Vad Hans Küng och SSPX har gemensamt

Påven sträcker ut händer mot såväl SSPX, en grupp som tar avstånd från delar av Andra vatikankonciliet, som mot teologen Hans Küng som vill att kyrkan ska nedmontera dogmen om påvens ofelbarhet. Är detta motsägelsefullt? Ger påven motstridiga signaler? Nej, det är tvärtom. Bägge sakerna är del av en mycket tydlig linje.

Tidigt under Johannes Paulus II:s pontifikat lät han Troskongregationen ta ifrån Küng rätten att verka som teolog på katolska universitet. Skälet var bristande renlärighet: Küng hade helt enkelt fel åsikter. Küng har ifrågasatt flera viktiga katoliciteter som exv. Humanae Vitae, men en annan mycket viktig punkt är hans kritik av det katolska ofelbarhetsbegreppet. Inte bara SSPX:are och andra trad-katoliker utan även en del mer vanliga, konservativa katoliker skäller Küng för heretiker.

SSPX:arna befinner sig å andra sidan i Katolska kyrkans absoluta utkanter. De accepterar inte Andra vatikankonciliets skrivelser om religionsfrihet och ekumenik. Deras biskopar har varit exkommunicerade. Frågar man de som älskar Küng befinner sig SSPX i schism med Rom. Många helt vanliga konservativa katoliker skulle hålla med. Det formella språkbruket är att organisationen befinner sig i en ”irreguljär situation”, vilket är ungefär samma språkbruk som används om katoliker som inte lever enligt kyrkans lära exv. genom att leva som ogift sambo eller påbörja en ny relation efter ett kraschat äktenskap. Katolska kyrkan anser att SSPX:s präster inte kan förrätta giltiga sakrament. Under det pågående barmhärtighetens jubelår har påven dock förklarat att de giltigt kan förrätta bikt och ge absolution, vilket för sällskapet är ett steg framåt.

Att påven sträcker ut sina händer åt bägge hållen samtidigt är fullt logiskt. Franciskus arbetar för en mer inklusiv, spretigare kyrka. Troskongregationen ska tona ner ansträngningarna att hålla pli på kyrkans teologer, och trad-katolikerna ska dras närmare modersfamnen.

Ett godkännande av SSPX är inget som kyrkans progressiva gillar. Organisationen är ökänd för att husera många högerextremister, och när de dissar Andra vatikankonciliet skjuter de in sig på de progressivas älsklingskoncilium. Att godkänna SSPX måste väl ändå vara ett stort misstag, för den som vill se Andra vatikankonciliet mer genomfört än idag?

Tänk om det istället är ett helt nödvändigt steg?

Om det i framtiden kommer att vara fullt tillåtet att vara katolik och ta avstånd från delar av Vat II. Då kommer man också kanske kunna vara katolik och relativt oproblematiskt kunna ta avstånd från delar av Första vatikankonciliet? med dess ofelbarhetsdogm, som onekligen verkar ligga RKK som en black om foten vad gäller anpassning till hur verkligheten faktiskt ser ut.

Jag vet inte om det finns något fall där man kan säga att Katolska kyrkan har ändrat på konciliebeslut. Om så någon gång har gjorts, talar Katolska kyrkan så tyst om det som möjligt. Vad man säger är i så fall säkert att man omtolkar de gamla koncilierna i en ny tid. Kanske Andra vatikankonciliets skrivelser om just religionsfrihet, och dess försonliga formuleringar om såväl kristna utanför Katolska kyrkan som om andra religioner, kan ses som att kyrkan ändrat kurs från de urtida koncilier som med emfas fördömt diverse inriktningar som kätterska. Jag gissar att det är vad SSPX:arna och andra traddisar hävdar.

Å andra sidan finns de som säger att Första vatikankonciliet var det största avsteget från katolsk tradition som någonsin tagits, vad gäller kyrkans former organisation och sätt att fungera. Jag tappade hakan, en smula, när jag läste en artikel av en jesuit på ett katolskt universitet som hävdade detta. Det är sånt som katoliker inte brukar säga. Första vatikankonciliet är ju sakrosankt… eller är det inte? Kommer det inte alltid att ses så?

Hans Küng har skrivit brev även till tidigare påvar, men aldrig fått svar. Inte före Franciskus. I mars skickade Küng ett nytt brev till påven som han även offentliggjorde. Han bad påven att släppa diskussionen om ofelbarhet fri. Det har den inte varit; att Küng miste sin rätt att undervisa på katolska universitet över sin bok om saken är ett tydligt exempel. Nu säger Küng att påven inte sätter några restriktioner.

Påven skriver till en sjuk gammal man som tillbringat sina sista årtionden i konflikt med Kyrkan. Kanske skriver han mest av allt som pastor, som herde, med önskan att den gamle ska uppnå viss försoning med kyrkan. Vi får inte läsa Franciskus’ svar, och vet därför inte hur mycket Küng övertolkar det. Påven sätter inga restriktioner, säger Küng. Möjligen betyder det att han i sitt brevsvar helt enkelt är otydlig i den frågan. Men ändå. Franciskus vet förstås att alla utsträckta händer mot Hans Küng får politiska implikationer; som Küng säger är det mycket betydelsefullt att han överhuvud taget läser det som Küng skriver till honom, och svarar personligen. Det är mycket möjligt att påven faktiskt sympatiserar med Küngs kritik av ofelbarheten, som denne hävdar i Andra vatikankonciliet utsträcktes från enbart påven till hela biskopskollegiet. Ett misstag, tycker Küng, att diskutera i ofelbarhetstermer över huvud taget. Vad tycker Franciskus om ofelbarheterierna? Det lär han inte yttra sig om. Han är en lojal Kyrkans son.

Högerextremismen inom SSPX förskräcker. Å andra sidan kanske denna blir värre ju längre SSPX är utpuffad i utkanterna, och kan tänkas tonas ner om SSPX återupptas i modersfamnen? Är det en alltför from förhoppning?

Viktigare kanske är att steget att acceptera SSPX kanske kan bli första steget mot att Katolska kyrkan småningom erkänner för sig själv att ofelbarhetsdogmen var ett misstag. Om det är OK att ifrågasätta ett koncilium borde man rimligen kunna ifrågasätta ett annat – och ingen inbillar sig att SSPX:arna kommer att hålla tyst om sina åsikter.

Den dagen då ofelbarhetsdogmen i realiteten är skrotad – om än det aldrig lanseras något papper från Vatikanen där det står svart på vitt – kommer dock varken Hans Küng eller Jorge Bergoglio att få uppleva. Säkert inte Rebella heller. Det är tur att den katolska oceanen är vid och rymlig, för Katolska kyrkan är en skuta som svänger makligt och med stor svängradie.

Länkar

Pope Francis may be on verge of deal with traditionalists
Anian Christoph Wimmer i Crux, 27 april 2016
http://www.cruxnow.com/church/2016/04/27/pope-francis-may-be-on-verge-of-deal-with-traditionalists/

Infallibility — Hans Kung appeals to Pope Francis
Hans Küng i National Catholic Reporter, 9 mars 2016
http://ncronline.org/news/theology/infallibility-hans-k-ng-appeals-pope-francis

Fr. Hans Kung says Francis responded to request for free discussion on infallibility dogma
Hans Küng i National Catholic Reporter, 26 april 2016
http://ncronline.org/news/theology/fr-hans-kung-says-francis-responded-request-free-discussion-infallibility-dogma

A Post-Traumatic Church: Vatican I and the ‘long 19th century’
Jeffrey Von Arx i America, juni 2015
http://americamagazine.org/issue/post-traumatic-church

Annonser

One thought on “Vad Hans Küng och SSPX har gemensamt

  1. Ping: SSPXit | Rebellas andra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s