Ekumenik och inre spänningar – inför arret i Skåne, och efter

Vilka blir följderna av det ekumeniska storslagna arrangemanget i Skåne?

Kommer lutheraner och katoliker världen över ta varandra i hand och sjunga Kumbayah, eller leder det tvärtom till ökade motsättningar eftersom folk upplever att det inte finns täckning för de vackra orden som uttalas från officiellt håll?

Jag tror att det kommer att bli smått rörigt, initialt – men särskilt inom samfunden, mer så än mellan dem. Just nu tycker en del att jubiléet skapar konflikter mellan Katolska kyrkan och Svenska kyrkan, men jag tror att de uppoppande konflikterna eg. mest finns inom resp. kyrka. Man har olika inställning till det ekumeniska, och nu kommer det upp till ytan. Sen kan man börja bearbeta.

Det är inte alla inom Svenska kyrkan som är överförtjusta över att så många verkar beredda att sluta påven till sitt bröst. Påveämbetet som sådant önskar man hålla viss distans till. Och det stängda nattvardsbordet, och inställningen till kvinnliga ämbetsbärare… ska vi bara strunta i sånt, krama varandra och tycka att allt är frid och fröjd, nu helt plötsligt?

Dessutom är det lätt att bli irriterad över att påvens person totalt stjäl fokus. Så har det varit sen första början, när media utannonserade att påven kommer till Sverige – och skälet därtill kom först längre ner i texten. Det hade säkert stört mig med, en hel del, om jag nu inte råkat tycka att Franciskus är en riktigt bra förebild. Jag vill se Franciskus IRL, när jag nu får chansen, snarare än påven i funktion av påve. ”Vår Petrus” säger katolikerna. Inte så för mig.

Stör man sig på allt fokus på påvens person blir det inte bättre av att festen avslutas med en katolsk mässa – formellt fristående, förstås, men i realiteten blir det ju som avslutning – där icke-katoliker inte kan delta fullt ut. Mässan kan ses som ett katolskt långfinger i luften. Jag ser det inte så. Katoliker måste rimligen få klappa lite på sin påve när han kommer till Sverige, även om syftet primärt är ett annat än att hälsa på dem. Men ändå.

Katolikerna, å sin sida, kan mycket väl tycka att påven går för långt som kommer hit för att fira den där heretikern Luther. Officiellt betraktar Katolska kyrkan inte längre vare sig Luther eller protestanter som heretiker, men det tar ju ett tag innan fotfolket hängt med i svängarna. Dessutom kan man, utan att ta fram heretiker-etiketten, tycka att Luther var en förbaskad kyrkosplittrare som förtjänade sin bannbulla. En liten andel katoliker är entusiastiska inför arrangemanget, men de flesta förmodligen väldigt likgiltiga – och de som är starkt kritiska säkert många fler än entusiasterna. Åtminstone här i Sverige.

När religiösa ledare går längre i ekumenik och religionsdialog än vad de vanliga troende riktigt kan smälta, uppstår spänningar inom de egna leden. Tänk bara på Storkyrkoprästerna och deras imamer och rabbiner i dialogpredikan i högmässan. Om de tagit rimlig pastoral hänsyn till sina församlingsbor – ja till hela stiftet, och till kristna i hela landet, i och med att de gick ut med saken i en debattartikel innan – hade de hållit dialogelementen i församlingshuset istället för i själva gudstjänsten. Man sträcker ut en hand mot troende muslimer, men åstadkommer samtidigt spänningar inom de egna leden.

På liknande sätt tror jag att de ekumeniska arrangemangen i Skåne kommer att orsaka en hel del oro inom både de katolska och lutherska leden.

Själv finner jag det belysande att somliga katoliker med sådan emfas skyller det faktum att mässan kommer att hållas på Swedbanks arena, utomhus, på Svenska kyrkan i allmänhet och ärkebiskop Antje Jackelén i synnerhet. Att säga ”snyft, Vatikanen tänkte inte på oss, vi var tvungna att gnälla oss till att påven skulle hålla mässa” är ju liksom jobbigare. Lättare då att skylla på de andra™. Fast egentligen är det nog Vatikanens ombud vid arrangerandet av det hela – kom ihåg att Vatikanen är en av arrangörerna! – de borde ifrågasätta, som inte planerade in en katolsk mässa från början. Den är inknökad i efterhand. Glöm inte det.

Just nu, vad gäller själva jubiléet, tycker jag vi kan be katoliker och arga inomsvenskkyrkliga kritiker försöka fördela skulden för utmhusmässan lite jämnare, och förstå det där med att mässan verkligen kan tolkas som ett långfinger i luften åt lutheranerna. Det är inte tänkt så. Men från protestantiskt håll ser det litegrann ut så. Försök se det från andra sidan, om så bara en liten stund? Försök se att ”vi, vi, vi, vår mässa, vår påve, vi, vi, vi” kanske inte är någon särskilt snygg reaktion?

Eftersom mässan knökades in i efterhand kan det liksom inte bli helt rätt, hur vi än vänder oss.

Själv ska jag gå på mässan och stå där i ett hav av katoliker. Jag hade hellre sett att den ekumeniska gudstjänsten hållits på stor arena så det gått att vara med på riktigt, men när den nu bara kan avnjutas via skärm häckar jag väl någonstans i Lund under den – i närheten av kyrkan, om det inte är helt omöjligt att ta sig fram där – och går på katolikernas mässa morgonen efter.

Jag ska beväpna mig med en extra filt. Om någon i närheten muttrar över frusen utomhusmässa på grund av elak protestantisk kyrka med ännu elakare kvinnlig ärkebiskop ska denne erbjudas filten, i enlighet med Ords 25:21-22.

Länkar

Lutheraner som inte förstått att det inom RKK alls inte är självklart att påven och Vatikanen är med och högtidlighåller minnet av reformationen, kan t.ex. titta på denna reformationsjubileums-apologetiska lilla film från Rome Reports som har denna kritik som utgångspunkt (och sen låter kardinal Kurt Koch bemöta och förklara).
https://www.youtube.com/watch?v=YUasW6hiWRc

Motsvarande länk ”åt andra hållet”, till katolikerna för att förklara problemet med den påvliga mässan mitt i alltihop, har jag tyvärr inte. Förslag, någon?

Tidningen Dagen hade en liten sammanställning av olika röster kring reformationsjubiléet som jag tyckte var bra, just för att den visar på bredden.
http://www.dagen.se/tio-roster-om-pavens-besok-i-sverige-1.793937

Sofia Lilly Jönsson i Expressen om att Svenska kyrkan är i största allmänhet njugg och snål, och svenskkyrkliga säger fula saker om katolska helgon och lägger sig i katolska angelägenheter, och…
http://www.expressen.se/kultur/spand-stamning-infor-pavens-sverigebesok/
…jag tvivlar inte alls på att de här spänningarna finns, och att människor – katoliker, och superhögkyrkliga som också ser påven som det allra viktigaste med jubileet – uttryckt det som SLJ skriver. Bemötande, säger SLJ att texten handlar om. Hurdant bemötande det är gentemot reformationsjubileet att knöka in en katolsk mässa i efterhand lämnar hon därhän. Att ge en halv bild är ett annat sätt att ljuga.

Katolskt magasin skyller utomhusmässan på ärkebiskop Antje Jackelén.
http://www.katolsktmagasin.se/2016/10/25/papal-visit-sweden-causes-ecumenical-tensions/
Denna engelskspråkiga text är ett referat av SLJ:s Expressen-artikel – fast där står inget alls om ärkebiskopen! Så lustigt. Givetvis har SLJ exakt den informationen, att vissa katoliker säger så om ärkebiskopen, fast hon inte skrev det. (Ja, vissa katoliker säger så. Det ser man även på Facebook.) ”Titta det har stått i Expressen, det är sant!” Jag är inte imponerad.

Bengt Malmgren oroar sig för att topparnas ekumenik springer fram för fort.
https://bengtmalmgren.wordpress.com/2016/10/27/ekumenik-pa-frammarsch-men-ar-fotfolket-med/
Se det som en chans för fotfolket att börja bearbeta, tycker jag. Nu vet de vad deras högsta ledning tycker om det nödvändiga i att lutheraner konverterar till den enda, sanna kyrkan. Det är inte riktigt så längre. Utvecklingen måste gå därhän… och nej, de svenska katolikerna kommer inte vara de första som sväljer det.

5. När en kyrka agerar politiskt, måste alla se och känna att engagemanget är sprunget direkt ur tron.

Svenska kyrkan upplevs som ängslig, i sina försök att vara relevant. Kyrkan behöver inte jaga klick – kyrkan SKA inte jaga klick. Kyrkan behöver inte heller nödvändigtvis producera en massa debattartiklar. Det är inte vad kyrkan primärt handlar om.

I väldigt mycket håller jag med Maria Ludvigssons kritik av Svenska kyrkan, så som hon framförde den i det där panelsamtalet på Katharinastiftelsen.

När hon säger att Svenska kyrkan är för mycket politisk och för lite kristen, då håller jag med om det sistnämnda. Den kristna identiteten svajar betänkligt – mer på vissa ställen än andra, förvisso. Både jag och Maria Ludvigsson bor i Stockholm, och får förmodligen se de värsta avarterna. Svenska kyrkan i Stockholms stift famlar, och famlar fel. Dock inte överallt. Församlingen jag bor i verkar fullt godkänd, kyrkoherden tycks mig helt vettig, osv. Men det görs och sägs ganska mycket konstigt i Svenska kyrkan i Stockholm.

Däremot är jag alls inte säker på att Svenska kyrkan är för politisk. Jämför man med en viss baptistpastor vid namn King som blev skjuten i Memphis, är Svenska kyrkan knappast överdrivet politisk. Sen kan man förstås diskutera hur kyrkan är politisk. Kyrkans agerande bör i rimlig mån kännas okej för medlemmarna. Finns här en stor skillnad mellan medlemmar och ledning är det något att fundera på.

Men det finns också något mer i det här.

Guds rike kan tolkas som livet efter döden, men också som att kristna ska vara med och skapa Guds rike här och nu. Att fokusera uteslutande på det förstnämnda är en modern kristendomstolkning, som vuxit sig allt starkare ända sen… tja, från reformationen ungefär?

Nästan alla utanför kyrkan, nästan alla icke-troende, uppfattar att det är vad kristendomen handlar om. En del kyrkliga stämmer in i det. Andra lägger större fokus vid att bygga Guds rike här och nu, och det kan omöjligen sägas vara mindre äkta kristet. Den som tror det har en kristendomstolkning formad av 1800-talets strömningar, inklusive då förstås pietismen som i hög grad har format genomsnittssvenskens uppfattning om vad kristendomen är och går ut på. Ludvigssons formuleringar om att Jesus vill att vi ska omvända oss och vända bort från synden låter exv. väldigt mycket mer som frikyrka än som Svenska kyrkan. Inget ont i det – i Svenska kyrkan finns rätt olika strömningar, och EFS är en gren formad av pietismen. Men det säger något om Maria Ludvigssons teologi, att hon formulerar sig så. Det antyder att hennes kristendom fokuserar mer på riket hinsides än på Guds rike här och nu.

Beroende på var man skalan man ligger, vilket man prioriterar mer av de två uppfattningarna om Guds rike, så kommer man ha olika åsikter om hur mycket kyrkan ska lägga sig i samhället. Det blir nog så, ganska naturligt.

Jag tänker att fokus på liv efter döden bättre låter sig giftas ihop med politiska högeråsikter. Hur den som har fokus på att bygga Guds rike här och nu kan vara aktiv på den politiska högerkanten förstår jag däremot inte. Högerns program verkar mest av allt gå ut på att sätta Mammon, i form av Marknaden, på högaltaret – det är knappast särskilt kristet. I ärlighetens namn vet jag inte om vänsterkanten i dagsläget är särskilt mycket bättre, men att det går finfint att förena försök att bygga Guds rike här och nu med vänsteråsikter är uppenbart. Egendomsgemenskap, och så där, som de första kristna. (Sen är det för den skull inte säkert att man är särskilt impad av dagens vänsterpartier… eller av dagens politik, över huvud taget.)

Nå. Jag tror alltså att det inte bara är politiska åsikter som skiljer Anders Wejryd och Maria Ludvigsson. Jag tror att de också har rätt olika teologi. Vilket som är höna och ägg kan kanske vara svårt att definiera, men insikten om att man som kristen bör försöka vara med och bygga Guds rike bör onekligen leda till att man försöker värna om något annat än den heliga Marknaden.

Men jag håller verkligen med Maria Ludvigsson om att Svenska kyrkan ofta inte framstår som så innerligt kristen som den borde. Däremot är jag inte alls säker på att den är för politisk – bortsett från att de politiska partierna förstås borde väck. Den människa som uppfattas som djupt och äkta kristen kommer nämligen att accepteras när den agerar politiskt utifrån sin tro. Se bara på Martin Luther King.

Vad det handlar om är alltså att Svenska kyrkan tappar bort sitt mandat att agera politiskt, när engagemanget inte självklart uppfattas som sprunget ur just den kristna tron.

Länkar

Tidigare blogginlägg om Wejryd, Ludvigsson och teologiska skillnader dem emellan, där fokuserande på gudsbild.
https://rebellasandra.wordpress.com/2016/10/17/de-tva-gudsbilderna-och-naden/

Leopold Holtters blogginlägg om Martin Luther King, som gav mig ytterligare ett avstamp till denna text. Det handlar om MLK:s sista tal, som brukar kallas ”I’ve been to the mountain top”. Talet, på ett stödmöte för en mycket stor och välkänd renhållningsarbetarstrejk, börjar och slutar med Moses som tittar ut över det förlovade landet, som han själv aldrig kommer att få uppleva – men han är nöjd för han har fått se det, och han vet att hans folk kommer att få komma dit.
https://holtter.wordpress.com/2016/10/24/martin-luther-kings-sista-tal-3-april-1968/

Ryktesspridning i Expressen. Vem har intresse av att sprida ryktena?

Det talas om att Svenska kyrkan har krävt att påven ska fira sin mässa utomhus på Swedbank-stadion, för att inte den ska överglänsa det gemensamma eventet dagen innan på Malmö arena.

Så skriver Sofia Lilly Jönsson i Expressen.

Ja, det talas om det. Men ingen vet att det är så. Det bara antas, ty allt som blir fel måste vara Svenska kyrkans fel.

I Kyrkans tidning 12/10 stod att läsa följande. AJ = Antje Jackelén, AA = Anders Arborelius. Understrykningen är min.

Det finns uppgifter om att Svenska kyrkan har velat avstyra att Katolska kyrkan håller mässa vid reformationsevenemangen. Hur ser du på det?

AJ: Det är beslut som fattas av Katolska kyrkan i Rom och Lutherska världsförbundet. I det ursprungliga förslaget fanns mässa inte med, senare kom ett önskemål från Stockholms katolska stift. Vi har funderat på hur vi bäst skulle tillmötesgå det, så att det blir en helhet som inte konkurrerar med reformationsevenemangens syfte.

AA: Det har retts ut, nu består påvens besök av tre delar: det officiella mötet, det ekumeniska och den extra dagen då påven firar mässa.

Det är LVF som tyckt att katolikerna ändå får sansa sig lite, och inte ha stor egen fest på samma adress dagen efter. Katolikerna kom med önskemålet om mässa efteråt.

Jag kan inte se att det är Svenska kyrkan som ska bära hundhuvudet här. Det blev lite avigt, men som sagt: även katoliker får väl försöka planera i tid.

Undras varifrån Sofia Lilly Jönsson har sin information. Hon skriver

”Relationerna mellan katolska och Svenska kyrkan blir nog inte bättre efter det här mötet, snarare sämre”, säger en katolik i Lund som jag talar med inför påve Franciskus besök i slutet av den här månaden.

Det kommer många gemensamma uttalanden nu från kyrkoledarna som talar om goda relationer. Men stämningen mellan de olika kristna aktörerna är inte helt på topp efter månader av påfrestande förberedelser i ekumenikens tecken.

Jag undrar vilka de kristna aktörer är, mellan vilka stämningen inte är på topp. Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift, eller diverse gräsrötter? och i så fall vilka? I Facebook-gruppen ”Katoliker i Sverige” kan man läsa en del, men när man läser där ska man minnas att där finns en mycket högljudd falang som inte är särskilt mycket för ekumenik. Såna katoliker som föredrar Första vatikankonciliet framför det Andra. Och av FB-gruppen att döma var det dessa som började lobba för att påven skulle hålla mässa också, när han ändå var i Sverige.

Vad sägs om den här, alternativa beskrivningen? Biskop Anders föll undan för ekumenik-hatande trad-katoliker, och bad Vatikanen om mässa – därigenom offrande besökets ekumeniska fokus.

Jag finner den beskrivningen lika rimlig som att låta Svenska kyrkan bära hundhuvudet. Den är definitivt mer sann än att skylla på Antje Jackelén, som
a) inte styr Svenska kyrkan, på det sätt som Anders Arborelius styr Stockholms katolska stift. Svenska kyrkan är, enligt lag, en demokratisk folkkyrka. Icke så RKK.
b) inte är boss i Lutherska världsförbundet, som är den intressent som haft synpunkter. Så säger Antje Jackelén, och tills det finns skäl att tro något annat bör vi tro på hennes ord.

Trots det är många intresserade av att lägga skulden på ärkebiskop Antje Jackelén. Inte så Sofia Lilly Jönsson, dock, som är den som påpekat att ärkebiskopen ofta behandlas som om hon vore en maktfaktor i stil med katolska biskopar vilket hon alls inte är.

Men rimligaste beskrivningen, tycker jag, är att det är kardinal Kurt Koch som klantat sig genom att i planeringen förbise detta lands katoliker, som självklart måste få klappa lite på sin påve när han sätter sin fot här.

Ni som mullrar om att reformationsjubileet i Lund med allt runtomkring, så som det blir, i själva verket försämrar relationerna mellan katoliker och protestanter i Sverige. Ni spelar de där VatI-katolikerna i händerna. De som inte gillar ekumenik. De som inte gillar att påven ber tillsammans med företrädare för andra kyrkor. De som egentligen skulle önska att påven kommer hit enbart för dem.

Lita därför inte på rykten i detta fall. Kom ihåg att det finns de som har intresse av att sprida sådana.

Eftersom det här blogginlägget inte skäller på Svenska kyrkan, kommer det få väsentligt mycket mindre spridning på sociala medier än om jag skarpt kritiserat Antje Jackelén… så funkar det. Tyvärr.

Länkar

Spänd stämning inför påvens Sverigebesök, Sofia Lilly Jönsson i Expressen 25/10
http://www.expressen.se/kultur/spand-stamning-infor-pavens-sverigebesok/

Stor längtan efter gemensam nattvard, Kyrkans tidning 12/10. Intervju med ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Anders Arborelius. Artikeln ligger bakom betalvägg; länken nedan kommer att funka bara i ett dygn eller två.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/stor-langtan-efter-gemensam-nattvard?key=72d2c37efa251e432af5b72f28e38ddf&time=1477387974

”Att skälla på Antje Jackelén hjälper inte”, Sofia Lilly Jönsson i Expressen 10/8.
http://www.expressen.se/kultur/att-skalla-pa-antje-jackelen-hjalper-inte/
Värt att komma ihåg, när folk börjar säga fula saker om Antje Jackelén – i det här fallet, liksom i många andra.

På ett sätt är väl detta blogginlägg lite onödigt. Egentligen har jag redan sagt samma sak, i ett tidigare blogginlägg.
https://rebellasandra.wordpress.com/2016/10/14/tank-om-katolska-kyrkan-ocksa-har-ett-ansvar-att-planera-i-tid/
Jag rättfärdigar den här texten med att jag nu hittat uppgiften om att önskemålen om mässan verkligen var något som det katolska stiftet kommit med i efterhand, och därmed väsentligt fuckat upp de ekumeniska planerna.

Tillägg:
SLJ säger på Facebook att hon har så många källor så.
https://www.facebook.com/sofia.jonsson.754/posts/573731469480413?comment_id=573940406126186&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
Det jag skulle vilja se källa på – {{citation needed}} som de säger på Wikipedia – är att Svenska kyrkan är skyldig till allt mackel med katolikernas mässa. Det brasklappar SLJ visserligen längre ner i texten, ”kanske är ingenting Svenska kyrkans fel”. Då finns väl inte bra källor på den punkten, då, som i artikeln specifieras som ”det talas om att”.

Men på Facebook uppger hon sig ha uppgifterna om mässan från trovärdiga källor och flera tidningsredaktioner har fått samma tips (men ingen har reagerat förutom Världen idag? som tidigt gjorde ett stort nummer av den.) Hur kan i så fall kanske inget vara Svenska kyrkans fel? Det går inte ihop. Att anklagelsen är något hon nämner i förbigående, inte något hon fokuserar sin text på, gör inte ryktesspridningen bättre.

”Det är sant för att jag säger det och jag har källor” har redan en gång fällt SLJ:s alster i känslig fråga i Pressens opinionsnämnd. Det håller inte. En källa som faktiskt inte har förstahandsinformation är ingen källa alls. Uppge källor, eller vi kan inte lita på det. För det där med Martin Luthers tolkning av åttonde budet, om att tolka saker om vår nästa till det bästa, gäller väl jämt och inte bara ibland?

Avförtrollad religion blir väl ändå rätt blodlös?

Religiös vokabulär kan ha två ursprung. Antingen har man lärt sig den av andra, eller så formulerar man den själv ur egna erfarenheter.

För KG Hammar är det sistnämnda rätt många gånger finare. Han skriver det inte rent ut, men det framgår mellan raderna. Det färdigformulerade, ärvda, är för honom något stelt och illasittande. Som ärvda kläder, i lite felaktig storlek.

För Hammar verkar Gud primärt vara en erfarenhet. Därmed, tror jag, att hans tänk kommer att tilltala de som inte bara upplevt någon form av gudskontakt, utan också i första hand utgår från den, vad gäller religiösa ting. De av oss som kanhända har luddigare upplevelser, eller ifrågasätter dem och dess äkthet (Rebella ifrågasätter allt) kanske finner mer stöd och vila i att kunna luta sig mot andras formuleringar. Jag tycker att KG Hammar lämnar oss en smula i sticket. I och för sig är det väl inget fel i det. Det finns inget som funkar för alla.

Jag har bestämt för mig att Karen Armstrong i någon intervju sagt att det är lika sant att säga att Gud finns, som att han inte finns. Detta eftersom ord som ”finns” och ”existerar” är för begränsade för att beskriva Gud. Nu hittar jag att KG Hammar skriver likadant i ”Släpp fången loss”. Blandar jag ihop, och det helt och hållet är Hammar som ska ställas till svars för detta yttrande? Helt säker kan jag inte vara, men jag tror inte det. Jag har läst och tittat igenom såpass många Armstrong-intervjuer att det blir ganska omöjligt att hitta igen det. Irriterande. Jag skulle verkligen vilja veta. I en skeptisk recension av Armstrongs ”För Guds skull” hittar jag att hon citerar Paul Tillich, enligt följande.

Gud finns inte. Han är varandet själv bortom essens och existens. Att hävda att Gud finns är därför att förneka honom.

Tillich. Ett liberalteologiskt yttrande, således. Inte samma som det jag undrar över ursprunget till, men klart besläktat. När jag läste ”För Guds skull” var kapitlen om den moderna teologin de som intresserade mig minst. Det är nog dags att läsa om den, för åttioelfte gången.

Jag uppfattar liberalteologin så att den drar en skarp gräns mellan förnuft, logik och existens å ena sidan, och å andra myter, berättelser, ritualer och religion. Sen för den så gott den kan över religionen från kategori två till kategori ett, trots att den säger sig göra något annat. Liberalteologin kan kanske ses som den definitiva avförtrollningen av religionen – brukar inte Bultmann beskrivas så? som den store avmytologiseraren?

Nästa steg bör rimligen vara att dissa denna uppdelning. Att säga att den inte är relevant. Att räcka lång näsa åt Upplysningen samt dess barn och barnbarn. Det uppfattar jag som en betydande trend i dagens kristenhet. ”Frilansmonoteisten” Karen Armstrong hör också dit. Absolut. Det är en av kärnpunkterna i ”För Guds skull”.

KG Hammar är enligt Läsarpoddens Hagman & Halldorf en mycket uppskattad predikant. Efter att ha avlyssnat den Hammar-predikan som Pär Parbring lagt upp på sin Medium-blogg är jag dock inte särskilt imponerad. Hammar är här lite förkyld och kommer kanske inte helt till sin rätt, men ändå. Det är så… avförtrollat. Hur kan man kombinera ett personligt intresse för mystik, med så avförtrollade predikningar? Märkligt.

Joel Halldorf sade i Läsarpodden med rätt stor emfas att för KG Hammar är traditionen ett problem. Hittills har jag velat opponera mig mot den formuleringen, som kändes mig överdriven och hårdragen, men det gör jag inte längre. Alla Hammars olika bilder för Gud, som är till för att ge oss en uppfattning om vad Gud kan vara utan att börja tro på våra bilder. Det bör ju inte vara de olika bilderna som är poängen här, egentligen, utan snarare vad man använder dem till? och jag undrar jag, om inte syftet precis lika gärna kan uppnås med hjälp av den gamla treenigheten.

 

Länkar

Tre personer - änglar - runt ett bord. På bordet en kalk. Scenen ska föreställa hur Gud mötte Abraham i Mamres terebintlund, i form av tre främlingar.

Rubljovs treenighets-ikon.

Recension av ”För Guds skull”, som innehåller passagen om att Armstrong citerar Tillich. Själv minns jag inte alls den passusen. Får väl leta upp, vid tillfälle.
http://www.fritanke.se/rekord-i-sanningsrelativism/

Pär Parbrings blogg, inkl. en IMHO rätt blodlös KG Hammar-predikan.
https://medium.com/@parbring/i-dialog-med-hammar-del-1-5e89442a73e4#.nsfe15x2v

Läsarpodden om KG Hammars ”Släpp fången loss”.
http://www.dagen.se/kultur/lasarpodden-diskuterar-kg-hammar-1.480616

4. Evolution, mirakel och KG Hammar (för tredje och sista gången?)

När KG Hammar nyligen höll ett föredrag i Skellefteå utvecklade han en smula hur han tänker på sambandet mellan evolutionslära och hur vi tänker kring Guds närvaro. På’t igen! Så här står det i ”Släpp fången loss”:

Nästan allt språk för Gud, berättelser, bilder, metaforer och dogmatiska läror, är präglade av den antika världsbilden. Inom denna var det naturligt att tänka sig Gud ovan där i himlen. Gud var övernaturlig, höjd över våra mänskliga jordiska villkor. Gud fanns främst någon annanstans.

När evolutionen kommit att prägla vår världsbild blev det naturligt att tänka på ett annat sätt om Gud. Gud förknippas inte med det övernaturliga utan är snarare det mest naturliga av allt. Gud finns antingen överallt eller ingenstans. Verkligt och övernaturligt har spelat ut sin roll. Verkligheten är en, och Gud förknippas naturligen med transcendenserfarenheter i denna enda verklighet som vi alla delar.

I föredraget säger KG Hammar så här, vid omkring tjugonde minuten.

Vi lever faktiskt 2016, och det har hänt otroligt mycket framför allt med världsbilden.

Före 1800-talet tänkte man att Gud hade skapat världen hel och färdig och bestämt hur varje art skulle vara, och vi människor var särskilt Guds avbild.

Med dagens, av evolutionen bestämda världsbild, vet vi att så är det inte. Vi har alla samma ursprung, vi hör alla på något sätt ihop och vi har utvecklats ur tidigare livsformer. Om vi får gåvan att tro och se Gud i denna process, så betyder det att det aldrig är färdigt, utan det är ett slags ständig närvaro.

Gud som hela tiden närvarande i världens skeenden. Vi behöver inte längre förpassa Guds handlande till det ”övernaturliga”. Vi kan skippa det. Om Gud handlar, kan han väl göra det genom den värld han skapat utan att vi nödvändigtvis behöver uppleva det som gudomligt ingripande.

Observera att vi inte här utesluter mirakler. De blir bara mindre intressanta. De är inte längre något bevis.

Behövs bevis? Varför skulle det behövas? Jag vet faktiskt inte. Ingen började tvivla på Guds existens förrän filosoferna och teologerna började försöka bevisa den, har jag lärt mig av guru Armstrong. Om det är lika sant att säga att Gud finns som att han inte finns, som de apofatiska teologerna säger,* är gudsbevis är ett alltigenom fåfängt projekt.

Jag vet inte om Hammar någonstans sagt att mirakler är omöjliga? Det är möjligt – eller så är han bara relativt ointresserad av dem. Om folk blir friska från t.ex. cancer är det ju bra. Om det sker genom cellgifter och det som vi brukar kalla för tur är det väl gott så. Om det sker på något sätt som läkarvetenskapen inte kan förklara, är det väl också jättebra. Men skillnaden blir inte så stor.

Så tycker jag, alltså. Fortsätter man att dela upp i ”normalt” och ”övernaturligt”, då har man väl inte på allvar tagit konsekvensen av evolutionen? så jag tror att Hammar tänker som jag, men jag vet inte.

* Åtminstone enligt Karen Armstrong. Vem och vad hon lutar sig mot här vet jag inte, förutom att det är en logisk följd av att man inte kan säga att Gud ”existerar” i den mening vi lägger i ordet.

Länkar

Joachim Elsanders debattartikel i Dagen om inofficiell frikyrkoteologi, att Gud alltid finns någon annanstans.
Behöver Gud ”hämtas hem”?
http://www.dagen.se/debatt/behover-gud-hamtas-hem-1.790339

Filmen plockade jag upp på Per Parbrings blogg, en präst som hålls i Skellefteå där föredraget var. Han har precis påbörjat en liten serie blogginlägg kring KG Hammars teologi. Vi får se vart den bär hän.
I dialog med Hammar — del 1
https://medium.com/@parbring/i-dialog-med-hammar-del-1-5e89442a73e4#.wgresjvl3

Deja vu

Två högar med biljetter ligger inklämda på skrivbordet därframme, mellan tangentbordet och plattskärmen. Två femcentimetersbuntar – hur många biljetter blir det?

Kvinnan på pastorsexpeditionen prickar av mig i en lista och river av den översta biljetten till mig. Jag bläddrar i ett blad med information och får veta att dörrarna stänger en halvtimme före utsatt tid. Man ska komma i tid, alltså. Det är ett stort projekt, detta, och inget får gå fel.

Marmormosaik på avsatserna i trappan. Jag förundrar mig över att man smyckat sina trappor i ”bakom-utrymmena” så. Sen hajar jag. De är ju ursprungliga, förstås. Kyrkan är inrymd i ett hus från 1800-talet. Marmortrappan är snygg men sliten.

Den öppna platsen framför själva kyrkan måste vara en överbyggd innergård. På denna adress hade en gång herrnhutarna sin kyrka, i ett gårdshus. Gissningsvis täcker den nuvarande kyrkan samma plats som den gamla herrnhutarkyrkan, plus en god bit av den ursprungliga innergården.

Taket har två runda ljusbrunnar, en precis vid väggen till själva kyrkrummet. Där hänger en klocka med en kraftigt rep. Ringer de i den, för hand? Högt uppe på väggen står en kort fras på latin. Kanske samma som står på klockan? Den kommer säkert från den gamla kyrkan, den som revs när Stockholm ville skaffa en modern trafiklösning. Ovanför ljusrundeln syns ett kors, ett likadant som det som sitter på fasaden ovan kyrkporten – det enda som utifrån skvallrar om att här är en kyrka. Ljusrundeln får mig att tänka på Pantheon i Rom, vars innertak är bloggens bildhuvud. Fast den ljusrundeln finns högre upp, är mer avlägsen. Här är närmare. Tätare.

Kyrkan är låst. Mariakapellet är öppet. Jag har varit här förut, när själva kyrkan var öppen. Nu sitter ett järnstaket mellan kyrka och kapell. Några människor i bänkarna. Ljus som brinner. Det är stämningsfullt och ganska främmande. Jag släpper dörren som jag öppnat på glänt, och går ut.

När jag nästan passerat förbi Västra Trädgårdsgatan ropar den mig tillbaka. Här ligger ju Jacobs kyrka! med sin urgamla kyrkogård, Stockholms minsta begravningsplats som jag aldrig kan passera utan att gå in på, en liten stund, och begrunda.

Kyrkoport. Vapenhus. Kyrkorum.

Mitt i kyrkan hänger en gigantisk gunga. En kraftig träbjälke och tjocka rep, fästade högt däruppe. Ett infoblad inbjuder mig att sätta mig och gunga. Det ingår i någon typ av konstprojekt – mer än så ids jag inte ta reda på.

En gunga. Ett konstprojekt.

Kontrasten är total.

Jag blir ledsen. Deja vu, liksom. Deja vu. Det här går ju inte! Jag tar ett par foton av den där gungan, och går sen ut. I ett hörn sitter den som vaktar den öppna kyrkan. Jag undrar hur mycket han förstod av min reaktion. Jag undrar vad han tycker själv, för den delen, om den där gungan.

Det här är vad man möter, när man försöker återknyta bekantskapen med Svenska kyrkan genom innerstadens kyrkor. Deja vu.

KG Hammar tycker att man inte behöver ta så allvarligt på det där med gudstjänsten. Det är något vi skapar, formen är inte gudagiven. Med den åsikten brukar följa ungefär samma attityder även till kyrkorummet. Det är förvisso sant, i bägge fallen, att formerna är något vi själva skapat och fyllt med mening. Å andra sidan vet jag inte huruvida kristendomen är mer än en form, en religiös tradition. Det är vad jag har sökt mig till – den traditionen, den formen. Den blir förvisso inte förstörd av en gunga i en mittgång, men gungan hör inte hemma där. Man går in i kyrkan med en förväntan, och möts av något annat. Har storkyrkoförsamlingen inte lärt sig än att deras experiment trampar på folks känslor?

…tydligen inte.

Det är störande att det är människor med den här inställningen som kommer att prägla bilden av vad Svenska kyrkan är i det offentliga. Det är störande, men i den församling där jag bor kommer ingen att hänga en gunga i mittgången. Det vet jag med hundraprocentig säkerhet.

Det är med en lätt känsla av trots som jag lämnar Storkyrkoförsamlingens experimentlusta bakom mig, och går för att leta upp ett fik.

Vid kaffekoppen granskar jag min biljett. Sektion si, rad och plats så. Platsbiljett. Den katolska församlingens namn står på biljetten. Kommer jag alltså att sitta mitt ibland en massa människor från den församlingen? Rimligen blir det så. Undras om jag hamnar mitt bland afrikanerna, eller om det blir en enda stor gröt av församlingens alla nationaliteter. Hur många åker ner, från en församling som denna, till påvens mässa? Församlingen har nästan 10 000 medlemmar. Hur många av dem som är väldigt passiva medlemmar förtäljer förstås inte historien, men nog motsvarar de där biljetthögarna skapligt många människor som åker ner.

Mässan ska hållas på latin, har det sagts mig. Det är det logiska valet, vid ett höggradigt internationellt sammanhang som detta. Engelska är andraspråk för nästan alla inblandade. Lika bra då med det kyrkliga gamla lingua franca.

Jag tänker inte läsa in mig på den katolska mässan. Jag tänker avstå från att försöka filtrera alltihop genom intellektet, och delvis blir jag väl liksom åskådare mer än deltagare. Så får det bli, men jag skulle kunna lära mig Fader vår på latin. Pater noster, heter det. Så mycket vet jag. Men sen?

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum

Begripligt är det, ord för ord, när jag jämför med den svenska versionen. Men hur ska det uttalas?

Någonting är ruttet, i Stockholms stift i allmänhet och i domkyrkoförsamlingen i synnerhet. Man famlar, och man famlar fel.

Katolska kyrkans många dumheter kan jag å andra sidan aldrig underordna mig. Det är som bloggaren Reb någon gång sagt, med pingstkyrkan som främsta utgångspunkt: det kyrkliga som folk förr såg som överdrivet moraliskt, som t.ex. domarna över homosexualitet, ses idag som direkt omoraliskt. Jag är själv hyggligt strejt – om det någon gång smäller till och jag faller för en kvinna blir jag förvånad – men ett system som funkar så godtyckligt som det katolska kan man ju inte böja nacken för. Sen har vi allt det som gäller kvinnors kroppar och reproduktiva funktioner, vilket Katolska kyrkan alls inte förstår sig på. Det kommer mig några snäpp närmare in på huden. Det gäller inte heller mig, egentligen; jag kan inte längre bli med barn, men frågan ligger så nära min kropp att jag förstår den. En sådan kyrka kan man inte sanktionera.

Gunnel Vallquist ansåg att hon kunde…
…det får stå för henne.

Det var en frustration, förut. En stor frustration. Nu börjar jag ha landat, på annan plats.

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum

Jag förstår mycket väl att det funkar att läsa med på svenska, urdu eller swahili. Det är klart att det går. Om man vill. Jag tycker det känns fullt rimligt att lära sig Fader vår på latin, om jag bara får ett hum om hur det ska uttalas.

Min egen pastorsexpedition har hunnit stänga. Imorgon. Gick ur gjorde jag per brev, men gå in igen ska jag göra genom personligt besök.

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua

Fiat?

Det måste väl finnas en ljudfil nånstans.

 

Länkar

Gungan i kyrkan.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=3342129
Radioprogrammet är från 2009. Nu är det andra gången man hänger upp gungan. Jag tror förvisso inte att Gud blir ledsen över en gunga i en kyrka. Jag har inga problem med att människor kan anse att det finns något andligt i det. Vad som bekymrar mig är den totala nonchalansen inför de som inte tilltalas av konstexperimentet. Det handlar inte om blind vördnad för ett påhittat heligt rum, utan bara om frågan ”vad är kyrkan till för, och vad ska den härbärgera”.

Vad KG Hammar tycker om att vi inte ska ta för allvarligt på gudstjänsterna har jag härifrån – en kort detalj i ett föredrag om temat för hans bok ”Släpp fången loss”, Gud bortom bilderna.
https://www.youtube.com/watch?v=hmtWLY4yGBA
Det kommer mer om det föredraget småningom – och alls inte enbart kritiskt – som en del av den just nu pågående numrerade serien. Denna text blev ett mellanspel.

3. De två gudsbilderna och nåden (eller) Den snabba, oroliga misstanken

Wanja Lundby-Wedin trodde att det handlade om att Maria Ludvigsson rådfrågade en präst i en teologisk fråga. Ack ack ack, det var alls inte syftet när Ludvigsson bad ärkebiskop emeritus berätta lite mer om vad han menar när han säger ”nåden”.

Det börjar med att Wejryd (vid omkring 30 min) säger att Kyrkan har ett särskilt ansvar för att visa på nåden, som ”sitter trängre än på länge. Vi lever i en tid då man måste prestera och konkurrera, och att ge utrymme för nåden är ganska otacksamt men absolut nödvändigt”.

Det tar Ludvigsson fasta på, och följer upp vid ca 38:20.

Anders, du sade att nåden sitter trängre nu. Är det hos Gud den sitter trängre, eller…?

Sen följer en liten dialog där Ludvigsson – jag tolkar här, okej? men förstår jag henne rätt försöker hon bli klok på om ärkebiskop emeritus Anders Wejryd använder teologiska termer om sådant som inte rör Gud, utan bara mellanmänskliga saker.

Jag tror att där fladdrade till en liten osäkerhet och ett obehag kring vad ärkebiskop emeritus menade. Det är i så fall en osäkerhet jag väl känner igen, vid kontakten med Svenska kyrkan, IRL såväl som i media som i Svenska kyrkans allmänna ansträngningar att kommunicera utåt. Jag känner igen det från förr, alltså. Inte så mycket nu längre. (Jag kan förvisso fortfarande reta mig på saker, men av andra skäl.) Jag känner igen – eller okej, jag tolkar in – min egen reaktion, när svenskkyrkliga präster har försökt förklara t.ex. treenigheten som något emellan människor. ”Är han faktiskt troende på riktigt?” har jag reagerat, tänkt, undrat. Ungefär så tror jag att Maria Ludvigsson reagerade på ärkebiskop emeritus i den kyrka som hon tycker är för lite kristen.

”Är inte nåd något som främst kommer från Gud? Sen via oss, men från Gud”, frågar Maria Ludvigsson och tillägger

Om vi verkligen tror på Gud så tror vi att nåden kommer därifrån, inte någon annanstans ifrån.

Man kan tycka att nåden gör en liten, säger Wejryd. Att våga se sig som beroende är inte en vanlig tankefigur. Det är på så sätt nåden sitter trångt idag. Det var det han ville ha sagt. De pratade nog lite förbi varandra. Uppfattade Wejryd Maria Ludvigssons underliggande pejling? Vet inte, men för mig var detta lilla utbyte extremt intressant. Vart det kunnat ta vägen om inte Lundby-Wedin brutit av vet vi inte.

Vi ser här de två olika uppfattningarna om Gud, tror jag, som jag försökt skissa i föregående två blogginlägg delvis utgående utifrån ett citat av KG Hammar. I den ena uppfattningen finns Gud någon annanstans. Förr tänkte man sig att Gud fanns bokstavligen där uppe. Idag, när vi kan vår astronomi, kan vi inte tänka riktigt så men man kan fortfarande tänka sig att Gud är skild från världen. För att nå honom sträcker vi oss ut från oss själva, till något bortom, fjärran.

I den andra uppfattningen genomsyrar Gud allt. Gud finns här, i allt. Därmed även i allt mänskligt. Tänker man sig det så, kan Gud gå att finna inifrån sig själv eller i mötet med andra människor. Kanske i andra människor, rentav. (Och i så fall inte primärt i högdjur och potentater, om vi ska tro på Jesu ord.)

Om ens gudsbild är att Gud finns utanför världen kan man ha mycket svårt för försök att förklara Gud och teologiska begrepp som väldigt mycket här och nu, i oss, i vår vardag, i vårt vanliga liv. Det kan kännas hädiskt, agnostiskt eller smygateistiskt.

Uppfattningen att Gud primärt finns någon annanstans varifrån han ibland ingriper i världens skeenden är som sagt svår i vår tid, åtminstone om man tänker lite längre. Ändå börjar alla förmodligen i den föreställningen om Gud. Barnets gudsbild kommer att vara sådan. Vi sökare som inte haft kontakt med kyrkan sedan tonåren börjar också där. Det är även denna gudsbild som nyateisterna skjuter in sig på, den som bygger på ursprungligen antika begrepp filtrerade genom Upplysningens syn på världen. En gudsbild som inte längre riktigt stämmer överens med vår föreställningsvärld.

Om man inte tycker att det stämmer. Vad gör man?

Man kan sluta tro. Inte helt få av de amerikanska rabiatateisterna har gått den vägen.

Eller så låter man gudsbilden förändras.

Eller så lever man i en kognitiv dissonans mellan en religiös värld, där man tänker på ett sätt, och en vardagsvärld som funkar annorlunda. För en del är detta förmodligen ganska okomplicerat – olika sätt att tänka hör hemma på olika platser, och så var det inte mer med det. För andra blir det en riktig kamp att hålla fast vid en tro som man egentligen finner logiskt felaktig, men som måste vara så som man föreställt sig för annars faller allt bara ihop. Alla avsteg från denna tro, som andras gudsbilder, blir då mycket hotande.

I Svenska kyrkan finns båda sorternas gudsbild, förstås. För att inte tala om alla mellanformer. Förmodligen är det väldigt vanligt att i teorin ha en uppfattning om Gud, som man rabblar upp om man svarar på en fråga, men i realiteten fungera efter en annan. Jag undrar dock hur det fungerar i dagens Svenska kyrkan att förfäkta en tro formulerad i antikens religiösa termer och sedan skådad genom 1800-talsfilter. Får den som fungerar så ha sin tro i fred?

Alla måste ju ändå börja där, tänker jag. I tro formulerad i antikens termer. När man börjar närma sig religiösa saker, utgår man från de termer och bilder man redan har. Dessa kommer ur den kristna traditionen, och därmed oundvikligen ur den där antika världsbilden. Och 1800-talsrastret… det är otroligt svårt att skaka av. Kräver en medveten ansträngning.

Det är här, tror jag, som Svenska kyrkan riskerar att stöta bort många troende. ”Svenska kyrkan är inte kristen”, säger folk, och går istället någon annanstans. Det är inte hela förklaringen till Svenska kyrkans problem, förstås, men nog en del av den.

Hur väl sköter man om sina får, undrar jag, om man inte ser till så de som uttrycker sin tro i klassiska antika termer sedda genom 1800-talsraster – vilket nog är den version som allra först ter sig naturlig för oss i vår kultur – får ordentligt med plats?

Delvis är det här, tror jag, som Maria Ludvigsson känner sig sviken.

Eller så är det bara jag som tolkar in mig själv. Mig själv som jag var fram till kanske ett år sen, eller så.

Panelsamtalet skulle handla om kyrkans ökade politisering – myt eller sanning. Det jag skriver här är en liten smula off topic, utifrån den föreläsningsrubriken sett – eller inte? Är det inte i själva verket ganska mycket detta som ligger bakom Maria Ludvigssons upplevelse av Svenska kyrkan som ”för lite kristen” – att man, liksom äb em Wejryd här, oftast rör sig med andra gudsbilder än hon?

 

Länkar

Jag skrev en snabb summering om det där panelsamtalet på Katharinastiftelsen, här.
https://rebellasandra.wordpress.com/2016/10/06/11-blandade-intryck-fran-katharinastiftelsen/
Inte allt är korrekt, exv. ger jag ibland felaktigt intryck om vem som sagt var (Wejryd får äran för sånt som både han och WLW sade), men undrar man vad jag tyckte om samtalet som sådant får man nog en rimlig uppfattning där. Vill man bedöma själva panelsamtalet tittar man förstås bäst på videon.

Mina två föregående blogginlägg om de två gudsbilderna. Jag famlar och letar en del, som vanligt, men hoppas att jag i slutändan lyckas med att måla någon typ av bild av vad jag menar. Tvåan är en modifiering av ettan, skriven efter jag fått lite kritik och tänkt till lite mer.
1. https://rebellasandra.wordpress.com/2016/10/15/gud-darborta-eller-har/
2. https://rebellasandra.wordpress.com/2016/10/16/2-antiken-eller-1800-talet-upplysning-eller-evolution/