Nej, livet börjar inte vid befruktningen. (Abort 8, LBIVB 1)

Professor emeritus i utvecklingsbiologi Scott F. Gilbert i Huffington Post, 23 september 2015. Professorn är ingen vidare stilist, och jag har tillåtit mig att i översättningen ibland hyfsa eller snitsa till själva formuleringarna.
http://www.huffingtonpost.com/scott-f-gilbert/countering-republican-claims-embryos_b_8152028.html
Originalet har länkat diverse ord till böcker och artiklar men länkarna hoppar jag över. Den som vill kolla på dem får gå till originalet.

Förklaringar till de svåra ord som förklaras dåligt i texten:
Embryologi är den gren av biologin som studerar människors och djurs tidiga utveckling, kort och förenklat befruktning och fosterutveckling.
Zygot är de tidigaste stadierna efter befruktningen: sammansmält ägg och spermie. Ordet används även när zygoten hunnit dela sig. Efter sisådär 14 dagar (eller tidigare, beroende på sammanhang) övergår man till att istället prata om ett embryo.
Epigenetik är vetenskapen om hur miljön styr generna. De senaste årtiondena har givit mycket ny kunskap om hur miljöfaktorer – i betydelsen allt vi upplever i vårt liv, såväl fysiskt och kemiskt som mentalt – kan slå gener av och på, vilket är epigenetikens bas.

Republikanerna måste få mothugg vad gäller felaktiga påståenden om embryon

Som debatten kring Planned Parenthood illustrerar fortsätter Demokraterna tillåta Republikanerna att bestämma ramarna kring våra diskussioner om abort.

På grund av okunnighet alternativt feghet har ingen av Demokraternas kandidater motsagt Republikanernas påståenden om att livet börjar vid befruktningen. Som embryolog och författare av läroböcker i ämnet kan jag säga med fullständig tillförsikt: Det finns inget konsensus bland embryologer kring startpunkten för ett individuellt mänskligt liv.

På den här punkten kan embryologerna delas in i fem grupper.

En av de fem grupperna hävdar att människans liv börjar vid befruktningen. Dessa vetenskapsmän ser genomet som livets grundläggande beståndsdel, och de talar ofta om DNA som om det utgjorde något slags själ.

Abortmotståndar- och zygoträttighets-websajter är fulla av påståenden om att varje utpräglade drag i våra liv – intelligens, att vara attraktiv, att vara utåtriktad – bestäms av de gener som vi får när spermien möter ägget. Det är definitivt inte sant. Det vet varje mor till enäggstvillingar, som ju har samma gener. Den moderna vetenskapsgrenen epigenetik har givit denna kunskap dess molekylära förklaring, och visat att krafter i vår omgivning och miljö har stor betydelse för vilka vi är.

En annan grupp bland embryologerna föredrar ett utvecklingsstadium som kallas gastrulering eller individbildning, eftersom det är vid detta stadium som ett embryo förlorar förmågan att bilda tvillingar eller trillingar. Vid gastruleringen, ca 12-14 dagar efter befruktningen, bestäms de olika cellernas framtid och ett embryo kan inte bli mer än en vuxen person.

Vid ungefär samma tid påbörjas embryots implantering i livmoderväggen. Därmed påbörjas graviditeten. Åsikten att gastruleringen är startpunkten för individens liv har varit populär i Storbritannien, där embryologen Lewis Wolpert bestämt yttrat att ”Det är varken födelsen, äktenskapet eller döden utan gastruleringen som är livets viktigaste ögonblick.” Gastruleringen gör det dessutom tydligt att om man diskuterar när en människa får en själ (vilket inte riktigt är ett ämne för vetenskapen) är befruktningen en ganska dålig tidpunkt. Det befruktade ägget kan ju utvecklas till fler än ett embryo.

Hade de från början samma själ? Har själen klyvts itu? Katolska teologer (som till skillnad från vetenskapen resonerar om sådana saker) har haft svårt att besvara den frågan.

Den tredje embryologgruppen hävdar att en människas liv börjar någonstans kring vecka 24-28, när de typiskt mänskliga hjärnvågorna börjar synas i EEG (elektroencefalografi). Detta markerar det fysiologiska tillstånd som krävs för medvetande. I USA säger vi att förlusten av EEG-kurva – ”flatline” – är slutet på människans liv, även om andra organ fortfarande fungerar. Enligt detta synsätt borde vi, om vi betraktar förlusten av EEG-mönster som en människas död, börja betrakta henne som en person när EEG-mönstret etableras. Denna tidsperiod är även den där fostret börjar kunna överleva om det föds för tidigt.

En fjärde grupp hävdar att en människas liv börjar vid födseln, eller i nära anslutning till den. Detta fysiologiska argument påpekar att medan embryot finns inuti modern kan det inte fungera på egen hand. Det mänskliga hjärtat tar inte sin slutgiltiga form förrän efter det första andetaget, och färden från livmodern till världen där utanför är farofylld. Dessa embryologer pekar också på ett anmärkningsvärt statistiskt faktum: de flesta befruktade ägg kommer inte att födas. Mellan 60 och 80 procent av alla mänskliga befruktade ägg dör, och blir aldrig födda. Många konservativa håller befruktning för liktydigt med födsel och hävdar att när en befruktning skett, kan man även förvänta sig en födsel. Nej, så är det inte.

Den femte åsikten, till slut, är den som finner hela frågan om när ett mänskligt liv börjar ovetenskaplig för att inte säga fånig. En av USA:s främsta biologer, Theodosius Dobzhansky, uttrycker det så här: ”Den önskan som många hyser om att peka ut ett särskilt sådant stadium härrör förmodligen från tron att en själ, som man föreställer sig som något övernaturligt, nedstiger till tidigare själlös levande materia och plötsligt omvandlar den till mänskligt tillstånd. Jag hoppas att moderna teologer kan acceptera tanken att omvandlingen inte är plötslig, utan gradvis.”

Det finns helt enkelt inget konsensus bland vetenskapsmännen kring ett mänskligt livs startpunkt. En politiker som baserar sina åsikter om abort på vad ”vetenskapen säger” är i bästa fall okunnig. Jag vet inte var en del av Republikanernas kandidater fick sin utbildning i embryologi, men deras åsikter baseras inte på modern vetenskap. De har ignorerat vad vetenskapen säger om embryologi, på samma sätt som de ignorerar vad vetenskapen säger om global uppvärming och om evolution.

Tack för det, Scott F. Gilbert. Hos dig har jag (äntligen!) hittat igen ett par av mina egna tankar, fått ett par nya samt redskap att sortera upp i min tankegröt.

Annonser

13 thoughts on “Nej, livet börjar inte vid befruktningen. (Abort 8, LBIVB 1)

 1. Rebella,

  Du har tidigare visat intresse för ämnet Planned Parenthood därför tipsar jag dig om användbara länkar. Sanningsenlighet är det enda som håller i längden, svenska kristna tidningar låter tyvärr ideologi gå före fakta.

  Jag noterar att Världen idag just nu misskrediterar Hillary Clinton och hennes stöd till Planned Parenthood genom att fortsätta sprida falska uppgifter. Det är oprofessionell journalistik.

  http://www.varldenidag.se/nyheter/clintons-abortpolitik-skrammer-kristna/Bbbphx!FDVkPFQLzvkqaCRUJODlcw/

  Fakta lyder:
  Planned Parenthood är en non-profit hälsoorganisation och drivs inte av vinstintresse. Abortmotståndarna beskriver Planned Parenthood som en gigantisk abortindustri som drivs av federala medel, men i själva verket ägnas endast 3 procent av verksamheten åt aborter och federala medel används till aborter endast om det handlar om våldtäkt, incest eller fara för kvinnans liv.

  Planned Parenthood story gäller alltså kvinnors frivilliga och lagliga donation av fostervävnad till forskning. Det har aldrig bevisats att någon försäljning av fostervävnad har skett. Av Planned Parenthoods cirka 700 hälsocentraler fördelade över USA är det bara två, en i Kalifornien och en i Washington, som donerar fostervävnad till forskning och bara den i Kalifornien har tagit emot ersättning för omkostnader. Över 99 procent av hälsocentralerna donerar alltså inte fostervävnad alls. Mindre än en tiondels procent, alltså promille, av Planned Parenthood Californias årliga budget avser donationer. Planned Parenthood har beslutat att i fortsättningen inte ta emot någon ersättning.

  Center for Medical Progress’ anklagelser mot Planned Parenthood handlar självklart egentligen inte om donation av fostervävnad; det är ett svepskäl för aktioner av en politisk och kristen extremiströrelse som vill förbjuda aborter i hela landet och världen.

  http://www.nytimes.com/2015/10/14/us/planned-parenthood-to-forgo-payment-for-fetal-tissue-programs.html?action=click&contentCollection=U.S.&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article

  Jag har tidigare skrivit på Anneli Magnussons blogg om Planned Parenthood story, hon verkar ha sorterat in inläggen under ämnet familjeplanering.

  https://annelimagnusson.wordpress.com/tag/familjeplanering/

  Inez

  Gilla

  • Tack för länkarna. Tar tänkt skriva mer om PP men annat har kommit i vägen. Ja, din beskrivning är vad jag förstår korrekt. Och de kristna tidningarnas rapportering i frågan är i huvudsak bedrövlig. Den enda jag sett som gjort en ansats till någorlunda seriös rapportering, och skrivit om någon enda detalj förutom den som gynnar den egna anti abort-vinkeln, är brittiska, tämligen konservativa Catholic Herald. (Men förvisso finns det mycket som jag inte sett.)

   Gilla

 2. Ping: Länksamling kring livets eventuella startpunkt. (Abort 9, LBIVB 3) | Rebellas andra

 3. Rebella,

  Jag fortsätter att rapportera om Planned Parenthood story.

  Parterna Planned Parenthood mot David Daleiden, Center for Medical Progress, åtalade varandra och den pågående rättsprocessen framskrider långsamt. De senaste nyheterna lyder:

  Planned Parenthood hävdar att Daleiden och CMP har brutit mot en lång rad lagar:

  “violating federal and state laws, including the Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO) Act and the Federal Wiretap Act. fraud, conspiracy, invasion of privacy, breach of contract, and trespass”

  Domare Orrick har avvisat samtliga anklagelser mot Planned Parenthood:

  “But over the past 14 months, neither Daleiden nor CMP have provided credible evidence that Planned Parenthood did anything wrong, and not a single investigation at either the state or federal level has produced evidence of wrongdoing.”

  Planned Parenthoods juridiska ombud Parker säger:

  “We can now move forward to prove our claims and hold defendants responsible for the tremendous harm they have inflicted on our medical providers and health centers.”

  Allt tyder på att Planned Parenthood kommer att vinna rättsprocessen. Läs mer här:

  http://rewire.news/article/2016/10/03/planned-parenthood-gets-good-news-lawsuit-against-center-medical-progress/

  Inez

  Gilla

 4. Rebella,

  Donationer av fostervävnad till forskning utgör promille av Planned Parenthoods verksamhet. Det verkar osannolikt att en non-profit organisation olagligt skulle sälja fostervävnad för småmynts skull och att stoppa dem i privata fickor skulle inte heller vara värt besväret. Ändå har blotta misstanken blivit brännande politik med syfte att förbjuda aborter i USA. Viljan att ta makten över kvinnors kroppar och sinnen framstår som kallsinnigt beräknande fanatism.

  Senaste nytt om Planned Parenthood story:

  Somliga extremistiska abortmotståndare ingår nu i Trumps regering eller samarbetar nära med den och en abortmotståndare har utnämnts till domare i Högsta domstolen. Amerikanska kongressens Select Investigative Panel har publicerat både republikanernas och demokraternas utredningar om Planned Parenthood. Den svenska kristna pressen skriver ensidigt om republikanernas utredning och som om Planned Parenthoods skuld skulle vara slutgiltigt bevisad. De nämner inte att kongressen redan tidigare har genomfört tre andra utredningar, 13 delstater har gjort egna rättsliga undersökningar och likaså en åtalsjury i Texas; samtliga instanser har friat Planned Parenthood från alla brottsanklagelser. Världen idag, Dagen, Kyrka och Folk, Signum och Respekt hakar på amerikansk högerkristen press utan källkritik och tar som given utgångspunkt att Planned Parenthood är skyldiga. De nämner inte demokraternas utredning som går att läsa här:

  https://selectpaneldems-energycommerce.house.gov/sites/default/files/20161228%20Full%20Report.pdf

  Jan Schakowsky, som är medlem i demokraternas panel, skrev i ett skarpt pressmeddelande:

  “History will not look kindly upon this Panel. Panel Republicans spent nearly $1.6 million taxpayer dollars chasing inflammatory lies being peddled by anti-abortion extremists. Their inappropriate working relationship with these groups put law-abiding doctors and researchers at risk. After fifteen months investigating the secretly-recorded and deceptively-edited video allegations, Panel Republicans have uncovered no evidence of wrongdoing. They have repeatedly made false claims, including a series of ‘criminal referrals’ to federal, state, and local law enforcement officials based on unsourced, unverified documents and information. In some instances, Panel Republicans recycled claims of anti-abortion extremists that have already been investigated and dismissed. The Panel’s so-called ‘final report’ is illegitimate. Under the resolution, the Panel – not just its chair or majority members – must issue the report. Republicans refused to give Democratic members the opportunity to review the report, failed to hold the required public meeting, and ignored the requirement that the full Panel vote on its release. This Select Investigative Panel leaves behind a legacy of lies, intimidation, and procedural misconduct. It will be remembered, like the House Un-American Activities Committee and McCarthy hearings for its excesses and abuses of power.”

  https://selectpaneldems-energycommerce.house.gov/news/press-releases-in-the-news/2017-01-03/schakowsky-blasts-select-panel-republicans-secretive-and

  Republikanernas utredning påstår att forskning med hjälp av donerad fostervävnad aldrig har resulterat i ett enda läkemedel, aldrig har lett till ett enda vaccin och aldrig har använts för att framställa poliovaccin. Tidskriften Science har bemött dessa falska påståenden och listar en rad läkemedel, vaccin och poliovaccin som vetenskapsmän har lyckats framställa tack vare fostervävnad. Att republikanerna ljuger om etablerad vetenskap som enkelt går att verifiera är talande för hur de förhåller sig till sanningen och illustrerar metoderna de använder. Om de behöver förneka att något gott kan komma ur forskning med hjälp av fostervävnad så blåljuger de helt sonika. Ett välbekant tecken på fanatism. Läs Science faktagranskning här:

  http://www.sciencemag.org/news/2017/01/fact-checking-congress-s-fetal-tissue-report

  Abortmotståndarna i delstaten Texas är starkt pådrivande i rättsprocesser och har som målsättning att avskaffa de federala bidragen till Planned Parenthood så att de tvingas stänga samtliga sina hälsocentraler, oavsett konsekvenserna för människor. Nyligen tillkännagav domare Sam Spark domstolsbeslutet:

  ”A secretly recorded video, fake names, a grand jury indictment, congressional investigations — these are the building blocks of a best-selling novel rather than a case concerning the interplay of federal and state authority through the Medicaid program. Yet, rather than a villain plotting to take over the world, the subject of this case is the State of Texas’s efforts to expel a group of health care providers from a social health care program for families and individuals with limited resources.

  The video in question offers, at most, theoretical conversations concerning what might be possible in a research partnership between a health care provider and a tissue procurement company. The inspector general had no evidence any [Planned Parenthood Gulf Coast] doctor ever altered an abortion procedure, for research or for any other purpose.”

  Domare Sam Sparks, fastslår alltså i domen att videofilmerna är fiktion och inte ens en gnutta bevis, “even a scintilla of evidence”.

  http://www.nbcnews.com/news/us-news/texas-judge-blocks-cutting-funds-planned-parenthood-sharp-rebuke-n723956

  https://assets.documentcloud.org/documents/3472410/Sparks-PP-Ruling.pdf

  Abortmotståndarna i Texas ger som förväntat inte upp utan vill nu istället lagstifta om att foster som blivit borttaget genom abort eller missfall måste begravas. Lagen ska förhindra försäljning av fostervävnad, trots att det inte har bevisats att någon sådan har skett. Abortmotståndarna i flera andra delstater försöker just nu intensivt avskaffa de federala bidragen med målet att stänga samtliga Planned Parenthoods hälsocentraler.

  Intresserade läsare som vill få en sakligare rapportering av Planned Parenthood story än den som ges i den svenska kristna pressen kan läsa t.ex. Vox:

  http://www.vox.com/identities/2017/1/12/14189500/defund-planned-parenthood-congress-paul-ryan-republicans

  Jag rekommenderar alla som är intresserade av reproduktiv och sexuell hälsa och sammanhörande rättigheter och rättvisefrågor att läsa Rewire och deras granskande ”ethical journalism”. Rewire behandlar främst amerikanska förhållanden, men som vi har sett når de högerkristnas politiska nätverk även vårt land:

  https://rewire.news/

  Huvudrättegången, där Planned Parenthood och David Daleiden-CMP ömsesidigt har åtalat varandra, pågår fortfarande i Kalifornien. Vi får se hur det går.

  Inez

  Gilla

  • Tack för detta. Jag har inte hängt med i vad svensk kristen press skrivit på sistone – har du länkar får du gärna droppa. Men vinkeln PLANNED PARENTHOOD ÄR ONDA ABORTÖRER SOM GÖR VAD SOM HELST FÖR PENGAR OCH SOM BORDE STOPPAS bestämde de sig för tidigt, den lär de inte backa från.

   Post-truth, faktaresistens och alternativ sanning är begrepp som verkligen passar i sammanhanget.

   Gilla

 5. Rebella,

  Tack själv för ditt intresse.

  Du skriver på Twitter att Joel Halldorf kastar sten i glashus med artikeln om fejkade nyheter. Jag skrev en liten travesti:

  Det handlar inte bara om faktafel, utan också om att förtränga väsentliga fakta. Nyheterna vinklas för att förmedla en viss bild av Planned Parenthood, urval och vinkel syftar till att skildra abortförsvarare som oseriösa. Det krävs dygd, välvilja och en insikt om att den som berättar om kvinnors livssituation måste ta ansvar för ordets makt – ja, ytterst handlar det om kärlek. Det vore klädsamt om kristna journalister och politiker inte bara bekymrade sig över bilden av dem själva – ”vi sant troende värnar livets okränkbarhet” – utan också tog ansvar för hur de framställer abortförsvarare. Givetvis finns fakta, men lika självklart är att fakta inte är otvetydiga. De måste placeras in i ett sammanhang och en berättelse om kvinnors levnadsförhållanden för att bli meningsfulla. Om du har alla fakta men saknar kärlek, kan du ändå inte förstå den andre.

  http://www.dagen.se/ledare/fejkade-nyheter-ar-vardag-for-troende-1.931409

  Nedan ges bara exempel på senaste vinklade nyheter, särskilt Respekt har fler:

  ”Planned Parenthood skakades av en etisk skandal under förra året, då en pro-life organisation avslöjade att företaget säljer kroppsdelar från aborterade foster till forskningsinstitutioner runt om i landet. Avslöjandet ledde till krav från främst konservativt håll på att stoppa de statliga bidragen.”

  http://www.dagen.se/kritiserad-abortorganisation-far-miljarder-i-skattesubventioner-1.671185

  ”Det gäller då inte minst det federala mångmiljonstödet som betalas ut till Planned Parenthood, som utför tiotusentals aborter i USA årligen. Den kontroversiella organisationen, som avslöjats med att sälja fosterdelar, kommer med stor sannolikhet förlora delar av sitt stöd under mandatperioden.”

  http://www.varldenidag.se/nyheter/evangelikala-hoppas-pa-usas-nye-president/Bbbqar!on1SXhSjR6VuWOmmBo4XqA/

  ”Efter ett drygt års arbete presenterades i förra veckan en slutrapport av en utredning som det republikanska partiet initierat. Enligt utredningen är Planned Parenthood skyldiga till olaglig handel med kroppsdelar.”

  http://www.varldenidag.se/nyheter/ja-planned-parenthood-salde-fosterdelar/Bbbqam!tpOIEimTfiKhzdVNvzMExQ/

  ”Planned Parenthood är en systerorganisation till svenska RFSU, och den avslöjades nyligen att ha sålt och tjänat pengar på att sälja aborterade kroppsdelar till företag som bedriver medicinsk forskning.”

  http://kyrkaochfolk.se/index.php/hem/intervju-a-reportage/reportage/1387-president-trump-och-de-amerikanska-kristna

  ”Enligt en utredning gjord av USA:s representanthus har International Planned Parenthood Federation (IPPF) brutit mot federal lagstiftning och mot enskilda delstaters lagar genom organisationens handel av kroppsdelar från aborterade foster. Utredningen tillsattes efter att organisationen Center for Medical Progress i smyg filmat anställda på Planned Parenthood och därigenom säkerställt bevis på att handel med kroppsdelar från aborterade foster förekommit.”

  http://www.respektlivet.nu/nyheter/nyheter-2017/planned-parenthood-skyldig-till-olaglig-handel-med-kroppsdelar-enligt-utredning

  ”Under sommaren och hösten var organisationen (PP) i ordentligt blåsväder efter att en grupp medborgarjournalister hade filmat ledande företrädare med dolda kameror när dessa talade öppet om försäljning av organ och vävnad från aborterade foster som en vinstgivande verksamhet, vilket är förbjudet, och även om anpassning av abortmetoder för att kunna bedriva sådan försäljning. Signum har tidigare rapporterat om dessa avslöjanden.”

  http://signum.se/usa-senaten-mot-presidenten-i-fraga-om-bidrag-till-planned-parenthood/

  Inez

  Gilla

  • Normalt är jag ganska kinkig med att kommentarer ska vara ordentligt on topic, avseende mitt blogginläggs innehåll snarare än ett sätt att få något sagt som man eg. kunde säga på exv. egen blogg, Jag gör ett undantag för dig Inez, för det här är angeläget.

   Gilla

  • Är det OK om jag småningom lyfter upp delar av dina kommentarer till egna blogginlägg? Det lär isåf dröja, tyvärr. Jag måste isåf uppdatera mig på området och kolla av att jag tycker du tolkar saker rätt. Dessutom har jag ganska många andra bloggtexter i inkö f.n. Men det här är som sagt angeläget.

   Ev. borde Planned Parenthood få en egen sida. Alltså inte bara blogginlägg, utan en sida som ständigt ligger med länk från framsidan, jämte ”Om” och min Tidebön i Stockholm-sida. Men jag vet inte om jag orkar skriva så ambitiöst. Eventuellt kan du skriva en text, en introtext med lite länkar men inte för många? som vänder sig till den som bara har hört propagandan? Jag lägger inte upp det på min blogg utan att ha kontrollerat länkarna, och så. Men det är ändå mycket mindre jobb än att skriva sen, och eftersom du uppenbarligen är mycket bättre uppdaterad än jag vore det mindre jobb för dig att skriva, än för mig.

   Om du vill, förstås. Om den mejladress som du lämnat här på bloggen funkar skriver jag ett mejl till dig sen.

   Gilla

 6. Rebella,

  När jag skrev min första kommentar om PP sökte jag i dina kategorier på framsidan och valde ”Planned Parenthood och attackfilmerna”, då kommer faktiskt mixade ämnen upp! Jag skrev på det översta inlägget och sedan fortsatte jag. Det var dumt, jag skulle ha skrivit på inlägget ”Fortsatt attack mot Planned Parenthood, sedd ur ett vidare perspektiv” istället. Jag ber om ursäkt för att rört till det, respekterar dina kategorier.

  Jag vet inte hur man tekniskt hanterar en blogg, men du har redan PP i din kategorilista, om den sorteringen fungerade är problemet löst. Då behöver du inte skapa en egen sida för PP med länk från framsidan. Om du ändå vill ha en introtext till PP föreslår jag Joan Chittisters text (under rubriken ”Fortsatt attack mot Planned Parenthood, sedd ur ett vidare perspektiv”), den är mycket bra.

  Går det lätt för bloggägaren att flytta kommentarer? Annars kan jag ev. skriva in mina kommentarer igen på annat inlägg, och så raderar du dem från denna plats. Det är OK om du lyfter upp delar av mina kommentarer till egna blogginlägg.

  Du kan radera det här krånglet sedan om du vill.

  Inez

  Gilla

  • Nä, det går inte att flytta kommentarer.

   Min kategorisering har inte alltid varit jättestringent. Ska kika på det där. Föreslår att vi håller det här offentliga samtalet på denna plats; blir det mer framöver kan du gärna välja något mer riktat PP-inlägg.

   Vitsen med sida är att ge mer framskjuten plats, lyfta fram utöver kategorierna. Ska fundera på innehåll, men som sagt, det lär inte bli just nu.

   Jag gillar inte att hålla på och radera kommentarer, bättre att ta privat kommunikation på annat sätt. Censurerade bara lite.

   Gilla

 7. Ping: I ett hyperpatriarkalt samhälle är förbud mot abort ett skydd för kvinnan. Men inte hos oss idag. | Rebellas andra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.