Buga för bägge könen så är det hela löst. Eller?

Låtom oss, mina vänner och ovänner, jämföra handhälsningar med brudöverlämningar.

Seden att brudens far leder in bruden och ger bort henne till maken, som vi de senaste årtiondena importerat från anglikanerna, är ett patriarkalt uttryck. Sedan uttrycker mannens ägarskap av kvinnan, som förväntas vara underställd sin far tills hon istället övergår till sin makes sfär och välde.

Påståendet att riten är ett uttryck för patriarkatet torde vara ganska okontroversiellt, åtminstone bland människor som genom exv. religionsutövande har för vana att tänka igenom det där med ritualer. Samtidigt måste vi medge att människor som ägnar sig åt denna rit i samband med vigsel inte gör det för att de önskar stärka patriarkatet i Sverige. De tycker det är vackert och romantiskt. De upplever inte att det är förnedrande för kvinnan med en ritual, som säger att hon blir bortgiven snarare än att lyfta fram hennes eget val. De tycker att ritualen är respektfull.

Jag accepterar sorgset att denna anglikanska import vunnit allt större insteg. Ritualer är inte oskyldiga.

Hälsningsritualen är inte heller oskyldig. Även hälsningsritualen gör något med oss, och till skillnad från vigseln pratas inte hälsningsritualen igenom på förhand så att utförandet är okejat av bägge parter.

För en enskild person kan det givetvis upplevas helt okomplicerat att ta män i hand och hälsa med bugning på kvinnor, eller tvärtom. Det behöver alls inte vara tecken på att den personen av hela sitt hjärta stöder patriarkala strukturer. Det kan helt enkelt bara vara så som personen är uppfostrad, vad den är van.

Det tar dock inte bort sedens inbyggda innebörd. Att hälsa fysiskt på samma kön men på motsatt kön utan kontakt, har en tydlig symbolisk innebörd som säger att könen ska hållas åtskilda. Den innebär att närkontakt med en person av annat kön är farlig. Analysen att det handlar om sexualitet torde inte vara kontroversiell. Kvinnor ska helt enkelt inte fresta män, ens med en i våra ögon så oskyldig del av sin kropp som en handflata.

För 200 år sedan hade vi det så att männen skötta om det offentliga, medan kvinnornas sfär var hemmet. Det är fortfarande i viss mån så. I stora delar av världen är det den självklara sakernas ordning. Om kvinnorna ska erövra ”den stora världen” utanför hemmet måste de kunna interagera med män. Jag har full förståelse över kvinnor med muslimsk bakgrund som, liksom Socialdemokraternas Aida Hadzialic, skarpt ogillar denna ritual. För en kvinna som hon torde den påminna henne om att hon vistas i en offentlig sfär, där hon enligt alltför många egentligen inte hör hemma. Den grupp som tycker så må inte vara till 100% identisk med den grupp människor som inte handhälsar på motsatt kön. Analogt med brudöverlämningen har ritualen ändå denna innebörd, även om den som utför den inte tänker så.

Att i sin hälsningsritual ständigt poängtera könsåtskillnad är sannerligen inte oskyldigt. Enskilda personer må ägna sig åt det, det är en sak. Ett parti som påstår sig vara feministiskt bör dock inte utan vidare acceptera sånt bland sina påläggskalvar till makthavare. Att sånt kunnat pågå så länge i Miljöpartiet utan att problematiseras är sorgligt. Queerpartiet de gröna, var det någon som stolt kallade sitt parti. Jag känner mig en smula skeptisk.

På liknande sätt är det ytterst sorgligt att kronprinsessan Viktoria valde att bli överlämnad av sin far. Jag kan bara beklaga. Vad det betyder för monarkins plats i Sverige bär dock iväg för långt för denna text.

Handhälsningen har en aspekt till, utöver själva hälsandet. Det är en gest som uttrycker en viss nivå av ömsesidig respekt. Att vägra att ta någon i hand, är i vår kultur ett sätt att skymfa. Att inte vilja ta någon i hand har denna symboliska innebör i vår kultur och vi kommer inte runt det, hur mycket vi än vill.

Påståendet att ”vi svenskar” hälsar likadant på kvinnor och män är inte sant. I många kretsar är det standard att kvinnor hälsningskramar varandra, medan män hälsningskramar kvinnor men inte andra män. Jag har alltid upplevt det lite obehagligt med män som gör så. Vad är de liksom ute efter?

Mitt obehag är förmodligen ogrundat. De i vissa svenska kretsar vanligt förekommande olika hälsningsnormerna för kvinnor och män uttrycker förmodligen mest gruppens allmänna nivå av homofobi; som bekant finns rätt många tabun för i vilka sammanhang och på vilket sätt som män tillåts ta i varandra. Vi borde nog ifrågasätta våra egna hälsningsritualer mer än vi gör. Skillnaden mot att i sin hälsningsritual ständigt påpeka vikten av könsåtskillnad, och i förlängningen kvinnans hem som hennes primära arena, är ändå ganska stor. (Eller inte, för den som är gay? Hm. Som sagt: det där tål att tänkas på.)

I mitt twitterflöde har det senaste dygnet hyllats artiklar av svenska kristna män som sammantaget förklarar för oss kvinnor att vi ska tolerera att vissa män av religiösa skäl inte tar oss i hand, fast gör det med män. Det är inte formulerat så förstås, men det blir konsekvensen. Jag finner resonemangen fantasilösa, och nivån på inlevelsen låg. Vi kvinnor ska alltså acceptera ”religiösa skäl” för att män hälsar annorlunda på oss. Testa den här:

I min religion tar vi bara vita i hand.
Övriga bugar vi för.
Det är ett uttryck för respekt.
Jag känner att det är det; därför är det så.

Nä, hörni. För den som av religiösa skäl inte kan tänka sig att ta kvinnor i hand, finns en annan lösning: buga för bägge könen. Om en bugning är en fullgod hälsning, är den det även för personer av samma kön som du själv. Eller?

Om det är ett offer att avstå från att ta människor av samma kön som du själv i hand. Då kanske du ska fundera på vilket offer du kräver av de människor av motsatt kön, som upplever det som den naturligaste sak i världen att liksom andra människor få ta dig i hand första gången ni presenterar er för varandra och säger era namn.

Tanken på bugningar för bägge kön framkastades av en twittrare, som raskt raderade tweeten – men jag hann se den. Bland det smartaste jag hört i den här debatten. Thinking out of the box, liksom. Kreativt. Tack för den.

 

Länkar

Khan: Har fått flera hot efter rapporteringen
http://www.dagen.se/khan-har-f%C3%A5tt-flera-hot-efter-rapporteringen-1.715592
Yasri Khan förklarar att han upplever det som mycket intimt att ta en kvinna i hand.

Därför skakar vissa muslimer inte hand
http://www.gp.se/nyheter/sverige/d%C3%A4rf%C3%B6r-skakar-vissa-muslimer-inte-hand-1.197302
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosof, förklarar att seden hör ihop med vissa konservativa muslimska grupper inte extremism eller islamism.

”Form av extremism att inte skaka hand med kvinnor”
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6251&artikel=6415877
Rubriken avspeglar vad ”folk på gatan” (män) i Kairo säger. Radioreportage av Cecilia Uddén.

”Det är sårande att nekas en handskakning”
http://www.svd.se/det-ar-sarande-att-nekas-en-handskakning
Maria Soukka, kristen med åtta års erfarenhet av att bo och arbeta i en muslimsk del av Afrika, skriver om hur sårad hon blev den enda gång som en man av religiösa skäl inte tog henne i handen. En gång på åtta år.

Sedan vi återvänt till Sverige har jag inte råkat ut för att någon vägrat ta min utsträckta hand, men för min man, som arbetar inom vården, händer det regelbundet. När det inträffar väljer han att lägga handen på bröstet och hälsa tillbaka, trots att bemötandet känns obehagligt. Förbryllad över varför detta händer så mycket oftare här där antalet muslimer ju trots allt är betydligt lägre, frågade han en kollega från ett land i Östafrika varifrån många med muslimsk tillhörighet emigrerat till Sverige. Kollegan berättade då att de som emigrerat till Sverige utmärker sig när de återvänder till sitt hemland för besök. Man kallar dem för nunnor på grund av deras utmärkande klädsel och ”religiösa” beteende. Varför blir det så? Är det de mer extrema som beger sig till Sverige eller blir man mer extrem i Sverige? Och hur är detta möjligt när Sverige är ett av de mer sekulariserade länderna i världen? Eller är det just därför?

Ah, men det är ju samma sak som att folk hedersmördar sina döttrar här, när man sen länge slutat med det i den bergsby man ursprungligen kom ifrån. I utlandet klamrar sig folk febrilt vid gamla seder för att behålla sin identitet. Vi mänskor funkar så.

Emanuel Karlsten: Vårt farliga förakt för religiösa yttringar
http://www.gp.se/nyheter/emanuel-karlsten-v%C3%A5rt-farliga-f%C3%B6rakt-f%C3%B6r-religi%C3%B6sa-yttringar-1.197914
Emanuel Karlsten skriver mycket kritiskt om drevet. I detta har han rätt. Men att det skulle handla om ”förakt mot religiösa yttringar” – varifrån får han det? Är det rubrik- och ingressmakaren som hittat på, kanske? I så fall får jag ta tillbaka min formulering om vad som i mitt twitterflöde hyllats. Hans avslutningsstycke kan jag dock hålla med om – delvis.

Så kan en konservativ, troende muslim vara politiskt aktiv i Sverige? Efter den här veckan är jag osäker. Och det är i så fall väldigt bekymmersamt för vår demokrati.

En konservativt troende muslim som i sin hälsningsritual kräver att få manifestera vikten av könens åtskillnad torde få svårt att agera genom de vanliga politiska partierna – helt rätt, IMHO. Vill hen visa att hen inte med sin ritual egentligen säger att Aida Hadzialic borde hålla sig hemma, kan hen – jag lägger mig inte i vad hen gör på släktmiddagarna, men vid offentliga tillställningar kan hen isåf gärna buga för bägge könen.

Vi gillar inte alls olika i Sverige
http://www.dagen.se/ledare/vi-gillar-inte-alls-olika-i-sverige-1.716086
Joel Halldorf tycker att det handlar om att respektera folks intimitetsgränser. Jag som person, som kvinna, som män kan visa att jag inte hör hemma i den offentliga sfären genom att hälsa annorlunda på mig än på män, reagerar starkt. Jag finns liksom inte med i Joel Halldorfs ekvation, alls. Inte Aida Hadzialic heller.

När svenskar som regelmässigt kramar kvinnor men skakar hand med män orerar om det barbariska i att hälsa olika på kvinnor och män…
https://twitter.com/annareb/status/723446459337715712
Reb på Twitter.

Annonser

9 thoughts on “Buga för bägge könen så är det hela löst. Eller?

 1. Du är så klok! Men jag tvivlar på att män som genast ställer upp till försvar för denna patriarkala ovana lyssnar på detta. . Vi kvinnor är ju som så ofta förr, inte vittnesgilla. Det är omöjligt för en som aldrig utsatts för detta förakt att fatta, så är det bara. Dessutom har Halldorf gravt fel i att det inte har med rituell orenhet att göra. Har man som jag råkat räcka ut handen till en muslimsk man som inte vill röra i kvinnor men är artigare än Khan märker man att de rör i handen som om den vore en påse färskt hundbajs. Khans egen förklaring att det är som om en naken kvinna skulle storma in i ett omklädningsrum där en man duschar visar väl att han tycker vi är obehagliga som grupp betraktat.

  Din analogi med som vigselritual (à la ”boskapsförsäljning”) är perfekt. Så klart tänkte inte kronprinsessan Viktoria på den symboliska innebörden (tänkte hon öht? Sket i vad vi tänkande tyckte gjorde hon iaf) men symboliken består och raderas inte ut av oreflekterade ungdomars anammande av Hollywood-bröllop.

  Detta är det bästa som skrivits i denna fråga. Hoppas denna text får spridning. Varför inte skriva till Dagens debattsida?

  Gilla

  • Dagens debattsida kräver eget namn. Jag är inte där, än… eftersom detta huvudsakligen är min religionssökarblogg, inte en blogg som kommenterar aktualiteter i politiken.

   Min blogg blir aldrig stor. ”Rebella undrar” hade faktiskt mer trafik än vad jag förväntade mig, men det mesta av det tappade jag i bytet. Så nä, särskilt spridd blir nog min text inte. Jag borde skrivit kortare och klatschigare… jaja.

   Jag tycker f.a. att det är hon som kläckte det där med ”buga för alla då” som är smart. Hon satte fingret på den spik som alla sprang omvägar runt. Ja givetvis var det en kvinna som sade det. Alltså jag vill inte bli sådär identitetspolitisk att det bara är kvinnor som får yttra sig, men här märker man verkligen hur ALLA de som oreflekterat säger att han hälsade ju visst och det gör väl inget, är män. Jag gissar att kvinnorna oftast känner efter, hur det skulle kännas, tänker efter, och blir tysta för det blev så komplicerat.

   Vi behöver ett ord för fenomenet. Det ordet är inte ”att inte hälsa”, för det är inte sant. Inte heller ”att inte ta i hand” – japaner hälsar genom att buga och det är inget problem alls. Ordet som behövs är särhälsning.

   Gilla

   • Bra ord! Särhälsar man på folk, kön eller etnicitet spelar ingen roll, har man inte i svenska parlamentet att göra. Sedan kan jag verkligen hålla med om det där att män liksom saknar inlevelseförmåga. Det är kanske för att de alltid b´varit sitt universums självklara centrum, som den postkoloniala teorin säger om den västerländska kulturen. Centrum behöver ingen ursäkt för att finnas till och vara som de är. det är i periferin vi behöver anstränga oss och där är kvinnan placerad vilket denna debatt tydligt visar.

    Att en man i yngre medelåldern som Halldorf, som nyss läst Liv Strömkvist, kan göra sig skyldig til detta visar bara hur djupt det sitter. Där har Horace Engdahl så rätt när han säger att alla män är självbelåtna: ”Men det naturliga sättet för en man är att vara nöjd med sig själv och att känna sig viktig. Den som tycker illa om det kan lika gärna hänga sig på vinden.”

    Men jag ids inte hänga mig, läser Rebella i stället och finner världen helt okej ändå=)

    Gilla

   • Exakt, den person eller grupp som står högre i hierarkin har i allmänhet dålig inlevelseförmåga för de ”där nere”. Det gäller kvinnor med. Vi är mao inte bättre till naturen, det handlar bara om social position.

    Gilla

  • Var har Yasri Khan sagt det där med duschen? Om han sagt så, håller jag inte riktigt med dig om tolkningen av det. Har öht inte sett så mycket intervjuer och så. Tycker inte det enskilda fallet Yasri Khan är så spännande, nu när det är klart att han inte kommer ingå i MP:s partiledning.

   Gilla

   • Det var också i Dagen, en liten artikel under den stora. Man hur man kan jämföra intimiteten i ett handslag, fullt påklädd, med duschen fattar jag inte ändå. För mig blir det den omvända tanken att en naken man kommer in i omklädningsrummet och det är ju väldigt hotfullt och aggressivt. Ett handslag är ju motsatsen till aggression.

    Gilla

   • Ah, det är faktiskt den artikel jag själv länkat till. Slarvläste tydligen.

    Om man kör könsåtskillnad. Om män och kvinnor aldrig rör vid varandra, förutom inom familjen. Då är fysisk beröring från en främmande man ett hot. Då är det respekt att visa ”se, jag håller mig på avstånd, jag skrämmer dig inte”. Precis samma som att som man avstå från att ta genvägen genom tjejernas dusch, mao. Eller att medvetet avstå från att gå snabbt bakom en kvinna på stan mitt i natten. ”Respekt”… i sin kontext, ja. Men frågan är om vi ska erkänna den kontexten, i det offentliga livet.

    Vi har haft särskilda damväntrum på järnvägsstationer och så, faktiskt. Men behovet har minskat allteftersom kvinnorna tagit för sig av det offentliga livet. Så tänket är inte ”muslimskt och främmande”, men för oss 150 år efter vår tid.

    Jag såg en text av en amerikanska som bott i en stad där hallickarna, när de ville straffa sin hora, tvingade henne att gå helt naken igenom en hel gata – den där hon brukade sitta och käka frukost på ett fik, så hon såg det några gånger. Mäns reaktioner sträckte sig från förläget generat till lystet gloende. Khans liknelse vid kvinnan som kommer in näck i duschen, och reaktionen ”obekvämt”, låter som att han hör till det förläget generade lägret. Vilket ju är det mänskligare. Mao ser jag inget i vad Khan sagt, som visar på att han själv har jättedålig kvinnosyn – det vet jag inget om – men den hälsningsgest han håller sig med hör till ett system som förminskar kvinnors sfär till hemmet.

    Gilla

 2. Ping: Ett par tillägg om särhälsning | Rebellas andra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.