Kristna uppfattningar om judendomen har inte hängt med i judendomens evolution

Saker vi inte vet så mycket om men ändå har någon typ av beröringspunkt med blir ofta föremål för flitiga projektioner. Inom den kristna sfären skulle jag säga att man ofta projicerar ganska vilt på judendomen. Vi projicerar dels saker utifrån vårt begrepp om vad religion är, och dessa begrepp är som David Thurfjell påpekar oftast formade av den semi-fundamentalistiska pingstsfären. Dels projicerar vi saker på dagens judendom utifrån vår främsta källa till kunskap om judendom: från Bibeln. Den judendomen vi möter där är dock flera olika judendomar, resultatet av lång utveckling över tid. Framför allt berättar Bibeln ingenting om judendomen efter templets slutgiltiga förstörelse.

Under årtiondena innan Jerusalem föll och templet förstördes för andra gången fanns det massor med olika judiska grupper, säger Karen Armstrong i ”För Guds skull”. Jag fick lära mig i skolan att fariséer och sadukéer var olika judiska ”partier” – en märklig formulering. Snarare bör vi tala om olika judiska religiösa inriktningar, varav de två som nämns i NT bara är en bråkdel. Reformatorer som Esra hade försökt att skapa en enhetlig judendom, men det lyckades inte. Skillnaderna mellan de olika judiska grupperingarna vid denna tid verkar bra mycket större än skillnaderna mellan de kyrkor som idag anses som kristna.

Åren närmast före kriget hade kännetecknats av frambrytande judisk religiositet i ovanligt skiftande former. Den hade tagit sig uttryck i allehanda sekter som allesammans gjorde anspråk på att ensamma vara judendomens genuina röst. Nya skrifter skrevs. Trots Esras och andra reformatörers ansträngningar fanns det fortfarande ingen judisk ortodoxi. Vissa sekter talade till och med om att ta avstånd från uppenbarelsen på Sinai och börja om från början. Alla var dock ense om att templet var av allra största betydelse. Somliga var kritiska mot etablissemanget kring templet som de menade hade blivit korrumperat genom den romerska ockupationen. Asketerna i Qumran och den med dem sammanhörande sekten esséerna höll sig borta från tempelkulten men såg fram emot ett nytt tempel som Gud skulle låta bygga när han hade kuvat de gudlösa. Under tiden skulle deras egna kommuniteter bli en symbolisk helgedom och deras medlemmar skulle iaktta reglerna för prästerlig renhet. Fariséerna deltog regelmässigt i tempeltjänsten men de levde också efter renhetslagar och tempelritualer i hemmen. Deras andlighet kretsade kring ett imaginärt, skenbart existerande tempel, och de försökte inrätta hela sin tillvaro som om de bokstavligen stod inför Shekhina, den gudomliga närvaron inne i det Allraheligaste. De kristna som var övertygade om att deras lärare Jesus från Nasaret hade varit Messias, hade reservationer mot templet men deltog i liturgin. Jesus hade blivit korsfäst omkring år 30, men hans lärjungar trodde att han hade uppstått ur graven och snart skulle återvända i härlighet och införa Gudsriket. Under den tiden levde de kristna ledarna i Jerusalem i väntan på hans ankomst och bad i templet varje dag.

Nya skrifter skrevs. Ja av de olika grupperna då, varav det mesta väl fallit i glömska. Essernas skrifter har vi väl ett hum om genom Dödahavsrullarna, antar jag.

Det låter som att fariséernas favoritdelar av Moseböckerna var Prästkodex. Med alla dessa olika grupper verkar det mindre konstigt att de kristna kunde ses som en judisk grupp. Jag undrar vilken den gruppen var som ville bortse från Mose lag! Det låter som en ytterst perifer företeelse.

Liturgi är alltså något man höll i synagogan, men inte i templet? Jag som rakt av översätter liturgi till gudstjänstordning tycker att man har väl en liturgi för sina djuroffer med, men det är alltså inte ordets ursprung. ”Begreppet användes ursprungligen om den judiska gudstjänsten” säger Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liturgi
men vad för slags gudstjänst höll man i synagogan, medan templet fortfarande fanns? Jag trodde att synagogan var en plats för studier? Kanske från början, och sen utvecklades det till någon typ av böneandakt och därifrån…?

Med templets fall rycktes mattan bort under fötterna på de flesta av dessa judiska inriktningar. Den grupp som i början klarade den nya situationen bäst var ta-da! den som följde den där avrättade predikant från Nasaret. De kristna hade ju redan avsagt sig tempelritualerna, till förmån för sina egna riter. Dessutom brukar väl dåliga tider – och jag utgår från att årtiondena efter det andra templets förstörelse var sådana – vara tider då sekter som predikar världens snara slut sätter fart. Så brukar det åtminstone funka bland de kristna; jag vet inte om detta är något som är inbyggt specifikt i kristendomen eller om det är något allmänmänskligt.

Det bör ha varit Jerusalems och templets förstörelse som gav den annars ganska perifera kristna sekten luft under vingarna och större spridning, åtminstone bland judarna. De kristna predikade att Jesus snart skulle komma tillbaka, och tiden skulle ta slut. Armstrong menar att eftersom Jesus inte kom tillbaka dog den judiska kristendomen ut. Istället blev det den rabbinska varianten som som tog över bland judarna, som blev den nya judendomen.

Den rabbinska judendomen började utvecklas så smått omkring 100 f.Kr. Rabbinen Hillel är ett viktigt namn, han som sammanfattade Lagen med en version av den gyllene regeln. Medkänsla och etik var viktigare än religiös ritual, menade han. Innan Jerusalem föll lyckades en av Hillels efterföljare, rabbinen Jochanan ben Zakkai, låta sig smugglas ut ur staden i en likkista förbi seloterna som vaktade stadsportarna. (Det var alltså inte romarna han var tvungen att smugglas förbi, utan de judiska seloterna!)

När han väl hade kommit ut tog han sig till romarnas härläger och bad om kejsarens tillstånd att slå sig ner med en grupp skriftlärda i kuststaden Javne sydväst om Jerusalem. Efter stadens fall bildade en grupp skrivare, präster och fariséer en kommunitet där och tog sig an den heroiska uppgiften att omvandla judendomen från en tempeltro till en bokreligion, allt under ledning av Jochanan och hans elever Eliezer och Josua.

Det omskapandet av judendomen skulle vara rätt intressant att läsa mer om… någon gång i framtiden.

Mellan åren 135 och 160 sammanställdes en antologi med muntlig undervisning från Javne, alltså den kommunitet som i princip skapade den rabbinska judendomen: Mishna.

I Mishna sammanställde rabbinerna tusentals nya regler för judiskt liv, in i minsta detalj, allt i syfte att hjälpa människor att bli medvetna om Shekhinas fortsatta närvaro bland dem. Man var inte intresserad av ”tro” utan helt fokuserad på praktisk livsföring.

(…)

Mishna klamrar sig inte nervöst fast vid den hebreiska Bibeln utan står stolt för sig själv och citerar bara sällan de gamla skrifterna. Den har inget behov av att diskutera sin relation till den sinaitiska traditionen utan förutsätter på ett upphöjt sätt att dess behörighet är odiskutabel. Rabbinerna fortsatte att älska och ära de gamla skrifterna men visste att den värld de representerade var borta för alltid. Liksom de kristna tog de vad de behövde ur den och förbigick vördnadsfullt resten.

Det sistnämnda borde jag citera för den jude som fnös över de kristna som i hans ögon valde bland de delar av GT som passade kristna syften och struntar i resten.

Mishna hade jag aldrig hört talas om, däremot Talmud – och Talmud, visar det sig, är kommentarer på Mishna! Inte på Toran eller Tanakh. Vilken som får större uppmärksamhet vid ett genomsnittligt judiskt textstudium, Talmud eller Tanakh, tänker jag inte yttra mig om… men modern judendom utan Talmud är ofantligt svårt att föreställa sig.

Jag som trott att modern judendom var ungefär som den var på Jesu tid fast minus själva tempelritualerna. Så naiv jag varit.

Annonser

2 thoughts on “Kristna uppfattningar om judendomen har inte hängt med i judendomens evolution

  1. Ping: Om konsten att tolka skriften | Rebellas andra

  2. Ping: Jesus á la Armstrong | Rebellas andra

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.