Biskop Athanasius, de gnostiska evangelierna och en inte helt lyckad dokumentärfilm

De här filmerna försvinner från SVT play om två veckor, så vill du kika är det bäst du gör det nu innan julstressen förlamar dig!

Jakten på Bibelns ursprung, del 1

Jakten på Bibelns ursprung, del 2

Materialet hade kunnat tryckas ihop i ett avsnitt om knappa timmen istället för två, och speakertexten är extremt tendentiös. Den utmålar att alla kristna i alla tider trott att Bibeln är helt och fullständigt sann, ända tills 1800-talets bibelforskning skakade om saker. Jag betvivlar att bilden varit riktigt så enkel. Plikttroget får några moderna, liberala teologer säga att bara man inte är bokstavstroende är dessa rön om Bibelns ursprung – att inte bara Gamla utan också Nya testamentet är sammansatt under en längre tidsrymd och att texterna ändrats under århundradets lopp – inget som helst problem för en kristen. För mig håller inte det. För mig är historien om Bibelns tillkomst – både Gamla och Nya testamentets – ytterst problematisk, om jag vill se Bibeln som den källskrift som en kristen tro ska baseras på.

Jag betraktar kristen tro så här. Antingen har en mänska dött för alla mänskor synders skull – en man som samtidigt var Gud – eller inte. Om inte, så ser jag inget som helst skäl att se den kristna Bibeln som något slags rättesnöre öht. Om det inte är sant… då kan man skrota kristendomen. Personligen lutar jag åt skrota-teorin. Andra säger att kristendomen är sann. En tredje grupp säger att det hände nog inte precis så, kanske har Jesus inte ens fysiskt återuppstått efter sin död men man kan bekänna sig som kristen ändå, och fira sin nattvard eftersom Jesus sade att vi skulle göra det. Eller, vi vet förstås inte om han faktiskt sade det men myten säger att han gjorde det, och myter är en annan slags sanning.

Denna tredje grupp förstår jag mig inte på. Möjligen kan denna blogg hjälpa mig att förstå dem.

Dokumentären relaterar 1800-talets och det tidiga 1900-talets fynd om de bibliska böckernas utveckling till samtidens reaktioner, snarare än till dagens teologiska begrepp och bibeluppfattningar. Den upphetsade speakerrösten samt en skäggprydd expert (som inte är teolog) pratar massor om hur utmanande själva tanken var att bibeltexterna förändrats under de första århundradenas lopp. Det är säkert sant, men säger inget direkt om hur vi bör se på dessa fynd idag när vi borde ha bättre redskap för att bedöma dem.

Filmens andra del når ett slags höjdpunkt när man kommer fram till biskopen Athanasius, som år 367 i en rundskrivelse klagade på att kristna kyrkor använde sig av icke-kanoniska bibelböcker och begärde att de skulle sluta med det. Athanasius var den förste som i sammanhanget använde ordet ”kanon”, och hans uppfattning om vilka böcker som är kanoniska alltså ingår i Bibeln stämmer bra med dagens. Alltså är Bibeln som sammanhållen boksamling minst från år 367. Dokumentärens budskap kan sammanfattas med följande Taube-parafras:

Det var Anathanasius I, biskopen
som lät skapa den bibliska kanon
och bränna alla andra böcker i Alexandria

Filmen går inte in på Athanasius sammanhang. Hans tid var en strid mot den kätterska lära (eller som katolska kyrkan av idag säger, den heresi) som kallas arianism. Utan större kunskap om ämnet utgår jag från att Athanasius’ rundskrivelse – idag skulle vi kanske kalla det för biskopens herdabrev – ska placeras i det sammanhanget. Enligt en teori blev de olika apokryfiska texter som hittades i Nag Hammadi 1945, som är ett av de bibliska textfynd som avhandlas i filmen, gömda under Athanasius tid. De kommer i så fall från något kloster i närheten som följde biskopens uppmaning och rensade ut allt icke-ortodoxt i sitt bibliotek. (Filmen använder faktiskt det ordet: ortodoxt. Den ortodoxa kyrkan vann. Det är nog inte hur man framställer saken i Rom.)

Jag utgår från att de katolska och ortodoxa kyrkornas historieskrivning är ungefär att de här gnostiska berättelserna hela tiden varit bredvidmaterial, en kättersk lära som ibland tagit sig in men sedan kastats ut. Dokumentärfilmen ”Jakten på Bibelns ursprung”, originaltitel ”Bible Hunters”, framställer det utan att egentligen stödja det med fakta som att det före 367 funnits en stor mängd olika kristna texter och att Bibeln över huvud taget inte varit någon statisk och tydlig bok förrän efter Athanasius’ insats.

Anders Gerdmar, tidigare rektor på Livets ords universitet (som väl nu går vidare i någon typ av ekumenisk skepnad, jag har inte riktigt hängt med i svängarna där) hävdar att Nya Testamentets kanon färdigställdes omkring år 100 e.Kr. Hans extremt kortfattade text är svår att utvärdera. Vad menar andra? Finns någon typ av bibelvetenskapligt konsensus?

Tills vidare utgår jag från arbetshypotesen att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Athanasius vaskade knappast fram böcker ur ett ostrukturerat myller av texter med samma status. Någon typ av huvudlinje bör ha funnits, men hur tydlig? Hur många texter fanns i utkanterna av de kristnas kanon som många använde sig av? Hur många av kyrkofäderna resonerade utifrån en kristen världsbild där gränsen mellan kanoniska och icke-kanoniska böcker var mycket oklar? där diverse protoevangelier och annat som vi idag tycker är okristet var en självklar del av den kristna tankvärlden?

Jourhavande nätteolog och/eller kyrkohistoriker hallå, hallå hallå,
koppla mig till 22…

Tillägg. Filmerna är borta från SVT: sajt men för den som inte behöver den svenska textningen ligger de på Youtube.
Det 1 https://www.youtube.com/watch?v=ccyibMVEJ60
Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=xagNSUAcnF8

Tillägg 2
…och nu har filmerna försvunnit därifrån, av upphovsrättsliga skäl. Men de kan nog tänkas dyka upp igen. Sök på ”Bible Hunters”.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s