Den nya dogmen om påvens felbarhet

Under Franciskus finns det en ny dogm om påvens felbarhet, säger Vatikanen-journalisten John Allen. Det är en slängig formulering – John Allen gillar att uttrycka sig klatschigt – med en dos allvar bakom.
http://www.cruxnow.com/church/2015/07/13/under-francis-theres-a-new-dogma-papal-fallibility/

Dogmen om påvens ofelbarhet har, som bekant, aldrig gällt allt som påvar sagt utan enbart vad som proklamerats ex cathedra. Samtidigt har man uppenbarligen haft väldigt, väldigt stor respekt för påvliga yttranden. I vanligt folks ögon har väl den där påvliga ofelbarheten utsträckts ganska långt – väl långt. Påvar har anpassat sig till detta och gjort sitt bästa av att uppfylla målbilden av det felfria magisteriet genom att akta sig för att göra slarviga uttalanden, som kan misstolkas och missförstås.

Franciskus däremot svarar på direkta frågor från journalister, gör misstag och stoppar foten i munnen. Det där gillar inte konservativa katoliker. Vad Franciskus gör är att han nedmonterar den felaktiga, överdrivna bilden av påvens ofelbarhet. Eftersom den bilden är felaktig och överdriven finns det väl egentligen inget skäl för de konservativa katolikerna att ogilla det… om det inte vore för att dogmen om påvens ofelbarhet ex cathedra vilar på en väldigt stor respekt för påvens person, och allt han gör och säger.

När första Vatikankonciliet 1870 formellt deklarade dogmen om påvens ofelbarhet innehöll den noggrant definierade avgränsningar. Enligt konciliets formuleringar är en påvlig kungörelse ofelbar enbart om:

– Den behandlar tro och moral
– Den inte motsäger Skriften eller den gudomliga uppenbarelsens [och vad katten menas med det? ”divine revelation”]
– Den är avsedd för att gälla för hela Kyrkan

Som Benedikt XVI uttryckte det i juli 2005: ”Påven är inget orakel; han är ofelbar (endast) i mycket speciella fall.” Benedikt påpekade detta igen när han publicerade boken ”Jesus från Nasaret”, och till och med inbjöd människor att säga emot honom.

På folklig nivå har man dock ofta inte noterat dessa begränsningar. Många människor utgår från att katoliker förmodas acceptera allt en påve säger som evangelisk sanning – eller åtminstone att det är extremt generande för en påve om man upptäcker att han tagit miste.

Med den bakgrunden är det slående att påve Franciskus förefaller ha bestämt sig för att rätta till saker genom att omfamna vad man skulle kunna döpa till hans egen ”felbarhetsdogm”. Påven förefaller extremt ogenerad vad gäller att medge egna misstag, berätta att han är okunnig i någon fråga eller medge att han har uttryckt sig på sätt som varit lätt att misstolka.

Huruvida denna öppenhet är charmig, eller helt enkelt förvirrande eftersom man undrar huruvida påven faktiskt menar vad han säger må måhända bo i betraktarens öga, men det har hur som helst blivit ett element som i viss mån definierar Franciskus stil.

Kanske man ska se även detta område som ett där Franciskus anpassar formen efter innehållet. I den mån som den form han kastar av sig är monarkins borde det vara mycket svårt för nästa påve, eller nästnästa, att återta den. Frågan är vad som i framtiden ska krävas av påvar. Måste de vara mediafenomen och etablera sig som andliga ledare i kraft av kapaciteten att tränga igenom TV-rutorna?

På det kriteriet skulle Bergoglio, paradoxalt nog, aldrig ha blivit vald.

Jesuiten James Martin menar att påvens beredvillighet att inse och medge egna fel och brister i hög grad beror på jesuiten i Bergoglio.
http://americamagazine.org/content/all-things/pope-mistakes

Matt Malone, som liksom James Martin är en av jesuiterna på tidskriften America – dess chefredaktör, för att vara petig – talar inte direkt om det här med att medge fel, i det där småknepiga men intressanta panelsamtalet. Det är nog inspelat innan all världens vatikanistor började snurra på den senaste påvliga intervjun på flygplanet hem från Sydamerika. En del av det han säger om jesuiten i påven passar ändå väldigt bra in på ämnet, vad gäller Jorge Bergoglio som ledare.

Jag tror att kardinalerna i konklaven som valde honom såg en ärkebiskop från Latinamerika. De såg inte en jesuit. De tänkte inte på honom som jesuit; jag tror de glömde bort att han är jesuit. För om de vetat vad som komma skulle är jag inte säker på att de hade röstat som de gjorde. Med lite eftertanke kanske de skulle säga att detta har faktiskt varit underbart för Kyrkan, men på andra sidan om det beslutet är jag inte säker på att de valt likadant om de kommit ihåg att han är jesuit. Framför allt att han kommer från en orden. Den stora skillnaden, tror jag, mellan protestanters och katoliker ecklesiologi är att när protestanter är osams bildar de ofta nya samfund. När katoliker är osams bildar vi nya ordnar. I varje religiös orden finns en reformrörelse inbakad. Det är den särskilda egenskap som varje ordensman och definitivt en jesuit skulle ta med sig till påveämbetet. Men det var nog inte vad kardinalerna tänkte på.

Franciskus är intresserad av processer, inte nödvändigtvis deras utfall. Han litar på processen och har en grundlig tilltro att den helige Ande aktivt leder oss. Därför kan han säga att jag vet inte vart den här processen kommer att föra oss – till exempel vad gäller familjesynoden. Det kommer att skapa oro hos många människor. Det finns inte ett företag i USA som skulle anställa en VD som sade ”Jag har ingen plan. Jag vill helt enkelt sätta ett par bollar i rörelse och se vad som händer”.

Under förra höstens synod om familjen sade kardinal Reinhard Marx av München
http://www.cruxnow.com/life/2015/03/06/the-francis-miracle-mercy-is-the-bedrock-of-this-papacy/

Jag vill tro att påven har en plan… men i så fall har han inte berättat den för mig!

Då är Marx ändå en av de som ingår i påvens eget lilla råd… mm, Malone vet nog vad han talar om. Om man styr genom att hålla olika riktningar i fruktbar spänning mot varandra får man nog vara beredd att ständigt ompröva sina beslut, och medge sina fel. Ska vi tro att Katolska kyrkan efter detta kommer att akta sig för ytterligare en jesuitpåve?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.