel efternamn.

18 augusti

May Wikström i Kyrkpressen: Kyrkan är du och jag
http://www.kyrkpressen.fi/ledare/717-Kyrkan-ar-du-och-jag.html
Ledartext i finländska Kyrkpressen som funderar kring vem som ska yttra sig å kyrkans vägnar, vilka förväntningar som finns på ärkebisp Antje Jackelén och hur den svenska situationen skiljer sig mot den finska.

Dagen-TV. Felicia Ferreira: Korset behövs i tider som denna
http://tv.dagen.se/felicia-ferreira-korset-behovs-i-tider-som-denna
Tidningen Dagen kompletterar sin logga på tidningens framsida med ett kors och texten ”mitt kors”, resten av augusti.

Elisabeth Sandlund i Dagen: Utmärkt att ärkebiskopen ger sig in i samtalet
http://www.dagen.se/ledare/utmarkt-att-arkebiskopen-ger-sig-in-i-samtalet-1.766983
Ledartext. Sandlund hoppas att kampanjen Mitt kors – och bråket kring det (men det skriver hon inte ut) – kan leda till fördjupade samtal.

Roland Poirier Martinsson i Dagen: En tankefigur som bekymrar
Martinsson analyserar Rosenbergs Expressen-artikel i termer av om korset har en absolut innebörd eller inte, och anklagar Rosenberg för att plötsligt ha blivit essentialist – eller snarare, ge uttryck för sådana tankegångar – eftersom han följt sina känslor snarare än sin hjärna.
http://www.dagen.se/kronikor/en-tankefigur-som-bekymrar-1.766982
När jag går tillbaka till Rosenbergs text tycker jag nog att han läser ganska enögt.

Ann Charlott Altstadt i Aftonbladet: Svenska kyrkan kan inte inkludera alla

det pågår faktiskt ett religionskrig – inom Svenska kyrkan och om själva kristendomen.

Det har väckt bestörtning bland präster och andra kristna att kyrkans högsta ämbetspersoner, med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen, verkar driva en omvälvande reformering av kristendomen såsom vi hittills känt den. Ärkebiskopen med flera har i olika sammanhang gett uttryck för att fler vägar än den kristna leder till Gud. En Gud som dessutom är densamma hos både kristna, muslimer och judar.

Det finns grupper som skulle skriva under på den här historieskrivningen. Andra skulle betrakta den som totalt historielös. Själv undrar jag om Altstadt känner till Katolska kyrkans Andra vatikankonciliets skrivelser om att inte avvisa de sanningar som står att finna i andra religioner.
http://www.aftonbladet.se/kultur/article23358239.ab

Själv förstår jag inte hur man kan säga sig vara monoteist och samtidigt mena att andra monoteistiska religioner håller sig med en annan gud – hur många gudar finns det? Dock vet jag att inte alla kristna förmår tänka så. För en del är tanken rakt av stötande, och då kanske inte ärkebispen borde skriva så i debattartikel.

Altstadt skriver utifrån en position som allmänandlig, inte hörande till någon religion. Hon definierar religionerna som något som bygger på religiösa, tämligen absoluta sanningar – treenigheten, jungfrufödsel och en Jesus som dött för våra synder, är hennes minsta gemensamma nämnare-version av kristendomen. Jag kan hålla med om att dessa måste finnas där (åtminstone den förstanämnda och den sistnämnda). Frågan är snarare vad de ska betyda. Släpper man på sanningarna är man på väg mot hennes egen typ av allmänandlighet, menar hon.

Åh vad jag känner igen mig. Bra precis så här tänkte jag för ett och ett halvt år sedan. Altstadt borde läsa Karen Armstrongs The Case For God, utgiven på svenska som För Guds skull.

Stillsam: Ekumeniska råd att begrunda
Lars B. Stenström resonerar utifrån vad som sägs om hur man ska agera vid ekumenik, och tycker att detta väl kunde tillämpas även inom samma kyrka. Han påpekar att debatten innehåller väldigt mycket fel- och övertolkningar.
http://stillsam.blogspot.se/2016/08/ekumeniska-rad-att-begrunda.html

Evin Ismail i SvD: Islamhatarna sköter propagandan åt IS
SvD recenserar – typ – senaste numret av Dabiq, IS’ glassiga tidning (gissar på månadsutgivning eller liknande) med målgrupp väst, alltså samma som Världen idag skrev om 12/8.

I Dabiq hävdar IS att det pågår ett civilisationernas krig, och att de krigar mot korsfarare. Denna uppfattning har IS haft länge och deras propagandastrategi är att genom att attackera kristna provocera fram anti-muslimska reaktioner. Därmed stärks bilden av det som de – men paradoxalt nog också islamhatare – ser som ett civilisationernas krig.

Det nya numret av Dabiq följer magasinets och rörelsens nya trend, i stället för propaganda som visar på hur lyckat deras samhälle skulle vara (ingen tror längre på detta) är fokus på att identifiera fiender och att försvara den egna ståndpunkten gällande pågående konflikter.

I tidigare nummer har IS attackerat judar, shia-muslimer, kristna, salafister, muslimska brödraskapet – ja, alla som de ser som sina fiender – nu handlar det också alltmer om att uppmana läsare att ansluta sig till IS ideologi. Det finns både en aggressiv och en vädjande ton i det nya numret, något som kan tolkas som ännu en dödssuck från rörelsen.

IS väntar på den slutgiltiga striden, som anhängarna tror kommer att äga rum mellan ”korsfararna” och dem själva. I grunden för detta tänkande finns en apokalyptisk världsbild – en föreställning som IS faktiskt delar med högerextremister i västvärlden.

http://www.svd.se/islamhatarna-skoter-propagandan-at-is/om/kultur
Det sistnämnda var ju ruskigt intressant. Ja, alltihop faktiskt.

Mattias Lönnebo i Kyrkans tidning: Nu behöver kyrkans ledning bygga upp förtroendet
Rubriken återspeglar texten dåligt. Lönnebo skriver om att Svenska kyrkan har gjort en hel del saker dåligt och fel, men liknar det vid sina egna erfarenheter av att ha renoverat ett källarrum: det blev besvärligt, tog mer tid och arbete, men blev till slut ganska bra. Inte perfekt, men ändå bra.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/nu-behover-kyrkans-ledning-bygga-upp-fortroendet

jag skäms faktiskt inte för vår kyrka. Vi hjälper flyktingar och stöttar människor i kris; vi vägleder och upprättar unga; vi besöker äldreboenden och driver sorgegrupper. Vi stödjer stadsmissionen och vi driver familjerådgivning; vi har förskolor och barnverksamhet. Ordet förkunnas. Vi firar Gudstjänst och Herrens heliga nattvard. Människor döps, konfirmeras, vigs och begravs. Vi arbetar aktivt mot diskriminering. Vi gör otaliga hembesök. Stöder aktivt svenska FN-veteraner och soldater som skyddat civilbefolkningen i utsatta länder mot islamistisk terror. Vi samlar in stora belopp för internationell hjälpverksamhet. Och vi ber varje vecka för våra kristna medmänniskor (och alla andra)som drabbas av terror.

Vår identitet ska vara tydligt kristen, samtidigt som vår solidaritet med utsatta människor inte ska känna några religionsgränser. Jesus får visa oss på omvändelsens väg när vi brister i detta; när vi vacklar åt det ena eller andra hållet.

Anna Karin Hammar på Twitter
tycker att Joel Halldorf var oartig mot ärkebiskopen, som refererade till kyrkans ledning som ett läger av två. Kyrkans ledning är inte ett läger, menar hon.
https://twitter.com/annakarin1951/status/766297805627486208

19 augusti

Ledare i Världen idag: Förföljelsen av kristna är ett faktum
När jag såg rubriken suckade jag, men Ruth Nordströms ledare var inte så illa som jag befarat. Det enda jag rent faktamässigt inte kan hålla med om är näst sista stycket, varur jag saxar drygt hälften.

I debatten omkring ”Mitt kors” har det ifrågasatts om det verkligen pågår ett folkmord på kristna. Det har ifrågasatts om världens kristna verkligen ”står under attack”. Det behöver inte längre diskuteras – det är ett faktum. I början av året röstade Europaparlamentet igenom resolutionen som erkände IS systematiska dödande och förföljelse av kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern som ett folkmord.

http://www.varldenidag.se/ledare/forfoljelsen-av-kristna-ar-ett-faktum/Bbbpfa!2NeJ4I921ut6it@0uvUhdg/
Att vår riksdag inte antog det där om att slå fast att det rör sig om folkmord bara för att det var SD som lagt förslaget är skamligt. Det är klart att det är folkmord. Däremot är det nog inte i första handen ett folkmord på kristna. Det finns alla skäl i världen att ifrågasätta formuleringar som att ”världens kristna står under attack”. IS attackerar allt utom sin egen tolkning av islam.

Att kristna är världens mest förföljda religion, som ofta sägs, handlar om antalet människor – vilket kanhända beror på att de kristna är flest, men också på att den kristna västvärlden är ganska tolerant mot andra. Men det beror kanske mindre på religion än allmän samhällsutveckling. För bara några hundra år sedan såg det annorlunda ut.

Tomas Appelqvist i GP: Kyrkans politisering luckrar upp den sekulära staten
Appelqvist är en teolog vid Karlstads universitet vars främsta intresse synes vara tidig luthersk teologi. Här kritiserar han kyrkans partipolitisering.

Under de senaste åren har Svenska kyrkan eftersträvat en ny sorts medial uppmärksamhet genom att engagera sig i olika politiska frågor. Det är fråga om en elit som i nära anslutning till de partier som dominerar kyrkomötet har formulerat bestämda uppfattningar om bland annat flyktingmottagande, miljöpolitik och terrorbekämpning. De trendsättande verkar i eller i tät kontakt med kyrkans centrala kansli i Uppsala och målet är att stärka kyrkan som ett nationellt varumärke. I exempelvis Almedalen gläder sig kyrkans ledning med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen åt att räknas som en av de mest inflytelserika organisationerna, samtidigt som kyrkan som helhet tappar omkring 70 000 medlemmar årligen.

den nya strategin har inte antagits genom beslut i kyrkans demokratiskt valda organ, utan det är nästan alltid biskopar eller höga präster som agerar politiska väktare. Luthers ursprungliga tanke var dock att lekmännen, de som kan ha en stor sakkunskap inom världsliga frågor, skulle engagera sig i samhället och vara kyrkans ansikte utåt i de situationer som uppstår när personer med olika (tros-) uppfattningar möts. Snart 500 år efter reformationen antar nu Svenska kyrkan allt fler av den medeltida påvekyrkans kännetecken, där högavlönade biskopar håller varandra om ryggen för att säkra en viss politisk visions ställning i samhället. Enligt luthersk uppfattning borde de koncentrera sig på kyrkans egna angelägenheter och iscensätta de förbättringar som så desperat verkar behövas inom kyrkans organisation.

i det här fallet kritiserades ett initiativ att bära ett synligt kors som en tyst manifestation av solidaritet med dem som fallit offer i samband med terrorattacker riktade specifikt mot kristna.

Här, liksom i flera andra frågor, är befolkningen delad i två ungefär lika stora läger. Det anmärkningsvärda är därför inte så mycket själva ståndpunkterna som sådana, utan att man väljer att göra så skarpa offentliga yttranden och ett så högt tonläge i komplicerade samhällsfrågor. Samtidigt värnar man explicit om en tolkningsmångfald i teologiska frågor, alltså det som är kyrkans ”hemmaplan”.

Just i ”Mitt kors”-frågan har nog Svenska kyrkan faktiskt inte yttrat sig – även om vi kan förmoda att den kyrkliga makthavare som sagt något som är oförenligt med hans position hade fått på intern moppo om det han sagt inte varit väl förankrat i hans kretsar. Emellertid finns andra områden än ”Mitt kors” där resonemanget är högrelevant.
https://www.gp.se/nyheter/debatt/kyrkans-politisering-luckrar-upp-den-sekul%C3%A4ra-staten-1.3708522
Debatten synes nu svänga över till att handla om kyrkans partipolitisering. Något är fel i Svenska kyrkans maktstrukturer, och grundfelet, menar många, är partipolitiseringen. De som vill riva upp den har vind i seglen nu. Det verkar rimligt att de lyckas åstadkomma något inom en tioårsperiod, eller så.

Bloggardag: Kyrklig debattkultur
Bloggardag har satt klorna i kyrkostyrelseledamoten Ulla Richardssons insändarsvar i Hallands nyheter.

Ulla vet berätta att IS inte är någon religion utan en rörelse som ”på det grövsta missbrukar Guds namn”. Hon är dock inte bara dyster: ”Svenska kyrkans medlemmar och ledning gör enorma insatser vid krig, vid svält och katastrofer och ledorden är ‘Alla människors lika värde’.”
Där satt den.
I söndagsskolan hette det i stället: ”Allt vad I viljen att människorna” eller ”Allt vad I haven gjort mot en av dessa mina minsta”. Söndagsskolbarn kan teminstingens uppfatta ett skifte i argumentationen. Det kunde vara möjligt att, säg, nyansskiftet berättar om en avgörande viktig förändring i kyrkolivet. Jesus försvann och kvar blev en vacker slogan.
Vid närmare eftertanke är inte ordet ”enorma” lite knepigt i sammanhanget? Så stora som ”enorma” är de väl inte?

Naturligtvis är det av intresse att se hur en centerpartistisk makthavare, hon företräder ju partiet i det kyrkliga, argumenterar ad hominem. Partipolitiker gillar sådant. Men kom då inte och dra valsen om samtalstonen i den kyrkliga debatten. Den är precis den ton Ulla Rickardsson anger. Och det har hittills under årtionden inte varit något problem. Det blir det nu.

I sin slutkläm utnyttjar Bloggardag Lönnebos KT-ledare. Eftersom rubriken är knepigt satt, och det till stor del är den som Sandahl utnyttjar, blir det kanske inte helt rättvist – men en effektiv text, det erkännandet måste man ge den gamle kv#nn#pr#stm#tst#nd#r#n.

Sist lugnar jag mig vid Kyrkans Tidnings ledare.
Ledarskribenten har tänkt djupt, för han har varit i sin källare och tänkt. Han kom fram till att ”vi ”hjälper, vägleder, upprättar, stödjer, driver, firar, samlar in och ber. Vad som återstår är att ”kyrkans ledning” behöver bygga upp förtroendet.
I kyrkostyrelsen sitter sålunda Ulla Rickardsson.
Ska jag inte vara lugn då?
Den saken funderar jag på under denna fredag.

http://bloggardag.blogspot.se/2016/08/kyrklig-debattkultur.html
Richardsson sitter alltså för Centern (eller den nomineringsgrupp som har band dit, jag har inte koll på exakt hur det där ser ut). Allt fokus på den förfärliga partipolitiken, som ska bort bort bort. Det blir nog inte perfekt bara av det, men åtgärden torde vara nödvändig.

Mohamed Omar: Därför går jag med i Svenska kyrkan
Kors i taket! Det här är lite som när Christer Sturmark gick med i FB-gruppen ”Mitt kors”. När Johanna Andersson går ur, går Mahamed Omar med. Han förklarar att han är ”kulturkristen”, att han varit det även medan han var muslim (det är han alltså inte längre? jaha. Det är svårt att hänga med i Mohamed Omars svängar).

Mohamed Omar uppfattar att det finns krafter som vill förändra Svenska kyrkan till att bli något annat än de varit, så han vill gå med för att kunna motverka det.
https://detgodasamhallet.com/2016/08/19/darfor-gar-jag-med-i-svenska-kyrkan/

För mig är psalmerna poesi. Mässan är ett skådespel. När jag hör prästen uttala nattvardens inledande ord, ”Den natt då han blev förrådd”, blir jag alltid berörd. Det är starka ord och en stark berättelse. Gud kommer till världen som en människa, han blir hånad, förråds och dör för oss. Men är det sant? Jag tror inte det.

Nu har jag gått med i kyrkan igen. För att jag vill ha kyrkan där, jag vill kunna gå dit och höra psalmerna, fira jul och lucia, och känna att det där magiska rör vid mitt hjärta. Berättelsen om Jesus i stallet, Josef och Maria och änglarna. Då blir jag själv som ett barn igen.

Ja du, Mohamed Omar. Vad är sanning. Vad är religion. Vad är religiös sanning. Vad är det att vara troende. Jag vet inte…

Kashif Virk: Mona Walter delar världsbild med IS
Dagen har här valt ut det absolut spetsigaste som den blide imamen Virk säger till rubriken, och knorrat till det lite. Icke desto mindre torde det var sant.
http://www.dagen.se/debatt/mona-walter-delar-varldsbild-med-is-1.767293

Elisabeth Sandlund och Sofia Lilly Jönsson i Människor och tro (P1)
Det här samtalet måste vara hyggligt svårbegripligt för alla utom de som har råkoll. Drygt 10 minuter precis i början av programmet.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/768839?programid=416

Peter J Olsson i Svensk Tidskrift: Kors då – prekärt läge för Svenska kyrkan
http://www.svensktidskrift.se/kors-da-prekart-lage-for-svenska-kyrkan/
Ledare i konservativ politik- och kulturtidskrift sammanfattar den kyrkliga utvecklingen och de senaste debatterna, och mynnar ut i

Vad göra? Ja, lätt blir det inte. Det första är att kyrkans centralledning måste sluta agera som en parodi på överhet – de har inte längre någon makt över människorna, då kan de inte låtsas som de har det och använda maktspråk. De nu pågående kriserna visar tydligt på att kyrkan verkar ha tappat förmågan att kommunicera.

den svenska informationsdirektören i Kyrkornas världsråd Marianne Ejdersten, rykte ut till ledningens försvar med en debattartikel där hon förklarade att alla kritiker var oinformerade, hatiska eller både hatiska och oinformerade – för att sedan vilja bygga broar av kärlek och respekt! En sammanfattande mening var: ”Ledningen skrev svar, men debatten rasade vidare.” hade ett storföretags informatörer agerat så på kritik så hade det riskerat konkurs.

Svenskan kyrkan måste nog genomgå en kulturförändring om det här ska gå bra. Sett i det perspektivet kanske det trots allt är bättre med en uppflammande kris än en långsam utförslöpa.

Jag tror också att det faktiskt var bra. Debatten har, trots allt, fört upp viktiga frågor på bordet.

Jenny Sonesson i Dagens samhälle: Låt kyrkor lysa rött för förföljda kristna
Sonesson tar upp en nyhet från tidningen Dagen, och spinner vidare på den engelska kyrkans rödljuskampanj med hjälp av lord Acton samt Bonhoeffer.

Lorden, med långvarigt förflutet som liberal parlamentsledamot, hyllade i början av augusti ACNs röda ljuskampanj i en artikel och uppmanar alla pastorat i Storbrittanien att fasadbelysa sina kyrkor för att väcka politiker. Men det betyder inte att lorden avskyr andra livsåskådningar än kristendomen eller uppviglar till korståg. Tvärtom.

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/lat-kyrkor-lysa-roett-foer-foerfoeljda-kristna-26814
Texten innehåller också en citerad Facebook-status, som jag menar att man inte behöver misstänkliggöra. Googlar man upp det ser man att det tämligen korrekt beskriver den främlingsfientliga ”svansen”, och ingenstans syftas direkt på ”Mitt kors”.

20 augusti

Hätsk debatt blottar kyrkans kris
Detta är en TT-text, som publicerats av ett flertal tidningar. Därför får vi inte veta vem som kläckt analysen att den underliggande frågan i alla det sista dryga årets stora kyrkliga bråk i grunden handlar om kristendomens anspråk på att Jesus är vägen, sanningen och livet snarare än en väg, en sanning och bara ett liv av flera möjliga.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hatsk-debatt-blottar-kyrkans-kris/
Skribenten måste ju ha rätt. Det finns andra surdegar också men detta är en mycket stor konfliktfråga som ligger halvdold, strax under ytan.

Bisp Ragnar Persenius: Medmänniskan söker livets Gud
När ovanstående analys av anonym TT-skribent nätt och jämnt hunnit landa, levererar bispen i Uppsala stift en intellektuellt och teologiskt hållbar lösning på precis den frågan, i ett format som många människor borde kunna ta till sig.
http://blogg.svenskakyrkan.se/biskopragnar/2016/08/20/medmanniskan-soker-livets-gud/
Texten är kanske inget alexanderhugg, men rimligen ett mycket gott första steg mot att på något plan försona de där människorna som ligger i varsitt dike och skjuter giftpilar mot varandra. Sånt här är vi sannerligen inte bortskämda med.

Tidens tecken: Korset kring halsen
Torsten Kälvemark bloggar en rätt ambitiös text. Om jag ska tillåta mig en extrem förenkling av den, säger jag att han påpekar att det är lite märkligt att denna reaktion kommer just nu. De kristna i Mellanöstern har ju suttit pyrt till länge, och borde vi inte också fundera över hur det har blivit så här?
https://tidenstecken.wordpress.com/2016/08/20/korset-kring-halsen/

Katolskt magasin. Första intervjun med Johanna Andersson: ”Ett stort och svårt beslut”
http://www.katolsktmagasin.se/2016/08/20/forsta-intervjun-med-johanna-andersson-ett-stort-och-svart-beslut/

21 augusti

Fyra POSK-are i SvD: Befria Svenska kyrkan från partipolitiken
Rebella förstår väldigt lite om politik. Jag medger att jag inte rakt av förstår varför allt skulle bli mycket bättre av att ”direktval inrättas, där kyrkans medlemmar kan utse ledamöter till kyrkans olika beslutsorgan” – är inte detta vad vi har nu? men mycket av kritiken, vad gäller att kyrkoherdar anställs av kyrkoråd, låter vettigt. Låt biskoparna vara chefer över kyrkoherdarna, som det var förr. Det var och blir säkert inte perfekt, men förmodligen bättre än nuvarande system.
http://www.svd.se/befria-svenska-kyrkan-fran-partipolitiken/om/debatt
Artikeln är skriven av Ulla Birgersdotter, Elisabeth Berggård, Jan-Hugo Nihlén och Ylva Vladic Stjernholm.

Jönköpings-Posten. Ledare: Kris i kyrkofrågan
Tidningen ställer sig oförstående till kritiken mot ”Mitt kors”. Ledarens fokus är Svenska kyrkans kris.

Om Svenska kyrkan inte klarar av att tydligt ta ställning för något så självklart utan envisas med att fortsätta krumbukta sig bådar det inte gott för den fortsatta medlemsutvecklingen.

http://www.jp.se/article/ledare-kris-i-kyrkofragan/
(Är det med flit, att rubriken ska minna om ”Kris i befolkningsfrågan”?)

22 augusti

Lukas Berggren i Världen idag: Religionsdialog på sanningens grund
http://www.varldenidag.se/ledare/religionsdialog-pa-sanningens-grund/Bbbpfa!TNneFNqPijxzOn4Rx1pPA/
Ledaren fokuserar på ”de fems” debattartikel i DN, och påståendet att alla abrahamitiska religioner har samma Gud. För mig är detta självklart. Något annat kan man inte mena, om man vill hävda sig vara monoteist. Jag tycker att det som Lukas Berggren pekar ut handlar om skillnader i gudsbild vilket är en lite annan sak.

Bitte Assarmo i Världen idag: Korset lyser med hoppets kraft.
Gästkrönika. Assarmo skriver

Värst är kanske bristen på nyanser. Det svartvita synsättet att solidaritet med kristna inte får uttalas, för att det då skulle innebära brist på solidaritet med andra utsatta grupper. Det är så obildat och ytligt att man häpnar.

http://www.varldenidag.se/gastkronika/korset-lyser-med-hoppets-kraft/Bbbpgt!RJNf3tZe20uGTIDnz79D6A/
Det går väl att hålla med om. Synd bara att hennes egen beskrivning av förloppet och meningsmotståndarna är så nyansbefriad.

Anders Roos på POSK-bloggen: Mitt kors är inte mitt
En liten essä snarare än debattinlägg. Roos skriver om korsets värde och symbol som något absolut.
http://www.posk.se/2016/08/mitt-kors-ar-inte-mitt/

Mitt kors är inte mitt. Det är Hans som gick före oss längst in i ångesten. Det är Hans som ger mig en livsglädje som sträcker sig genom evigheter.

Jag har svårt att förstå alla dem som provocerar eller gör sig till tolks för att de tror att andra blir provocerade.

Dagen. Biskop: Debatten kring Mitt kors är en storm i ett vattenglas
Intervjubaserad artikel. Bispen av Härnösand, Eva Nordung Byström, har två saker att säga som hittills sällan hörts, angående att det som kallas för ”kyrkans ledning” inte har så mycket formell makt och angående webbkampanjer som sådana.
http://www.dagen.se/biskop-debatten-kring-mitt-kors-ar-en-storm-i-ett-vattenglas-1.768905
(Jag skrev ett särskilt blogginlägg om den artikeln.)
https://rebellasandra.wordpress.com/2016/08/23/finns-det-ingen-ledning-att-stalla-till-svars/

Erik Lysén på bloggen Svenska kyrkans internationella arbete: Svenska kyrkan stöttar dem som flyr och dem som finns kvar
Lysén, som är chef för kyrkans internationella arbete, skriver en text som delvis är replik på Riksdagsledamoten Fredrik Malms bloggtext men även riktad till alla andra som menar att Svenska kyrkan inget gör för förföljda kristna. Lysén ger en översiktlig bild – långsiktigt stöd till Mellanösterns kristna råd, – humanitärt stöd till både kristna och andra minoritetsgrupper i flyktingläger i Irak, Turkiet, Jordanien och Libanon – och ger ett par exempel.

Vad gäller Mellanösterns kristna råd, så försöker rådet i en mycket svår samhällssituation upprätthålla dialog och konkret samarbete mellan kyrkorna. Kristen närvaro och vittnesbörd i regionen är i centrum för arbetet. Man genomför olika typer av direkta och indirekta aktioner för att få världssamfundet att agera för att den religiösa mångfalden i regionen ska kunna bevaras och för att bidra till den återuppbyggnad, som vi alla hoppas ska bli möjlig när Nineveslätten och Mosul har befriats från IS våldsvälde.

Genom olika insatser försöker också Kyrkornas världsråd verka för fredlig samexistens och gemensamma strävanden för att stärka banden mellan olika religiösa och etniska grupper och därigenom motverka att religiös radikalisering sker. Svenska kyrkan är en av de allra största bidragsgivarna till detta arbete genom Kyrkornas världsråd.

http://blogg.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/2016/08/22/svenska-kyrkan-stottar-dem-som-flyr-och-dem-som-finns-kvar/
Uppenbart är att Svenska kyrkans info-folk inte sett det som viktigt att spalta upp vad man gör. Info om detta finns, men är precis som Lyséns text ofta snårig på det sätt som text blir när någon som verkligen kan sitt ämne inte klarar att förenkla det. Här har Svenska kyrkans folk uppenbarligen prioriterat fel. Istället har man envist hamrat på om att inte göra skillnad på människor. Jag undrar stillsamt om det faktiskt finns någon som menar att när man ger stöd till människor i flyktingläger, ska man skilja mellan kristna flyktingar och andra flyktingar.

Henrik Sundström i Bohuslänningen: Kyrkan är mot kapitalism och frihandel
http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/kyrkan-%C3%A4r-mot-kapitalism-och-frihandel-1.3717227
Fortsättning på tidigare debatt i Bohuslänningen. Sundström tycker alltså att rättvisemärkning och Fair Trade är att vara emot kapitalism och frihandel??? Någonstans här börjar jag undra vad Sundström hade ansett om Svenska kyrkans politisering, om den inte varit vänster utan tydligt höger. Då kanske han tyckt att allt hade varit frid och fröjd…?

23 augusti

Felicia Ferreira i Dagen: Gensvaret på Dagens kors är stort
Dagens chefredaktör om reaktioner på Dagens egen kampanj, att pryda tidningen med ett kors månaden ut.
http://www.dagen.se/gensvaret-pa-dagens-kors-ar-stort-1.768954

Lars Adaktusson i Dagen: Kristna är visst under attack
Replik på Göran Rosenbergs Expressen-text.
http://www.dagen.se/debatt/kristna-ar-visst-under-attack-1.768855

Faktum är att kristna i dag är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Enligt den sekulära människorättsorganisationen International Society for Human Rights riktas 80 procent av all religionsförföljelse mot troende kristna.

Christoffer Skogholt på Läsarna: Det häftiga med korset
Liksom Roos på POSK-bloggen igår passar Skogholt på att prata om vad korset betyder. Liksom Roos ger han inga förbehåll i stil med ”min tolkning” eller ”betyder för mig”. Samtidigt förstår nog alla som läser att det finns flera tolkningar. Att texten snarare är en argumentation för en viss tolkning, än en uppslagsverksmässig definition som alla kristna bekänner sig till.

Skogholt menar att korset följer en gammal judisk-kristen tradition att göra en symbol för något ont till något gott. Korset är en paradox, det står för Guds dårskap som är visare än människorna och för Guds logik som är försoning; därför är korset en symbol som inte bara står för de kristna.
http://www.läsarna.se/det-haftiga-med-korset/

Mona Walter i Dagen: Islam accepterar inga läroavsteg
Mona Walter ogiltigförklarar Kashif Virks åsikter genom att påpeka att hans gren av islam är liten och av de flesta muslimer betraktad med stor skepsis. Själv kommer hon från

vanlig traditionell sunniislam vilket 90 procent av världens muslimer bekänner sig till.

http://www.dagen.se/debatt/mona-walter-islam-accepterar-inga-laroavsteg-1.769116
Walter har en poäng, samtidigt som hon förefaller tro att sunniislam är enhetlig. Så är det knappast.

Philip DeCroy i Sändaren: När höger- och vänsterfalangerna strider
Katoliken DeCroy sammanfattar läget i Svenska kyrkan, i Equmenias tidning. Häpp. Nå, men han gör det bra – och vinkeln må nog kunna sägas vara allmänkyrklig.
http://www.sandaren.se/debatt/nar-hoger-och-vansterfalangerna-strider

24 augusti

Dag Sandahl i Världen idag: Kyrkokrisen inte ny, men andlig
Dag Sandahl tycker att Svenska kyrkan har mist sin sälta.
http://www.varldenidag.se/debatt/kyrkokrisen-inte-ny-men-andlig/Bbbpfa!rnZAwA6gcy5MlsZbeG1vQw/

Alla människor är skapade till Guds avbild och i Svenska kyrkan ska alla känna sig välkomna. Med en så enkel ansats blir Svenska kyrkan religiös men knappast kristen, för det där, att Jesus är Herren, ryms inte om alla ska rymmas i den öppna folkkyrkan. Att tala om efterföljelse blir en omöjlighet. Sådant skapar förskräckelse (Apg 24:25). Här skapas i stället en civilsamhällets civilreligion utan besvärande och särskiljande markörer. De partipolitiskt sammansatta organen kan besluta att denna civilreligion ska utövas. Då blir dopet inte ett den nya födelsens bad utan kyrkans sätt ”att hjälpa till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått ett barn”. Det är inte så konstigt att denna kyrka behöver en ny handbok.

Lars Anders Johansson i JP: Dags för Svenska Kyrkan att bli en kyrka igen
Ledarkrönika.

Det häpnadsväckande är att politiseringen har tilltagit sedan kyrkan formellt skildes från staten. Än mer häpnadsväckande är att Svenska Kyrkans ledning på senare tid tyckts bli allt mer obekväm med den kristna religionen som sådan.

Problemen beror på kyrkans politisering, att de politiska partierna inte släppt sitt grepp, samt

den postmarxistiska idén om strukturell över- och underordning.

Enligt denna ideologiska analys är västerlandet (dit även Mellanösterns kristna tycks räknas) alltid överordnat och förtjänar föga sympati, medan den andre, manifesterad i form av islam, betraktas som underordnad och hjälplös.

Genom att hjälpa varandra fram kunde en förhållandevis liten grupp radikaler få oproportionerligt stort inflytande över dessa institutioner.

Resultatet ser vi idag.

Vad gäller det sistnämnda har Johansson uppenbarligen läst Eli Göndörs och Annika Borgs Timbro-rapport ”Omvägen till Gud”, alternativt liksom jag bara läst om den.
http://www.jp.se/article/kronika-dags-for-svenska-kyrkan-att-bli-en-kyrka-igen/
Johansson tecknar den sedvanliga karikatyren – som man nog måste säga att det finns någon typ av essens i.

Dagen: Ärkebiskopen debatterar Mitt kors i SVT
http://www.dagen.se/arkebiskopen-debatterar-mitt-kors-i-svt-1.769825
Ärkebiskopen och Annika Borg möts i TV imorgon kväll, torsdag. Och så Birro – varför? Han har väl inte sagt eller tänkt något originellt i saken hittills?

Hans-Olof Andrén på POSK-bloggen: Tyda allt till det bästa
POSK:s ordförande tar till orda. Liksom Strömbergsson pekar han på Luthers förklaring till det åttonde budet, och riktar den åt bägge skyttegravarna till – fullt rättvist. Och så avslutar han med nogra ord ur POSK:s handlingsprogram, om generös attityd mellan grupper med olika sikter och om Svenska kyrkans samtalsklimat.
http://www.posk.se/2016/08/tyda-allt-till-det-basta/
Texten är bra. Jag undrar bara på vilka sätt kan en nomineringsgrupp faktiskt kan åstadkomma förändring i dessa saker. Johanna Andersson försvinner ur POSK i och med att hon försvinner ur Svenska kyrkan, men Annika Borg är kvar. Hon tillhör de som borde tänka på hur hon uttrycker sig, och hur hon tolkar andra.

25 augusti

Ayaan Goobe och Take Aanstoot på SVT:se: Därför drar vi igång uppropet #minhijab
En muslimsk kvinna och en ateistiska man anspelar på ”Mitt kors” när de namnger sin kampanj till stöd för kvinnors rätt att själva klä sig som de vill, även om detta innebär hijab och burkini.
http://www.svt.se/opinion/goobe-och-aanstoot-om-burkini

Svenska kyrkan: Förföljda kristna och utsatta troende
Bra text. Sidan är gammal, men innehållet väsentligt uppdaterat. När den fick ungefärligen sitt nuvarande utseende är omöjligt att säga. Ursprungligen hittade jag texten på en kyrklig blogg, och det dröjde innan jag hittade att blogginlägget till nästan 100% citerade Svenska kyrkans websajt. Jag lägger in texten på det datum då jag hittade bloggen. Misstänker att texten då var ganska färsk. (Ursprungligen gav jag bloggen och bloggaren cred, men vem som eg. skrivit texten vet vi inte – kan mycket väl vara ett teamwork.)
https://www.svenskakyrkan.se/?di=1107333
https://web.archive.org/web/20160826135710/https://www.svenskakyrkan.se/?di=1107333

Gunnar Asp i Dagen: Ge mig Kristus, inte en massa omvägar
En lekman vädjar till sin kyrkas ledning.

Som ett mindre får i hjorden­, och som en som ofta tvivlar, vacklar och grubblar, behöver jag hjälp från kyrkan genom förkunnelse och undervisning. Det är vad jag främst behöver, och kanske inte uppmaningar om källsortering, global uppvärmning, allmänmänskliga betraktelser eller­ undervisning om hur man rätt ska förstå konflikten mellan Israel och Palestina. Jag när nämligen den naiva tron att om ni berättar för mig om Kristus, så gör Han sedan underverket i mig, och jag kan i Hans kraft växa och dela Hans kärlek med andra. Allt annat är bara en onödig omväg.

Därför vänder jag mig till de av er inom kyrkans ledning och biskopskollegium som från gång till annan förefaller att driva egna agendor, med en ödmjuk uppmaning: snälla ni, kom ihåg ert ansvar som herdar för fåren. Det är er viktigaste uppgift och kallelse.

http://www.dagen.se/debatt/ge-mig-kristus-inte-en-massa-omvagar-1.769849

Kyrkans tidning: Hätsk debatt sänker förtroendet för kyrkan
Intervju med Jonas Bromander, religionssociolog som tidigare var Svenska kyrkans analyschef. Han tror att det av debatten som når fram till gemene man, det som medlemmarna mest reagerar på, är hätskheten och konfliktnivån. Han tror att bråket leder till ett hack i utträdeskurvan, men inte har någon större inverkan på längre sikt.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/hatsk-debatt-sanker-fortroendet-kyrkan (bakom betalvägg)

Kyrkans tidning. Läsare: Så ser vi på stämningen i Svenska kyrkan just nu
Diverse reaktioner. Jag väljer att citera Henrik Roos, kyrkoherde i Boo församling.

Vad jag önskar härnäst är att Antje Jackelén och Annika Borg sida vid sida lovprisar Gud, eller att Eva Brunne och Berit Simonsson tillsammans delar ut mat åt de hungrande vid Clara kyrka. Först då skulle förutsättningarna skapas för att det omdöme som de första kristna fick, också kunde bli omdömet om Svenska kyrkan: ”Se hur de älskar varandra”.

http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/lasare-sa-ser-vi-pa-stamningen-i-svenska-kyrkan-just-nu (bakom betalvägg)

Mats Rimborg i Kyrkans tidning: Ett beslut och utträde som väcker bedrövelse
Johanna Andersson satt i kyrkomötet för POSK i Göteborgs stift, vars ordförande fattar pennan och menar att dagens SvK-problem beror på att Svenska kyrkan i alltför hög grad förefaller vara en åsiktsgemenskap snarare än en trosgemenskap.

Det är när kyrkan prioriterar demonstrationståg framför gudstjänstliv, demagogi framför undervisning, partipolitik framför diakoni och religionsdialog framför mission som de problem vi ser i dag uppkommer. Sådant sker nu i allt större utsträckning. Det är detta debatten och kyrkovalet 2017 behöver handla om.

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/ett-beslut-och-uttrade-som-vacker-bedrovelse (öppet åtkomlig artikel)

Maria Nilsson i Kyrkans tidning: Vem platsar i Svenska kyrkan i dag?
Kyrkomedlemmen Nilsson är liberal, och retar sig på att hon i predikan ibland får höra en politisk partsinlaga i konflikten Israel/Palestina, istället för den teologiska vägledning utifrån bibliska texter som hon förväntar sig.

Huvudproblemet är att Svenska kyrkan är en frikyrka men fortfarande styrs av politiska partier med en politisk snarare än teologisk agenda. Svenska kyrkan behöver en organisatorisk reformering från grunden där teologi får utgöra grunden snarare än politisk övertygelse och hemvist.

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/vem-platsar-i-svenska-kyrkan-i-dag (öppen, olåst artikel)

Dagen. Prins Hassan: Ett dråpslag om kristna försvinner
Diplomaten prins Hassan bin Talal av Jordanien, givetvis muslim, och den engelske judiske teologen och debattören Ed Kessler yttrar sig för att judar och muslimer måste slå sig ihop för att se till så inte de kristna utrotas från de länder där de haft så stort inflytande på arabisk kultur. Som bot nämner de… Dagen översätter det religionsdialog. Det är lite platt, tycker jag. De syftar på ett alldeles särskilt slags samarbete över religionsgränserna. Det får bli ett särskilt blogginlägg, senare. Här länkar jag bara till Dagen och The Telegraph.
http://www.dagen.se/prins-hassan-ett-drapslag-om-kristna-forsvinner-1.770064
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/23/muslims-and-jews-must-combine-to-champion-tolerance-and-stop-the/
Något att tänka på, för den som fnyser över eller till och med anser det förskräckligt, att Svenska kyrkans företrädare efter IS-dåd primärt talat om religionsdialog.

Olle Kristenson, Sveriges kristna råds websajt: Men med er är det annorlunda…
Kristenson kommenterar debattklimantet, och inleder med en historisk tillbakablick till den tid, för många årtionden sedan, när den göteborgska gammalkyrkligheten sköt skarpt i Göteborgs Stifts-Tidning, med hård och oförsonlig kritik mot meningsmotståndare.

I sommar har tonläget varit högt och de hårda orden många i flera kyrkliga debatter, som också letat sig in i till de stora tidningarnas ledar- och debattsidor samt till radio och tv. En liten högljudd grupp missbukar orden ”kristen” och ”klassisk (luthersk) kristen tro”, vilket markerar mot meningsmotståndare och ifrågasätter indirekt djupet i vår tro och trohet till Bibeln.

http://www.skr.org/men-med-er-ar-det-annorlunda/
Detta är otvivelaktigt sant. När jag läser beskrivningen, tänker jag ”Frimodig kyrka”. Det är inte en komplimang till sagda nomineringsgrupp.

Marcus Birros blogg: Även Jesus skulle hålla med oss…
Här är Birro faktiskt riktigt rimlig.

Mitt Kors är den i särklass mest fredliga aktion jag tagit del av på Facebook. Alla runt Mitt Kors är extremt måna om att initiativet inte ska bli en plats för polemik eller andra ställningstaganden än just att visa solidaritet med andra kristna. Jag fick själv plocka bort en text som de ansåg var för…stridslysten och jag gjorde det gärna. Det är en plats för kontemplation och fred. Det är ett ställe för stillhet, solidaritet och värdighet.

http://marcusbirro.blogg.se/2016/august/aven-jesus-skulle-halla-med-oss.html

Svenska kyrkan: Korset – ett fredens tecken
Den här sidan lades upp 18/8. Hur den såg ut från början och hur den har utvecklats har jag ingen aning om. Jag upptäckte sidan den 25:e, och eftersom det är den version av sidan jag tagit del av daterar jag den så.

I många frågor har Svenska kyrkan ingen officiell åsikt. Det här är en sådan fråga.

https://www.svenskakyrkan.se/korset
Det här hade behövts sägas från början, tydligt. När kom den skrivningen dit?

Biskop Johan Dalman på Strängnäs stifts sajt: Aldrig ifrågasatt – alltid ifrågasatt
Bispen har lagt en text direkt på stiftets websajts framsida. Därifrån försvinner den småningom, förstås. Ger därför länk även till Internet archive. Jag hittade texten 25/8 och därför ligger den under det datumet, men jag vet inte hur gammal texten är.
https://www.svenskakyrkan.se/strangnasstift
https://web.archive.org/web/20160825183208/https://www.svenskakyrkan.se/strangnasstift
Bisp Dalman följer bisp Persenius’ axiom om att tala både om kristna som drabbas av terror, och om andra som gör det. Min gissning är att det är biskop Ragnar P som varit förebild – ingen dålig sådan.

Kent Wisti: Vad handlar debatten i Svenska kyrkan om?
https://wistikent.wordpress.com/2016/08/25/vad-handlar-debatten-i-svenska-kyrkan-om/
Wistis text vacklar lite hit och dit mellan att försöka vara neutral, och att ta ställning. Han skiljer iaf mellan kyrkokritikerna och den främlingsfientliga svansen. Det är bra.

retoriken kom snart att lyda att det var Svenska kyrkans ledning som officiellt fördömt kampanjen. Det är inte sant.

Det där kan verkligen ifrågasättas. Det dröjde länge innan något som helst besked från högre ort kom om att komm.chefen bara talat för sig själv. (Nej, hans eget yttrande på den punkten räcker inte riktigt.) För Wisti är ärkebiskopen hjälten… riktigt så enkelt tror jag inte att det är. (Inte motsatsen heller.)

Opinion live om Mitt kors
Ungefär ca sista 15 minuterna. Ärkebiskop Antje Jackelén, Annika Borg och Marcus Birro.
http://www.svtplay.se/video/9965736/opinion-live/opinion-live-sasong-2-25-aug-22-00
Det enda intressanta är att ärkebiskop Jackelén här säger att komm.chefen uttryckte sig med inte väl valda ord. Hon väljer alltså att distansera sig från komm.chefens FB-status som inledde hela röran, om än på ett ganska milt sätt. Det var bra.

Erik Lindfelt i Jönköpings-posten: Evangelium handlar om handling
Krönika, svar på Lars Anders Johanssons i samma tidning 24/8. Lindfelt försvarar nuvarande system med kyrkoval, som han inte verkar ha några större problem med.

Skulle så många dyka upp på ett kyrkligt årsmöte i Jönköping, drygt 4 000 alltså? Hand upp den som tror det!

Rimligare är några hundra, en procent eller så. Max. Ett litet kyrkligt innegäng. Kinnarps skulle knappast behövas. Och vägen från folkkyrka mot en präststyrd dito skulle ligga öppen.

För det är en av poängerna med kyrkovalen – att även den stora majoriteten av kyrkans medlemmar som inte hör till den trogna skaran gudstjänstbesökare hyfsat enkelt ska kunna komma till tals.

Ur denna synvinkel är kyrkovalen snarast en succé.

http://www.jp.se/article/kronika-evangelium-handlar-om-handling/
En präststyrd kyrka. Det stora hotet. Rebella, som började sin nosning på kristendomen via katolicismen, förstår inte varför det behöver vara något jättehot – men man kunde ju balansera upp det med valda lekmän, som anglikanerna gör.

Dessutom. Har någon egentligen föreslagit att man ska gå över till val på föreningsårsmöten?

Johanna Andersson, insändare i Hallands nyheter: Mitt kors vill ta ställning för förföljda kristna
Kort svar till Ulla Rickardssons insändare från 17/8.
http://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/mitt-kors-vill-ta-st%C3%A4llning-f%C3%B6r-f%C3%B6rf%C3%B6ljda-kristna-1.3726049

Expressen: Ebba Busch Thor ger sig in i korsdebatten
http://www.expressen.se/nyheter/ebba-busch-thor-ger-sig-in-i-korsdebatten/
Hur det kan bli en Expressen-rubrik att EBT bestämt sig för att joina en Facebook-grupp är svårbegripligt. Artikeln består dock mest av en kort genomgång av Mitt kors-debaclet.

Per Wirtén på Dagens arena: Visa solidaritet med Mellanösterns kristna – bär ett kors
http://www.dagensarena.se/opinion/visa-solidaritet-med-mellanosterns-kristna-bar-ett-kors/
Wirtén markerar skarp ovilja mot trion bakom Mitt kors, men menar att Svenska kyrkan borde kidnappa idén genom en egen liknande alternativkampanj.

26 augusti

Världen idag: Hett i SVT-debatt om ”Mitt kors”
http://www.varldenidag.se/nyheter/hett-i-svt-debatt-om-mitt-kors/Bbbphz!G5Tf4DwRmtjeR5Irq4Aw/
Sådär jättehett blev det väl ändå inte?

Dagen: Jackelén och Borg eniga om korset
http://www.dagen.se/jackelen-och-borg-eniga-om-korset-1.770522
Håller nog mer med Dagens omdöme om debatten här. Ordkrigen uteblev, till de flestas lättnad.

Ebba Busch Thor går med i Mitt kors
http://www.dagen.se/ebba-busch-thor-gar-med-i-mitt-kors-1.770689

Dagen: Ökat stöd för Frimodig kyrka efter korsdebatt
http://www.dagen.se/okat-stod-for-frimodig-kyrka-efter-korsdebatt-1.770268
Trots rubriken bör vi väl påpeka att det i artikeln framgår att samtliga icke-partipolitiska kyrkliga nomineringsgrupper märker av vind i seglen.

Patrik Engellau på Det goda samhället: Ett pågående samtal med Svenska kyrkan
Om en dialog med representanter för hans församling, apropå de två muslimska undertecknarna av ”de fems” debattartikel, som pekats ut som havande mer eller mindre tydliga band till Muslimska brödraskapet.
https://detgodasamhallet.com/2016/08/26/ett-pagaende-samtal-med-svenska-kyrkan/

Patrik Engellau på Det goda samhället: Ärkebiskopens brev
https://detgodasamhallet.com/2016/08/26/arkebiskopens-brev/
Engellaus kyrkoherde frågade ärkebiskopen, och Engellau lägger ut hennes svar.

Biskop Martin Modéus i Östgöta Correspondenten: Korset måste få synas
Om korset och den kristna identiteten.
http://www.corren.se/asikter/debatt/korset-maste-fa-synas-om4264662.aspx
Skrivet apropå annat som tryckts i tidningen kring Mitt kors, med påföljande debatt.

Olof Edsinger i Värlen idag: Några reflektioner utifrån Opinion live
http://blogg.varldenidag.se/opinionsbloggen/nagra-reflektioner-utifran-opinion-live/
Edsinger tycker att käbblet kring ”Mitt kors” måste ses mot en bredare bakgrund, som alls inte berördes i TV-debatten. Där håller jag med. Han tycker också att ärkebiskopen, som vanligt, var stel och korrekt. Själv tycker jag att hon framtonade mjukare än vanligt, men visst. Något under av öppenhjärtighet framstod hon inte som. Edsinger tycker att hon tydligare å sin kyrkas vägnar borde be om förlåtelse för misstänkliggörandet, samtidigt som hon kunde passa på att förtydliga de risker som Sjöberg m.fl. sett.

27 augusti

Håkan Sunnliden: Konflikten skjuter fart
http://hakansunnliden.blogspot.se/2016/08/konflikten-skjuter-fart.html
Den underliggande konflikten ”statens styrning av kyrkan”, som Sunnliden ansett fortsatte genom partipolitiseringen av kyrkans styre. En enkel och lättläst genomgång av den positionen, jämfört med exv. Sandahls tämligen interna och snåriga texter.

28 augusti

Maria Schottenius i DN: Antje Jackelén sa nej till kyrkohandboken, men sen då?
Ett av de domkapitel som lämnat synnerligen kritiska remissvar ang. kyrkohandboksförslaget var Lund. Biskop i Lund, vid den tid då remissvaret förbereddes och lämnades in, var Antje Jackelén.
http://www.dn.se/kultur-noje/maria-schottenius-antje-jackelen-sa-nej-till-kyrkohandboken-men-sen-da/
Kyrkohandboksfrågan är förstås egentligen helt orelaterad till ”Mitt kors”. Men är det en slump att den dyker upp i tidningarna, precis när stormen blåst över? Har vi plötsligt förstått att det inte nödvändigtvis är så att ärkebiskopen och Kyrkans hus är eniga? (Varför är ärkebiskopen så tyst i frågan?)

Mitt kors-bråket har i folkmedvetandet definierat om Svenska kyrkans kris, tror jag, från medlemskris till identitetskris.

Stefan Eklund i Borås tidning: Vad bråkar de om, egentligen?
http://www.bt.se/ledare/eklund-vad-brakar-de-om-egentligen/
Ledarkrönika. Eklund har nu fått syn på att bråket hade fler aspekter än de alldeles omedelbara, inkludibr diskussionen om Svenska kyrkans politisering. Han påpekar att alla i KO-trion står till höger om socialdemokraterna. Det synes vara detta ”angrepp från höger” han menar med politisering, för i sista meningenarna efterfrågar han hur Svenska kyrkan ska kunna bli

en mötesplats för alla de som vill vara med och påverka samhällsbygget ur ett troende perspektiv, bortom snäva höger-vänstertolkningar

Rubriken är väl satt. Eklund verkar inte riktigt ha hajat vad det bråkats om.

29 augusti

Kyrka och folk: Förföljelsen av kristna i Sverige idag
http://www.kyrkaochfolk.se/index.php/hem/intervju-a-reportage/reportage/1324-forfoljelsen-av-kristna-i-sverige-idag
Anonymt berättat, om tre fall som skribenten mött. Kommer bisp Brunne och ”de fem” att skapa strukturer för att sätta in religionsdialog i sådana fall? Nej, jag är inte ironisk. Är det inte snarare på denna nivå man kan göra något?

”Mitt hakkors”, skämttäckning i Expressen av Pontus Lundkvist
http://www.aftonbladet.se/kultur/serier/article23422514.ab
Den här har gjort en del mycket upprörda. Själv tycker jag den snarare ironiserar över reaktionerna mot kampanjen ”Mitt kors” än själva kampanjen.

Biskop Eva Nordung Byström: Det mest självklara
http://blogg.svenskakyrkan.se/biskopeva/2016/08/29/det-mest-sjalvklara/
En text om det kristna korset, som inte nämner eller direkt anspelar på konflikten kring FB-gruppen.

Tomas Appelqvist i GP: Kyrkans maktapparat måste bli mer lyhörd
http://www.gp.se/nyheter/debatt/kyrkans-maktapparat-m%C3%A5ste-bli-mer-lyh%C3%B6rd-1.3737058
Slutreplik i en debatt mellan religionsvetaren Appelqvist och biskop Per Eckerdal, om relationen mellan kyrkan och staten. Debatten inleddes under Mitt kors-bråket men ser inte ut att vara direkt föranledd av den. I slutrepliken kommenderar dock Appelqvist att om stat och kyrka ömsesidigt ska granska och kritisera varandra, enligt Luthers tvåregementeslära, kan inte det som nu råda närmast total samsyn mellan de två sfärerna vilket beror på hur kyrkan styrs.

Ulla Rickardsson, insändare i Hallands nyheter: Korset står starkt
http://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/korset-st%C3%A5r-starkt-1.3735994
Svar till Johanna Andersson. Rickarsson menar att korset är självklart, att Mitt kors-kampanjen just därför är svårbegriplig, och beklagar att Johanna Andersson lämnat sin prästtjänst – inte att hon lämnat själva Svenska kyrkan, vilket är en lite lustig prioritering. Kanhända en blunder.

30 augusti

Kashif Virk i Dagen: Felaktig tolkning, Mona Walter
http://www.dagen.se/debatt/felaktig-tolkning-mona-walter-1.771669
Replik i tidigare inledd diskussion.

Dagen. Walter: Inte min egen tolkning
http://www.dagen.se/debatt/walter-inte-min-egen-tolkning-1.771668
Mona Walter svarar. Det här är en diskussion som Kashif Virk inte kan vinna. Hans gren av islam är liten och betraktad som ytterst suspekt av de flesta muslimer. Jag betvivlar inte att Mona Walter lärt sig sin syn i ”vanlig” sunniislam. Men där finns väl ett bredare spektrum. Vad jag undrar är när vi får höra dessa andra röster tala. Är det så att Kashif Virk kan yttra sig eftersom hans grupp redan är utstött av andra muslimer, medan lite mer sansade sunnimuslimer inte kan eller vill göra det för att inte råka illa ut?

Biskop Ragnar Persenius: I försonad mångfald
Bisp Ragnar påpekar att Svenska kyrkan inte har föreslagit bojkott mot Israel, däremot enstaka personer inom Svenska kyrkan. I övrigt om enhet inte i mångfald som sådan, utan i försonad mångfald.
http://blogg.svenskakyrkan.se/biskopragnar/2016/08/30/i-forsonad-mangfald/
Förliden söndag hade, något ironiskt, temat ”enheten i Kristus”. Ironi, eller ändamålsenligt? Påverkar det utvecklingen alls, att människor fått förbereda predikningar resp. lyssna på sådana i detta ämne?

Björn Barr i Expressen: ”Mitt kors” visar hur splittrad kyrkan är
http://www.expressen.se/kultur/svenska-kyrkan-har-hamnat-i-korselden/
Sedan TV-debatten rensat ut de enkla missförstånden, börjar även bakgrundsfaktorerna kunna redovisas i kvällspressen.

Sofia Lilly Jönsson på Twitter
kommenterar Barrs artikel i Expressen, och spårar konflikten längre tillbaka i tiden än vad han gör. Barr börjar vid imamen som Sofia församling försökte anställa; SLJ går tillbaka till Dagens Seglora.
https://twitter.com/sofialjo/status/770571447752425472
Undras bara vad seglorianerna skulle säga att de var ett svar på.

Åsa Linderborg i Aftonbladet: Kors, så kränkt man kan bli
http://www.aftonbladet.se/kultur/article23430501.ab
Skämtteckningen #mitthakkors har väckt starka reaktioner. Textens ämne är tryckfrihet och en jämförelse med den beramade rondellhunden, men i en snabb mening påstår Linderborg

Att så många tagit illa vid sig, visar ju bara att #mittkors har en politisk agenda.

Näej, det visar det nog inte alls. Åsa Linderborg har dålig koll på det inomkyrkliga spelet före och under Mitt kors-bråket.

Stefan Olsson i Norrköpings tidningar: Ärkebiskopen kan lära av statsministern
http://www.nt.se/asikter/ledare/arkebiskopen-kan-lara-av-statsministern-om4272053.aspx
Olsson menar att bråken kring Svenska kyrkan på sistone till stor del beror på dålig kommunikation från ledningen. Lär av Stefan Löfvén och hans stab, tycker Olsson. (Rebella tycker: nej nej nej. När blev statsmannen den självklara förebilden för en ärkebiskop? Studera ärkebiskopen av Canterbury etc. istället. Det är möjligt att resultatet i detta fall skulle bli likartat, men alls inte självklart.)

31 augusti

Annika Borg i Dagens arena: Polarisera inte engagemanget för utsatta kristna
Svar till Wirtén 25/8.
http://www.dagensarena.se/opinion/polarisera-inte-engagemanget-for-utsatta-kristna/
Borg menar att medlemmarna i gruppen ”Mitt kors” är av vitt skilda slag, och att försök att utmåla gruppen som något annat än det är att göra om ett opolitiskt kristet engagemang till politik.

Världen idag. Hökmark: ”Hoten omkring oss är stora”
http://www.varldenidag.se/nyheter/hokmark-hoten-omkring-oss-ar-stora/Bbbphx!STrvQCtBKjoNP5vB0MPCow/
Hökmark är den första röst vi hört som yttrat sig för kulturkamp.

När Svenska kyrkan säger att vi ska akta oss för ”kulturkamp” så har man verkligen fel; vi ska stå för en kulturkamp mot det som är barbari och brutalitet, oavsett vilken ideologi eller religion som döljer sig bakom.

Ordet synes här betyda ungefär ”kamp för de sanna värdena”. (Artikeln handlar annars mest om världsläget och Hökmark i Europaparlamentet.)

1 september

Kent Wisti i Kvällsposten: Kapad av nyfascistiska krafter
Bearbetad version av tidigare publicerat blogginlägg. Nackdelen med att publicera sina debattartiklar i Kvällsposten är att man kan få märkliga rubriker på texten. Wisti säger själv att den blev olycklig.
http://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/debatt-kapad-av-nyfascistiska-krafter/
Textens syfte känns mig en smula oklart. Eventuellt handlar den mest om den där sverigedemokratiska önskan att vilja göra Svenska kyrkan ”svensk igen”, och de ”twitterägg” (anonyma twitterkonton) som ständigt skriver om Svenska kyrkan utifrån högerextrem nationalistisk kontext. Den lär dock mest bli läst som ytterligare ett försök att smeta rasist- och islamofob-anklagelse på alla som inte håller med Kyrkans hus i Uppsala… och jag kan inte heller frikänna texten helt från det. Finner den extremt demoniserande.

Ivar Arpi i SvD: Replik till Åsa Linderborg
http://www.svd.se/replik-till-asa-linderborg
#mitthakkors har utvecklats till en sak för sig, och jag skulle inte ta med den här länken om inte Arpi i texten visat att han tagit fasta på rubriken i Wistis debattartikel (som han inte satt själv, och ogillar. Jag frågade på Twitter).

Gunnel Malm i Kyrkans tidning:Jag står för min tro och bär korset varje dag
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/jag-star-min-tro-och-bar-korset-varje-dag
Malm har inte Facebook, men uppståndelsen kring Mitt kors har fått henne att börja bära sitt kors dagligen.

Faktiskt trodde jag vi var bättre än så, vi som har en tro. Varför inte respektera andras åsikter, tycka att de faktiskt tillför något även om de inte överensstämmer med mina egna?

Gunnar Nilsson i Kyrkans tidning: Korset en symbol för fred och frihet
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/korset-en-symbol-fred-och-frihet

Ska jag stoltsera med ett kors runt halsen på Facebook? Inte stoltsera. Det skaver mot mitt kristna jag. Jag vill inte heller underblåsa en överdriven oro om hot mot kristna i vårt land. Bära mitt kors vill jag. Men det är något annat.

Sven Lindblom i Svenska kyrkan: Jag är förvånad över det uppskruvade tonläget
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/jag-ar-forvanad-over-det-uppskruvade-tonlaget
Lindblom kommenterar debattläget i Kyrkans tidning i allmänhet, inte enbart kring Mitt kors.

Anders Sterzel i Kyrkans tidning: Vi måste acceptera att vi tycker olika
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/vi-maste-acceptera-att-vi-tycker-olika
Prästen Sterzel menar att vi måste sluta sätta likhetstecken mellan kyrkan och dess ledning. Ingen kan uttala sig för hela kyrkan, menar han. Vanligt folks röster gills också.

Då behöver man inte uppfatta #Mitt kors som en rebellisk kampanj mot Svenska kyrkan. Tvärtom! Då blir ju #Mitt kors-kampanjen till just det Svenska kyrkans ställningstagande för förföljda kristna som Svenska kyrkan anklagas att inte vilja göra.

2 september

Dagen: Därför exploderade debatten om korset
http://www.dagen.se/dokument/darfor-exploderade-debatten-om-korset-1.773097
En genomgång av skeendena.

Dagen. Tidslinje: Mitt kors – från början till ”slut”
Kortfattad dag för dag-genomgång med länkar.
http://www.dagen.se/dokument/tidslinje-mitt-kors-fran-borjan-till-slut-1.773116
Nä, slut verkar det väl inte vara – beroende på hur man ser det. Kontroversen kring själva gruppen har nu tonats ner, men åtskilliga frågor som väckts i och runt debatt och bråk är högaktuella.

Dagen-TV: Annika Borg om hur Mitt kors startade
http://www.dagen.se/dokument/tv-annika-borg-om-hur-mitt-kors-startade-1.773336
Intervju om tolv minuter. Borg berättar bland annat att det inte alls varit en massa främlingsfientlig gegga att moderera bort ur FB-gruppen, och tycker att OK om man ogillar allt annat som hon och KO-trion gör. Men just detta hade man väl kunnat sluta upp bakom.

Kyrkans tidning: Nära 10 000 med i Mitt kors
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/nara-10-000-med-i-mitt-kors
Huvudsakligen (bara?) sammandrag av den intervjufilm som ligger på Dagens sajt.

Två företrädare för Borgerlig framtid Värmland, i Dagen: Dags stå upp för förföljda kristna
http://www.dagen.se/debatt/dags-sta-upp-for-forfoljda-kristna-1.772876
Otäck ton, tycker jag. Här finns precis den stämning som man kan vara lite rädd för, som inte finns i gruppen Mitt kors. Inte en bisats om andra än kristna som förföljs och dräps. Frågan är om skribenterna ens är medvetna om det. Oklart är också vad Borgerlig framtid Värmland vill i frågan – är det en fråga de går till kyrkoval på? eller anser de att landsting och kommuner bör agera i frågan? Näe. Det här handlar nog bara om att ett nytt, litet politiskt parti försöka väcka uppmärksamhet.

Fyra centerpartister i SvD: Riskabelt om kyrkan isolerar sig
http://www.svd.se/riskabelt-om-kyrkan-isolerar-sig
Centerpartisterna ser POSK:s debattartikel från 21/8 som ett försök av kyrkans anställda att själva få bestämma, utan att behöva bry sig om lekfolket. (Jag hårdrar, men bara lite.)

Gunnar Hökmark i Svensk Tidskrift: Svenska Kyrkan vilse i världen
Hökmark ogillar politiska utspel från svenskkyrkligt håll, inte för att kyrkan inte borde göra sådant utan för att de enligt honom prioriterar fel.
http://www.svensktidskrift.se/svenska-kyrkan-vilse-i-varlden/

Ledare i Svensk Pastoraltidskrift: O Crux ave, spes unica
http://webnews.textalk.com/svensk-pastoraltidskrift-kyrkligt-forum/l-e-d-a-r-e-n
https://web.archive.org/web/20160903104128/http://webnews.textalk.com/svensk-pastoraltidskrift-kyrkligt-forum/l-e-d-a-r-e-n
En sann men ordentligt vinklad genomgång av Mitt kors-bråkets huvuddrag. (Länken går till aktuell ledare, mao blir den på sikt inaktuell; har därför länkat även till internet archive)

Tankar i natten: Hur solidarisk är Ebba Busch Thor med förföljda kristna, egentligen?
https://holtter.wordpress.com/2016/09/02/hur-solidarisk-ar-ebba-busch-thor-med-forfoljda-kristna-egentligen/
Blogginlägg av Leopold Holtter om att gå in i en Facebook-grupp till stöd för förföljda kristna, och samtidigt göra det svårare för dessa förföljda kristna att ta sig till Sverige.

Det finns ingen tanke med att länklistan slutar just här. Det finns mer relevant skrivet efter detta datum, men min ork tog slut…

Annonser

10 thoughts on “Visad medkänsla inom en grupp eller familj är inte ett angrepp på utomstående. (inkl. länksamling)

 1. Ping: Mitt kors | Rambling thoughts

 2. Ping: Vem var det egentligen som gjorde korset till en markör mot andra? | Rebellas andra

 3. Ping: Vem eller vilka motsvarar Napoleon? | Rebellas andra

 4. Ping: Osanna saker som folk säger om Svenska kyrkan | Rebellas andra

 5. Jag är lärare och krönikör och jag har inte sagt att svenska kyrkan har svårt att erkänna folkmordet. Jag syftade på riksdagen där en motion att erkänna folkmordet röstades ned. Jag ser alltså inte kommunikationschefens kommentar i det ljuset. Med vänlig hälsning,

  Gilla

  • Tack för påpekandet. Ja det var slarvigt av mig. Delar av den här listan satte jag ihop när jag var väldigt trött… jag byter till det ur din text jag först tänkte skriva – bättre på alla sätt, IMHO.

   Ang. folks titlar och yrken tänker jag nog inte skriva ut sådana förutom där de är kyrkligt relevanta.

   Gilla

 6. Ping: Kulturkamp i Svenska kyrkan | Rebellas andra

 7. Ping: Biskopar för kors | Rebellas andra

 8. Ping: Mitt kors-debatten for dummies | Rebellas andra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s