När Rebella håller med syster Sofie (kors i taket!)

Syster Sofie tycker att skolans sexualundervisning präglades av brist på förundran. Man menade nog att vara saklig, men resultatet blev trivialisering. Vi är vårdslösa med sex, och det får en del människor att göra sig illa. Jo, jag kan nog hålla med.

I största allmänhet verkar jag kunna skriva en mening i taget på temat ”här håller jag med syster Sofie”. Så fort jag ska utveckla, beskriva orsaker och utvecklingar, vinklar jag helt annorlunda.

Den sexuella revolutionen, som inleddes med p-pillret och på allvar gav en möjlighet att frikoppla sexuellt utövande från tillverkning av små barn, kan kritiseras. Absolut. Ibland hävdas att den sexuella revolutionen huvudsakligen skedde på mannens villkor, och det ligger det nog en del i. (Se bara här. I början är vi överens. Men slutet – det är nog inte där sr Sofie vill fokusera sin kritik.)

En allt större kommersialisering av sexualiteten har gripit tag i vår verklighet så att snart sagt allt numera marknadsförs med associationer till sex. Det är i alltför liten utsträckning våra behov som styr hur vi ser på och associerar till sex, och i alltför stor utsträckning det som jag i brist på bättre term vill kalla för marknaden. (Inte heller detta med marknadskrafternas effekter kommenterar sr Sofie, det är mitt tillägg och tolkning.)

Vår tids allt överskuggande norm vad gäller sexualitet är att man ska ha ett sexualliv. Att inte ha det är tabu – och det är helt uppåt väggarna. Jag skulle säga att det är precis lika normalt att ha ett aktivt sexliv som att inte ha det… och lika normalt att onanera som att inte göra det. Sen kan allt gå till överdrifter. (Oj vad sr Sofie inte skulle hålla med om sista halvan av detta stycke.)

Det här är nog en av de största skillnaderna mellan mig och de tankar man får ta del av i ”Kroppens teologi”. Jag tänker ofta på att folk är olika. Att det finns många sätt att funka. Syster Sofie däremot försöker med Johannes Paulus II:s hjälp slå fast hur det är. Hur det ska vara. Hur det är tänkt att fungera. För henne finns en optimal modell, one size fits all. Så ser inte min verklighet ut, kan jag bara säga. Inte vad gäller sex, ja över huvud taget i väldigt få avseenden vad gäller sånt som är mänskligt. Guds plan över hur det skulle fungera förefaller onekligen väldigt detaljerad. Är det verkligen rimligt?

Sex förytligas, framställs väldigt tekniskt, och det händer alltför ofta att människor far illa på grund av vårt samhälles och vår tids inställning till sexualitet. Ja.

Å andra sidan finns även många andra sätt som människor far illa på.

Ögonblicklig behovstillfredsställelse är en av vår tids sjukor. Att ställa om från det där med ögonblicklig behovstillfredsställelse kan säkert vara bra – så kan man se delar av det som hon (och katoliker i stort) kallar för ”kyskhet”, även inom äktenskapet. Men som jag ser det trillar hon över i andra diket.

Alltför stora delar av sajten ”Kroppens teologi” andas unkna normer som jag är väldigt glad att vi huvudsakligen är fria ifrån. Våra lösningar på problemen blev inte alltid bra, det håller jag med om. Vi får väl söka vidare.

Skulle den som bäst kan råda bot på problemen verkligen vara påve Johannes Paulus II, som syster Sofie och andra tillskyndare av ”Kroppens teologi” menar? Jag skulle nog förorda helt andra inspirationskällor, som sista versen i Cornelis Vreeswijks Grimasch om morgonen.
 

Stig upp ur sängen, Ann-Katarin
och lyssna på något viktigt.
Det finns ett särskilt slags ädelt vin
som man bör njuta försiktigt,
för om man dricker det utan sans
förlorar det sin forna glans
och du får kvar en tom flaska,
och bittra tårar, och aska.

 

Länkar

Sajten ”Kroppens teologi”.
http://kroppensteologi.se/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s