Skapelse ur intet

Några hundra år e.Kr. verkar det ha skett något med människors uppfattning om det gudomliga visavi det mänskliga. Karen Armstrong kallar det för ”en märkbar förändring i senantikens intellektuella och andliga klimat”. Någon förklaring därtill ges inte.

Dittills hade grekerna som de flesta andra folk inte sett någon oöverstiglig klyfta mellan Gud och mänskligheten. Deras filosofer hade varit ense om att människan som ett rationellt djur inom sig hyste en gnista av det gudomliga. Människorna hade inte tvivlat på att de kunde stiga upp till det Goda med hjälp av sina egna naturliga krafter.
(…)
Den som mediterade över universum mediterade därför över Gud.

Men i början av 300-talet erfor människorna att kosmos var skilt från Gud genom en ofantlig, nära nog oöverstiglig klyfta. Man såg nu universum som så skört, stagnerande och tillfälligt att det inte kunde ha någonting gemensamt med den Gud som var Varat självt.

För oss är det så självklart att ”skapelse”, när Gud skapar världen, betyder att det sker ur intet. Denna tanke är dock relativt ny, om vi ska tro Karen Armstrong. I de gamla mytologierna, babyloniernas och liknande, skapade alltid gudarna världen ur något – en annan guds kropp, eller något annat. Men judendomen då, och de tidiga kristna? Själva skapelseberättelserna anger ju faktiskt inte att Gud skapar ur något annat, även om det inte heller uttryckligen står att Gud skapade ur intet. Vad tänkte de som komponerade skapelseberättelserna i Första mosebok kring skapelsen? Det lär vi inte få veta. Karen Armstrong hävdar i alla fall att tanken på skapelse ur intet var ny ett par hundra år efter Kristus, och att det tog tid innan den slog igenom.

Om Gud inte skapade ur intet fanns materien redan innan Gud skapade världen. Då är materien evig. Gud är inte ansvarig för dess existens. Vart försvinner i så fall Guds allmakt? Så kan vi inte ha det! Så synes logiken ha gått.

Teorin eller tron på skapelse ur intet fick långt gående teologiska konsekvenser. Exempelvis blir teodicéproblemet en logisk följd av skapelse ur intet; det tycks inte ha funnits förrän ex nihilo-tanken var etablerad. Om Gud har skapat ur intet, måste han rimligen också vara ansvarig för det onda.

En annan logisk följd blev att

Den fysiska världen hade ingenting att berätta om det gudomliga eftersom den inte på naturlig väg hade emanerat från Gud, som filosoferna hade föreställt sig, utan var skapad av intet. Den var därför av en helt annan natur (ontos) än den levande Gudens substans.

Detta är den bakgrund mot vilken sen Karen Armstrong väljer att beskriva striderna om Jesu natur – mänsklig? gudomlig ja, men på vilket sätt? – vilket småningom utmynnar i att man konstruerar treenigheten.

)()()()(

Den gamle katolske prästen, som var den förste att riva upp av mina uppfattningar om vad kristen tro, eller för den delen en gudstro, är. Han sade, som ett självklart faktum, att när Gud skapat världen ”ex nihilo”, ur intet, betydde det att Gud skapade världen ur sig själv. Därför är världen en del av Gud, men Gud är större än världen. Så tänker den som har en panenteistisk gudsuppfattning. Den logiska följden blir att Gud kan sökas inifrån en själv.

Denna panenteistiska gudsuppfattning är kanhända ett sätt att i någon mån återvända till, eller i alla fall konstruera en liknande bild av att det inte är någon djup klyfta mellan å ena sidan Gud och å andra sidan världen, som rådde före 300-talet?

Annonser

One thought on “Skapelse ur intet

  1. Det jag beskrivit är således panenteism. Världen (universum) är en bild i en spegel. Den spegeln är Gud. Spegeln är mer än bilden i den. Men det är en ofullständig liknelse. Även det som speglar sig i spegeln är en bild i spegeln.

    Gud är mot sig själv böjd spegel i vilken något händer, som växer i oändliga reflexioner. Även det förmodligen en ofullkomlig bild av det Obegripliga.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.