Vad ersätter vi den kristne högguden med?

höggud eller högsta väsende, religionshistorisk term för en gudstyp som karakteriseras av upphöjdhet (gärna med anknytning till himlen), allvetande, skaparkraft och avsaknad av regelbunden kult. Höggudar har påvisats hos många folk, men ofta har också de indoeuropeiska folkens himmelsgudar räknats hit.

Nationalencyklopedin

”Höggud” är alltså en viss typ av guddom som återfinns i flera olika religioner – mer eller mindre. Av högguden finns ofta bara spår, ty höggudar uppvisar en tydlig tendens att bli kortlivade. Högguden är så hög och avlägsen att man inte ens kan nå honom med tillbedjan. Som en konsekvens av detta försvinner högguden ut. En gud må vara aldrig så mäktig och ha skapat världen aldrig så mycket – finns ingen kult, är gudens saga ändå snart allt.

När så kallade naturfolk intervjuas om sin religion händer det att de säger om skaparguden ”men han finns inte längre kvar här”. I religioner som hållit sig med stora uppsättningar av gudar brukar högguden förblekna till förmån för de gudar som man pratar om, sjunger om och tillber. Sedan kan det i gudasagorna sägas t.ex. att högguden har störtats från himlens högsta tron av av någon annan gud, ofta sin egen son som den grekiske Kronos störtade Uranus (och i sin tur blev störtad av Zeus). I andra religioner kan högguden finnas med i berättelserna men han framstår som ganska maktlös. Det är ju de andra som agerar.

Enda skälet till att man så ofta ser de här spåren av högguden måste vara att han per definition är världens skapare. Han fyller funktionen att förklara varför världen finns till, men ingen annan.

Man tänkt eatt en av gudarna, som kallades högguden eller himmelsguden därför att han bodde i himlarnas yttersta regioner, ensam hade skapat himmel och jord. Arierna kallade honom Dyeaus Pitar, kineserna Tian (Himlen), araberna Allah (Guden) och syrierna El Elyon, Högste Gud. Men högguden visade sig vara en gud som inte var livskraftig, och myten om honom förkastades.

Myten om honom rymmer en självmotsägelse. Hur kunde ett ensamt väsen – om än aldrig så upphöjt – ensamt ligga bakom själva Varat? Och alldeles som ett svar på denna invändning försökte människorna placera högguden på ett särskilt plan. Han ansågs vara alltför avlägsen för vanlig tillbedjan. Därför frambars inga offer till hans ära, han hade inga präster, inga tempel och praktiskt taget ingen egen mytologi. Människor åkallade honom i sin nöd, men annars hade han knappast någno inverkan på deras dagliga liv. När han på detta sätt blivit reducerad till blott och bart en förklaring – den som sedermera skulle komma att kallas Första orsaken eller Första ogångsättaren – så blev han Deus otiosus, en ”overksam” eller ”överflödig” gudom, och förbleknade efter hand i sitt folks medvetande.

Karen Armstrong, ”För Guds skull”, kap 1

Varför tar Karen Armstrong med fenomenet högguden i sin bok, som hon säkerligen i många gånger varit tvungen att skära bort material ifrån för att den inte skulle svälla över alla bräddar? Jo,

I våra dagar har den monoteistiska traditionens Gud ofta degenererat till en höggud. De riter och bruk som en gång gjorde honom till en övertygande symbol för det heliga är inte längre effektiva, och folk har slutat delta i dem. Han har blivit otiosus; en bleknad verklighet som i allt väsentligt verkligen har dött eller ”försvunnit”.

Deismens Gud förefaller verkligen som en sån där höggud, i grundens ganska onödig. Samtidigt ersattes ju deismen i hög grad av evangelikalismen? åtminstone i Armstrongs historieskrivning.

Pingstkyrkans Gud är ingen höggud. De som anser sig ha personlig kontakt med Jesus, som upplever att Gud finns i deras vardagliga liv, deras Gud är ingen höggud. Men jag är nog benägen att säga att det man oftast möter i Svenska kyrkan närmar sig en höggud.

Samtidigt säger ju Armstrong – nu går jag händelserna en liten smula i förväg, men dock. En av Karen Armstrongs mest huvudsakliga poänger med denna bok är att marknadsföra den apofatiska teologin, den som säger att ingenting vi människor lyckas formulera om Gud kan vara helt korrekt och därför kan man bara prata om Gud i termer av vad han inte är. Inte allsmäktig, inte god… ni hajar poängen. Vårt tal om Gud är ytligt, vår bild av Gud närmar sig en avgud. Vi behöver balansera upp vår gudsbild med ett stänk apofatisk teologi, här och var.

Den Gud som man målar upp med hjälp av apofatisk teologi, Gud som per definition inte går att på något rimligt sätt begripa. Är inte det den Gud som mest av allt riskerar att bli en sån där avlägsen höggud?

Hittills har alla höggudar som mer eller mindre fallit i glömska och försvunnit alternativt blivit ”overksamma” ersatts av andra gudar. När vi överger vår monoteistiska höggud, vad ersätter vi honom med? Studerar man de så kallade nyateisterna blir man frestad att säga ”vetenskapen”, som för en del människor verkligen är meningsskapande. Annars antar jag att frågan har väldigt många svar. Rockmusik och idoldyrkan? Lagsporter? Vad mer?

Annonser

2 thoughts on “Vad ersätter vi den kristne högguden med?

 1. Företeelsen att dribbla bort Gud genom olika nydefinitioner är långt ifrån ny.
  Ireaneus av Lyon skriver i sin bok ”Mot irrlärorna” runt år 200 om hur olika gnostiska villolärare bygger upp konstruktioner av olika gudomliga väsen med ”demiurgen” – skaparen som en grundsten.
  I huvudfåran av kristen läroutveckling så har bilden av Fadern varit väldigt homogen fram till mitten av förra seklet. Lärostriderna kring Sonen har varit desto fler, åtminstone de första årtusendet.
  Kyrkofäderna ägnar väldigt lite textmassa åt att beskriva Fadern, desto mer om paradiset (Augustinus, Efraim syriern), skapelsen (Basileos av Ceasarea) och den Helige Ande ( Gregorios av Nyssa). Ämne som i sin förlängning kan användas för att beskriva den obeskrivbare.
  Så på sitt sätt kan man säga att den apofatiska gudsbilden inte på något sätt är ny.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.