Evangeliserandets ljuva och trösterika glädje

Inför själva konklaven där påven väljs håller kardinalerna en serie möten där de försöker reda ut vad de anser att Katolska kyrkan behöver. Under dessa dagar höll kardinal Bergoglio ett kort tal, som gjorde ett stort intryck på många och som gjorde honom till en högst reell kandidat i konklaven.

Efteråt bad kardinal Ortega från Havanna att få en kopia på talet. Bergoglio hade talat utifrån stolpar, men han skrev ut en version för hand och gav till kubanen som sedan läste upp den när han några veckor sedan höll oljevigningsmässa för sitt stifts präster. (Tack Magnus som förklarat vad en oljevigningsmässa är!) Texten spreds sedan via Havannas stifts webbsida, och har publicerats både här och var.

Evangeliserandets ljuva och trösterika glädje

Det har talats om evangelisation, vilket är kyrkans raison d’être (orsak till att finnas till): evangeliserandets ljuva och trösterika glädje (Paulus VI). Det är Jesus Kristus själv som driver oss, inifrån.

1. Evangelisation förutsätter evangeliseringsiver. Evangelisering förutsätter att Kyrkan har drivkraften att komma ut från sig själv. Kyrkan är kallad att komma ut från sig själv och gå till utkanterna, inte bara de geografiska utan också de existentiella: syndamysteriets, lidandets, orättvisans, okunnighetens, religionslikgiltighetens, tankens och allt eländes.

2. När Kyrkan inte går ut ur sig själv för att evangelisera börjar hon använda sig själv som referenspunkt, och sedan blir hon sjuk. (jmf. den krokryggiga kvinnan i evangeliet) Roten till det onda som över tiden händer i kyrkliga institutioner finns i att kyrkan använder sig själv som referenspunkt, och i ett slags teologisk narcissism. I Uppenbarelseboken säger Jesus att han står vid dörren och knackar på. Texten syftar uppenbarligen på att han knackar på från utsidan för att få komma in, men jag tänker på de gånger då Jesus knackar inifrån för att vi ska släppa ut honom. Den kyrka som har sig själv som referenspunkt håller Jesus Kristus inom sig självt, och släpper inte ut honom.

3. När Kyrkan har sig själv som referenspunkt utan att vara medveten om det, så tror hon att hon har sitt eget ljus. Hon upphör att vara mysterium lunae och ger plats för den andliga världslighetens stora ondska (enligt De Lubac är detta den största ondska som kan komma över Kyrkan). Den självrefererande Kyrkan lever för att ge ära enbart till sig själv. För att uttrycka det enkelt finns det två bilder av Kyrkan: den evangeliserande Kyrkan som kommer ut ur sig själv och den världsliga Kyrkan som lever inom sig själv, av sig själv och för sig själv. Detta bör kasta ljus över hur de möjliga förändringar och reformer ser ut, som måste göras för att frälsa själar.

4. Vad gäller näste påve: Han bör vara en man som, genom kontemplation och tillbedjan framför Jesus Kristus, hjälper Kyrkan att gå ut till de existentiella utmarkerna, som hjälper henne att vara den fruktfulla modern som får sitt liv genom ”evangeliserandets ljuva och trösterika glädje”.

Ingen applåderade. Det tillhör inte protokollet, men tystnaden blev hörbar och talande. Kardinal Schönborn av Wien ska enligt Austen Ivereigh ha lutat sig mot sin granne och sagt ”Det där är vad vi behöver!” (om detta nu är sant. Kardinalerna svär ju att inte avslöja vad som händer under konklaven, och vem vet om den som trots allt öppnar munnen talar sanning eller passar på att frisera av vilket skäl det nu vara må.)

Mysterium lunae är en fras från de gamla kyrkofäderna, som syftar på att Kyrkan liksom månen inte har något eget ljus. Liksom månen återspeglar solen, är Kyrkan till för att återspegla Kristus.

Jag tänker att det här talet på sätt och vis är ett slags svar på kardinal Martinis andliga testamente, eller kanske snarare på den situation han målade upp.

Jag tänker att Schönborn tolkade det precis så.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s