Jesu underverk

Karen Armstrong menar alltså att Jesus ingalunda gjorde anspråk på att vara gudomlig. Att det där med att människor skulle ”tro på” honom inte syftar på att tro på hans gudomlighet, utan på att vara hängiven.
https://rebellasandra.wordpress.com/2015/09/07/tro/
Men undren då? Oavsett om de inträffat eller inte finns de väl där i berättelserna för att övertyga läsaren om att Jesus som kunde göra så mäktiga under måste ha varit gudomlig?

Nej, säger Karen Armstrong i ”För Guds skull”. Så tolkade man inte Jesu underverk förrän Upplysningen förändrat människors sätt att tänka. När det väl var etablerad sanning att allt man tror bör underbyggas med någon typ av empiriska bevis eller belägg, började människor tänka att underverken var belägg för Jesu gudomlighet. Men så tänkte man inte före Upplysningen.

i den antika världen var ”underverk” mycket vanliga och betraktades inte – hur anmärkningsvärda och betydelsefulla de än var – som tecken på att undergöraren var någon övermänniska. Det fanns så många osedda krafter som dåtidens vetenskap inte kunde förklara att det föreföll helt rimligt att anta att andar påverkade människans tillvaro, och grekerna konsulterade rutinmässigt hellre en gud än en läkare. Och med tanke på läkekonstens nivå före den moderna eran var det troligen både tryggare och klokare. Vissa människor hade en specialförmåga att manipulera de ondsinta makter som förmodades vålla sjukdomar, och judarna i synnerhet var kända för att vara skickliga helbrägdagörare. På 800-talet f.v.t. hade profeterna Elia och Elisha utfört underverk liknande de som Jesus gjorde utan att någon ville påstå att de var gudar.

Jesus kom från Galiléen i norra Palestina där det av tradition fanns fromma män (chasidim) som kunde göra under. I mitten av första århundradet f.v.t. hade Honi cirkelritaren genom bön gjort slut på en svår torka, och kort före templets förstörelse hade Hanina ben Dosa i likhet med Jesus lyckats bota en sjukling utan att ens ha varit i närheten av honom. Men ingen, allraminst chasidim själva, menade att de var något annat än vanliga människor. Troligen presenterade Jesus sig själv som en chasid i denna tradition, och han tycks ha varit en särskilt skicklig andebesvärjare.
(…)
Underverken är på inget sätt centrala i evangeliet. Evangelisterna verkar istället ambivalenta till dem.
(…)
Evangelisterna visste att Jesus trots dessa tecken och underverk inte hade fått många anhängare under sin livstid. Undren hade inte ingjutit ”tror”; människor som bevittnade dem höll med om att Jesus var en ”Guds son” men var inte beredda att bryta upp och helhjärtat viga sitt liv åt hans uppdrag – lika lite som folk en gång hade varit beredda att sälja allt de hade och följa Honi cirkelritaren.

Honi cirkelritaren och Hanina ben Dosa hittar man lite om på engelska Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Honi_ha-M’agel
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanina_ben_Dosa

Jag tror att Armstrong håller sig ganska nära de skolor som letar efter den ”historiske Jesus”. Att han i sin livstid inte fick många anhängare är väl inte den kristna standardberättelsen, däremot något som de som pratar om den historiske Jesus säger – tror jag.

Det där med att underverk inte var så märkvärdigt i den förmoderna världen, när man inte hade lika klara begrepp om orsak och verkan som vi – helt enkelt eftersom man förstod mindre av världen – låter fullt rimligt.

)()()()(

Jag är kvar i kapitel 4. Faktiskt har jag väl nätt och jämnt börjat beta av det… det tar sin tid, det här.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s